Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ondergrondse Pers 1940-1945 ~ deel II

« Back to Projects Dashboard

Project Tags


Inhoudsopgave:

- Ondergrondse Pers 1940-1945 ~ deel I: persoonsnamen A t/m K
- Ondergrondse Pers 1940-1945 ~ deel II: persoonsnamen L t/m Z
- Namen in DOP die vallen onder de categorie; verrader

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/fc/33/2a/ac/5344484a0fe3e9d8/pijl_naar_links_small.jpg- Ondergrondse Pers 1940-1945 ~ deel I: persoonsnamen A t/m K
s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2f/13/ab/65/5344484a0fe31ed4/pijl_naar_rechts_small.jpg- Namen in DOP die vallen onder de categorie; verrader

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

De Ondergrondse Pers 1940-1945 ("De Winkel" of "DOP") is een overzichtswerk van Lydia Winkel, waarin bijna alle bekende illegale bladen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreven worden. Behalve bladen zijn ook pamfletten in het overzicht opgenomen. In totaal heeft Winkel 1176 uitgaven kunnen documenteren - al kwamen daar in de aanloop naar het boek nog eens 14 titels bij. In de tweede, door Hans de Vries herziene en uitgebreide, uitgave van 1989 is het aantal illegale uitgaven tot bijna 1300 gestegen. bron

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/77/99/da/70/53444844e0001fcd/de_ondergrondse_pers_banner_crossover_large.jpg

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Disclaimer: Eventuele bezwaren tegen de plaatsing van een bepaalde naam of foto op dit project zullen onder voorwaarde van aantoonbaar direct familieverwantschap en/of auteursrecht worden gerespecteerd en gehonoreerd.

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Ondergrondse Pers 1940-1945 is een productie van het Neerlandsch Verzetsmonument in samenwerking met het Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten o.l.v. initiatiefnemer Olaf Janssen, Koninklijkle Bibliotheek.

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/61/67/76/dc/534448483345252a/stichting_neerlandsch_verzetsmonument_banner_28-04-2018_fb_large.jpg

Als initiator en producent van Stichting Neerlandsch Verzetsmonument (S.N.V.) doe ik inmiddels doorlopend onderzoek naar zo'n 40.000 verzetsstrijders. Het verzamelen van zoveel mogelijk bronnen zal het aantal namen in deze lijst niet alleen doen groeien, maar worden zij bovendien verrijkt met talloze gegevens aan biografische achtergronden. Naast de directe nabestaanden en geïnteresseerden kunnen onderzoekers hier terecht voor wetenschappelijke doeleinden.

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer:

  • door het verder (doen) ontwikkelen, promoten en dagelijks onderhouden van de website;
  • door het bieden aan nabestaanden van de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen op de website;
  • door het ondersteunen of initiëren van initiatieven met betrekking tot het verzet.“

Al deze diensten worden door mijzelf uitgevoerd op vrijwillige basis. Daar zijn natuurlijk wel de nodige kosten aan verbonden die ik tot op heden voor eigen rekening neem. Mijn basis inkomen is slechts gebaseerd op een WAO uitkering wegens de ziekte Multiples Sclerose. Om van S.N.V. een permanent en belangrijk succes te maken is uw financiële bijdrage zeer welkom, hoe klein het bedrag het ook mag zijn. Alle kleine beetjes helpen!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument is gevestigd te Enkhuizen
KvK nr: 70696373

Help mij

Hartelijk dank voor uw aandacht,
Dimitri Gazan

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

Zoeken in de lijst:

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ae/65/63/f0/53444844dffd07b8/ctrl_f_banner_02-08-2017_versie_03_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/f4/2a/f0/53444844dfd5e002/tablet_en_smartphone_banner_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/9b/c9/e3/534448431f9b9cf8/thin_grey_line_large.jpg

De ingevoerde individuele persoonsgegevens van dit project bestaan uit de volgende elementen:

- naam
- (geslacht | nr in De Winkel | gerelateerde krant | plaats van uitgave)
- evt. mini-bio
- bronnen

