Genealogy Projects tagged with Kivennapa on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Paikkakunta Kivennapa

    Kivennavan (Karjalankannas) paikkakuntaprojekti Kivennavan ja lähialueen sukututkimusprojekti sisältäen luettelon nimisukujen kanta-isistä Rekisteröidy paikkakuntaprojektin lisäksi suurempaan kokonaisuuteen, koko Suomen ja Karjalan sukupuuta rakentavaan Suomi ja Karjala -projektiin , sekä soveltuviin kyläprojekteihin. Projekteihin liittyminen: kullakin projektisivulla klikkaa Toiminnot > Li...

  • Papit Kivennapa

    Mainittu itsenäisenä kirkkoherrakuntana jo vuonna 1445. Kuulunut tätä ennen Muolaaseen. Projektin pappien profiilit on liitetty myös koko maan kattavaan Finlands präster genom tiderna ~ Suomen papit kautta aikojen ~ Finnish priests of all time -projektiin ja sen alla oleviin vuosisatakohtaisiin projekteihin. Kirkkoherrat Simon (1554) Ericus (1560-61) Michael (1561-68) Henrik (1568...