In een aantal gevallen zijn directe bewijzen voor iemands deelname aan een bepaalde verzetskrant tot dusverre afwezig. Door middel van een zorgvuldige deductie vallen deze resultaten binnen de categorie van 'mogelijke' bron.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een overeenkomst is tussen de plaats van herkomst en/of verblijf van de persoon ten tijde van de uitgifte van de betreffende verzetskrant. Dit aspect, in combinatie met het gegeven dat er in die plaats geen andere persoon zich in de archieven voordoet met dezelfde initialen maakt het zoekresultaat redelijk acceptabel.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/9b/c9/e3/534448431f9b9cf8/thin_grey_line_large.jpg

| L |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgEdzard Ebel van der Laan 04-10-1910 Wijckel - 26-11-1983 Oegstgeest
(m | 331 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop | Rijnsburg)

In het najaar van 1940 raakten Van der Laan en zijn vrouw betrokken bij de verspreiding van het illegale blad Vrij Nederland en later Trouw. Nadat de Jodenvervolging in het voorjaar van 1941 in hevigheid toegenomen was, vonden de eerste Joodse onderduikers hun weg naar Rijnsburg. Samen met dominee Henk Post gaf Van der Laan leiding aan een groepje dat zorg droeg voor hun opvang. Ook bij Van der Laan zelf zaten tot 1943 regelmatig Joodse onderduikers. Daarna werd het voor hen te gevaarlijk, aangezien Van der Laan steeds nauwer samenwerkte met het gewapend verzet en de kans op een overval toenam.

_ WikipediaWwW geboorteWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/53/18/e3/4b/53444844e2f858fd/jan_gerhard_van_der_laan_large.jpgJan Gerhard van der Laan//www.geni.com/images/transparent.gif 14-12-1914 Groningen - 10-08-1944 Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Jan wordt in 1943 actief voor het orthodox-protestantse verzetsblad Trouw. Hij wordt een van de leidende verspreiders in Zuid-Holland en gebruikt onder meer het huis van zijn zus, die in IJsselmonde woont, als aanloop- en contactadres. Begin januari 1944 doet de SD een inval bij Van der Laans ouders in Groningen. Ook een adres in Zuid-Holland wordt aangedaan, maar Jan ontspringt de dans. Een maand later, februari 1944 wordt hij dan toch gearresteerd.

Op 10 september 1944 word Jan Gerhard van der Laan gefusilleerd te kamp Vught.

_ De '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944NM Kamp Vught


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2a/17/8c/f6/5344484339d1395b/hendrik_van_laar_large.jpgHendrik (Henk) van Laar//www.geni.com/images/transparent.gif 05-02-1898 Amsterdam - 03-12-1955 Amsterdam
(m | 1004 | Vrije gedachten | Amsterdam)
(m | 28 | De baanbreker; sociaal-democratisch orgaan | Amsterdam)

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Van Laar actief in het verzet In 1944 botste de auto waarin hij zat tegen een tankversperring wat leidde tot zwaar hoofdletsel. Van Laar was ook betrokken nij de Vrijwillige Burgerwachten en de Vereniging Amsterdamse Vrijwillige Politie, waar hij leidinggevende posities vervulde. Daarnaast was hij actief in de illegale pers. Tussen mei 1944 en mei 1945 werkte hij mee aan het verzetsblad Vrije gedachten, dat vooral aandacht besteedde aan partijvorming en terugkeer van de SDAP. Hier werkte Van Laar samen met Guus Trestorff, Evert Vermeer, Wim Rengelink en anderen.

_ WikipediaarchiefkaartBWSA


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. van der Laarse
m 371 De lichtstraal Monster


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMatthijs Lablans 15-07-1922 Alphen a/d Rijn - 21-11-1993 Heemskerk
(m | 320 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop | Alphen a/d Rijn)

In De Ondergrondse Pers wordt M Lablans genoemd die in de oorlogsjaren meewerkte aan het illegale Kroniek van de week; 'Vriheyt en is om gheen geit te coop' te Alphen aan den Rijn. Zowel vader als zoon heetten M (Matthijs) Lablans. Maar het zijn wel vaak jonge mensen die zich toen met dergelijke illegale zaken bezighielden en in dit geval was ook nog de broer van zijn aanstaande verloofde - Gerrit Bergshoeff - actief in het verzet en daardoor opgepakt en overleden in Sachsenhausen.

_ bron voor Mathijs Lablans, onderwijzergraftombe.nlgeboortedavertentie dochteroverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgMieke Lafèbre
(v | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

_ bron voor Mien Lafèbre (M. de Jong-Lafèbre)] •


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Lagé
m 400 De Maasbode; God en mijn recht Arnhem-Nijmegen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg drs. D. Lageman
m 570 Ons Indië; officieel orgaan der Stichting Vereenigde Indië-Vrijwilligers Haarlem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJoan Vincent (Bob) Lagerwerff 02-01-1921 Ede
(m | 106 | Cereales vadenses | Wageningen)

Lagerwerff werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift Cereales vadenses te Wageningen. Terwijl in De Geus algemene studentenproblemen en berichten werden behandeld, ontstonden in de verschillende universiteitssteden plaatselijke contactbladen voor de (ex-) studenten. Hierin werden de gebeurtenissen op en om de hogescholen en de belevenissen van de studenten verwerkt. Deze bladen waren dus in zeker opzicht een supplement op De Geus. Als zodanig was Cereales vadenses het orgaan van de Wageningse studenten.

_ Met angst in je bottenRaad van NegenVerslag Cor van Wijklandbouwhogeschool WageningenBevolkingsregister Ginneken en Bavel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJacob Lambeck 31-05-1884 Groningen - 21-11-1972 Amsterdam
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)
(m | 663 | Het parool; editie voor Utrecht en omstreken | Utrecht)

Monteur, schoenmaker.

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b1/17/b0/4e/53444845191bc57d/dirk_jacobus_lambooy_large.jpgDirk Jacobus Lambooy//www.geni.com/images/transparent.gif 02-08-1893 Den Haag - 09-03-1984 Den Haag
(m | 1148 | Ongetiteld verzetsblad | Den Haag)

In januari 1946 tot dusverre chef van de persafdeling van de regeringsvoorlichtingsdienst, benoemd tot algemeen directeur van het ANP (bron)

_ overlijdensadvertentieDe Waarheid 07-01-1946De banier : staatkundig gereformeerd dagblad 03-02-1934gezinskaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/62/f9/e1/d9/53444845b7da1f02/geerit_nicolaas_lammens_large.jpgGerrit Nicolaas Lammens//www.geni.com/images/transparent.gif 17-08-1923 Den Haag - 03-12-1985 Amsterdam
(m | 771 | De stem van strijdend Nederland; dagelijks nieuwsblad voor 's-Gravenhage en omstreken | Den Haag)

De latere prof.dr. G.N. Lammens was in de oorlogstijd zeer actief in het verzet. Als predikant (in Heinkenszand, Rotterdam-Kralingen en Heemstede) was hij een toegewijd pastoor, open voor de meest uiteenlopende mensen, vooral voor hen die in de verkreukeling lagen.

_ in memoriamoverlijdensadvertentieeen gereformeerd-oecumenisch liturgioloog


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Lammers
m 639 Paraat Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgdr. Gerrit Jan Lammers 23-10-1903 Aalten - 07-11-1976 Voorburg
(m | 839 | Trouw; speciale uitgave voor 's-Gravenhage en omstreken | Den Haag)
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Vanaf 1921 was hij werkzaam in de journalistiek, en tot 1940 was hij parlementair redacteur bij „De Standaard". In 1940 werd hij medewerker van het illegale blad ,,Vrij Nederland" waar hij het binnenlands overzicht zou schrijven. De S.D. arresteerde hem in 1941 en hij werd tot eind 1943 gevangen gehouden in het Duitse Brunswijk. Vanaf november '44 was hij politiek redacteur van Trouw te Den Haag.

_ Digibron


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e9/30/33/bc/5344484480418926/arie_lammerts_van_bueren_large.jpgArie Lammerts van Bueren//www.geni.com/images/transparent.gif 30-12-1896 Amersfoort - 18-08-1968 Arnhem
(m | 1161 | Ongetiteld verzetsblad | Nijmegen)

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Dezelfde dag nog werd Arie, samen met onder andere burgemeester Steinweg van Nijmegen, gearresteerd. Het gedwongen verblijf in het stadhuis duurde overigens maar enkele uren. Arie kon voorlopig journalist blijven. In mei 1941 werd hij zelfs hoofdredacteurvan de – toen nog – onafhankelijke krant. Zijn pertinente weigering om artikelen van de bezetters te publiceren leidde tot een nieuwe arrestatie. Na een maandenlange opsluiting in het Arnhemse Huis van Bewaring gaf Arie zich ogenschijnlijk gewonnen. Met tegenzin maar ook uit overtuiging legde hij zijn functie neer. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant bleef tot aan de bevrijding verschijnen, en werd dus een ‘foute’ krant. De werkloze journalist ging de kost verdienen bij het Rijkskolenbureau, waar hij voldoende‘ondergrondse’ ruimte vond om dagelijks een illegaal, gestencild nieuwsbulletin uit te brengen. Op de zaterdagen publiceerde hij een militair weekoverzicht.

_ adlansink.nlBiografisch Portaalbiografie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f1/14/33/6a/53444842cc1549d9/herluf_van_merlet_large.jpgHerluf Christiaan Joseph Aloysius baron van Lamsweerde pseud. Herluf van Merlet//www.geni.com/images/transparent.gif 17-05-1900 Arnhem - 27-01-1965 Bussum
(m | 382 | Luctor et emergo; 'ik duik onder en kom weer boven' | Amsterdam)
(m | 624 | De Oranjekrant; vivere militare est | Zeist)

Journalist, prozaïst, essayist en dichter. Was hoofdredacteur van De Nieuwe Dag, een ochtendeditie van De Tijd. In 1942 werd die krant door de Duitse bezetter verboden. Van Merlet sloot zich aan bij het verzet, werkte mee aan de Paroolgroep, was redacteur van de illegale Oranjekrant en gaf het verzetsblad Luctor et Emergo uit. Hij werd katholiek adviseur van de overkoepelende verzetsorganisatie De Raad van Verzet (RVV). In 1944 werd hij gearresteerd en geïnterneerd in het concentratiekamp Amersfoort. Daar liep hij een ernstige longziekte op, waarvan hij nooit meer geheel herstelde.

_ dbnlHuygensNPE


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2b/7c/05/c6/53444846273b4673/arie_landaal_large.jpgmr. Arie Jan Landaal//www.geni.com/images/transparent.gif 17-07-1918 Leiden - 17-10-2015 Haarlem
(m | 237 | The home service | Leiden)

Dit blad werd door Arie Landaal en J. van Rijnbach uitgegeven teneinde de Duitsers duidelijk te maken hoe hopeloos de situatie voor hen was. De exemplaren werden aan inkwartieringsadressen verstuurd en ook in Duitse auto’s neergelegd. Zie ook: The Home Service. Het verscheen in maart 1945 enkele malen per week tot aan de bevrijding. Gedurende de bezetting was hij ook actief bij de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.

_ Bevolkingsregister LeidenIn memoriamdbngoverlijdensadvertentieLeiden4045


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgdr. Konrad Landsberg 23-03-1901 Posen (Pol) - 29-03-1956 Den Haag
(m | 790 | Strijdend Nederland; men rekent de uitslag niet, doch telt het doel alleen | Leiden)

De Nederlandsche Verzetsorganisatie te Leiden en omgeving zag eind 1944 na het wegvallen van de elektriciteit de mogelijkheid tot het verkrijgen van gelden ter ondersteuning van onderduikers en hongerlijdenden, namelijk door een ondergronds blad uit te geven. Onder auspiciën van deze groep, die zich eerst met het vermenigvuldigen en verspreiden van het zusterblad Kroniek van de Week had beziggehouden, werd aldus het weekblad Strijdend Nederland onder leiding van A.M.G. Bernard uitgegeven. De redactie berustte bij de rechtsadvocaat en latere journalist dr. K. Landsberg. Verder waren bij de vervaardiging betrokken: J. Bakx en Ch. Sterk.

_ Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-1939Algemeen Handelsblad 11-07-1933Overlijdensakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. de Lange
v 937 De vonk Amsterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.J. de Lange
m 643 Paraat; weekblad voor de vakbeweging voor 's-Gravenhage en omstreken Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgSamuel Albert de Lange 31-05-1919 Amsterdam - 06-06-2007 Rotterdam
m | 1002A | De vrije duiker; 'Klaer veur onder water ... ' (Joost van den Vondel) | Amsterdam)

Ondergedoken medisch student

_ P&PPDC


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Langedijk
m 546 De nieuwspomp Wervershoof


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJacobus Hendrikus Franciscus (Cor) van Langen 04-09-1919 Zutphen
(m | 184| De frontloupe | Zutphen)

_ De Frontloupe 15-05-1945 Zutphengezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c0/b5/ef/7e/53444848aebc4eff/c_m_langeveld_large.jpgds. Cornelis Marinus Langeveld//www.geni.com/images/transparent.gif 20-02-1912 Rijnsburg - 27-02-2003 Gorinchem
(m | 308 | De koerier; streekblad voor de Hoeksche Waard e.o. | Oud-Beijerland)

Ds Langeveld werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift De koerier; streekblad voor de Hoeksche Waard In het najaar van 1944 raakte de Hoekse Waard geïsoleerd. Enige hervormden richtten toen op initiatief van H.A. Korteweg tezamen met een aantal socialisten De koerier op. Er werd principiële voorlichting gegeven, waarbij vooral werd aangespoord tot verzet.

_ geboorte aankondigingDigibronpredikanten van de Hervormde gemeente van Nieuw Beijerlandbegraafplaatsen.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/6e/d5/a6/80/5344483eeae53dbd/wibo_sjerp_lans_large.jpgWibo Sjerp Lans//www.geni.com/images/transparent.gif 14-03-1884 Zwartsluis - 05-02-1943 Soesterberg
(m | 1053 | Vrijheid | Den Haag, 1941-1942)
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Gearresteerd wegens het drukken en verspreiden van Het Parool.

Op 05-02-1943 gefusilleerd op het vliegveld van Soesterberg.

_ Oranjehotel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMartien Gerrit Lansink 16-01-1911 Enschede
(m | 1049 | Het vrije volk; sociaal-democratisch orgaan | Hengelo)

Lansink is in de oorlogsjaren de plaatsvervangend leider van de distributiedienst te Hengelo van het illegale tijdschrift Het vrije volk te Hengelo.

_ Het vrije volk | 24-04-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHerman Samuel Lanson 06-12-1923 Weltevreden (Ned.Ind.)
(m | 994 | Vrijbuiter | Overveen)

De broers J.H. Lanson en H.S. Lanson worden genoemd in de passage over de in de oorlogsjaren illegale uitgave Vrijbuiter te Overveen De Ondergrondse Pers. Hun beider huisadres, Pr. Hendriklaan 125 te Overveen, wordt in het bevrijdingsnummer van het tijdschrift genoemd.

_ Vrijbuiter 10-05-1945 Overveen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohann Hendrik Lanson 10-07-1919 Weltevreden (Ned.Ind.) - 11-04-2006 Driehuis
(m | 994 | Vrijbuiter | Overveen)

De broers J.H. Lanson en H.S. Lanson worden genoemd in de passage over de in de oorlogsjaren illegale uitgave Vrijbuiter te Overveen De Ondergrondse Pers. Hun beider huisadres, Pr. Hendriklaan 125 te Overveen, wordt in het bevrijdingsnummer van het tijdschrift genoemd.

_ Vrijbuiter 10-05-1945 Overveengeboorteadvertentieoverlijden

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/08/39/42/69/534448447daf518f/vrijbuiter_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Een oud nederlands spreekwoord luidt: "Eendracht maakt macht". In de voorafgaande periode van Duitse overheersing is wel zeer duidelijk gebleken, dat nauwe samenwerking reeds zeer veel tot stand heeft doen komen. Wij hopen daarom ook van harte, dat het Nederlandse Volk in de komende zeer zware periode van herstel eendrachtig zal samenwerken voor de opbouw van ons nieuwe Vaderland, zonder in de oude partijstrijd terug te vallen. Dit neemt echter niet weg, dat opbouwende critiek zeer gewenscht is, hetgeen immers altijd een van de grondslagen van een democratische staat heeft gevormd.

H. Lanson, J.H. Lanson, A.C. Bos

Nr 994 | Vrijbuiter 10-05-1945 Overveen

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPieter Adriaan Willem (Piet) Laseur 05-03-1917 Utrecht - 07-05-1945 Utrecht
(m | 617 | Oranje-bulletin; met medewerking van De Geus, Ons Volk, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Voor God en den koning, De Waarheid, Trouw, Ons Vrije Nederland, De Nieuwsbode en Slaet op den Trommele | Utrecht)

Hij was medewerker aan het illegale Ons Volk. Den Vaderland ghetrouwe, dat vooral nieuwsberichten van de BBC en Radio Oranje afdrukte. Op 7 oktober 1943 verscheen het eerste nummer van deze krant, die op zijn hoogtepunt een oplage van 120.000 exemplaren bereikte. Ook werkte hij als drukker mee aan het het illegale Oranje Bulletin.

_ Nederlandse poezieRozen, kogels en handgranatenOranje-bulletin (verzetsblad, Utrecht)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/21/1a/29/bc/5344483deb2cd520/jef_last_1968__large.jpg Josephus Carel Franciscus (Jef ) Last//www.geni.com/images/transparent.gif 02-05-1898 Den Haag - 15-02-1972 Laren
(m | 937 | De vonk | Amsterdam)

Mede-oprichter van de ISB-versie (Internationale Socialistische Beweging) van het verzetsblad De Vonk. Moest in 1942 onderduiken.

_ WikipediaBiografieBWSAIISSG


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/02/47/11/a1/534448446ef0a540/siebren_lautenbach_large.jpgSiebren Lautenbach//www.geni.com/images/transparent.gif 05-11-1919 Dronrijp - 25-04-1945 Bergen-Belsen
(m | 592 | Op wacht; voor God-Nederland-Oranje | Den Haag)

Medewerker van de L.O. in zijn woonplaats. Tijdens en na de Meistaking in '43 hielp hij verschillende onderduikers aan een veilige schuilplaats. Nadat Lautenbach merkte dat de bezetter hem van illegaal werk verdacht, vertrok hij begin september naar Den Haag. In deze stad en in het Westland opereerde hij in de L.O., onder de schuilnaam 'Koos'. Hij verspreidde daar onder andere het illegale weekblad Voor God en de Koning en werd mede-uitgever van het weekblad Voor God, Nederland en Oranje. Op 9 augustus 1944 werd hij gearresteerd. Een maand later werd hij op transport gesteld.

Op 25 april 1945 overleed hij te Bergen-Belsen ten gevolge van uitputting.

_ LautenbachpagesBerltsum, monument in het VerenigingsgebouwHet Grote Gebod


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrederik Wilhelm Laverman 22-01-1882 Amsterdam
(m | 775 | Stentor | Den Haag)

Ene F.W. Laverman die in de oorlogsjaren het illegale tijdschrift Stentor te 's-Gravenhage uitgaf. Dat kan zowel de vader zijn (geboren in 1882) als de zoon (geboren in 1915). "Aanvankelijk werd door F. W. Laverman een blad uitgegeven onder de titel Bulletin. Daar de Sipo in juni 1944 op het spoor kwam van de redactie, werd de uitgave een week stopgezet. Na de hervatting werd de titel gewijzigd in Stentor..

In Amsterdam wordt een foute geboortedatum vermeld in het bevolkingsregister, namelijk 22 juli 1881 ipv 22 januari 1881: Zie gezinskaart Amsterdam. In Den Haag wordt op de gezinskaart 23 januari 1882 vermeld; de akte datum. gezinskaart Den Haag.

_ Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-1939overlijden schoonzustervolkstelling van 1947familieberichten


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/55/0d/ae/a3/534448446ef5b1ab/johan_august_lausberg_large.jpgJohan August (August) Lausberg//www.geni.com/images/transparent.gif 23-02-1884 Delft - 31-07-1981 Delft
(m | 641 | Paraat; weekblad voor de vakbeweging voor Delft en omstreken | Delft)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Lausberg actief in het verzet en de illegale pers. In 1945 was Lausberg medewerker van de krant Paraat, waar hij samenwerkte met Christiaan Kiesling, Martinus Gerardus Warffemius, T. van der Windt en Joh Mulder van de firma Weltman.

_ Wikipediabiografie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. van Leen
m 1088 De wacht Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Leenheer
(m | 603 | Oranje | Rhoon)

_ Oranje 28-05-1945 Rhoon

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a1/55/bb/52/534448447fca3248/oranje_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Heden is het de laatste maal, dat ons blad "ORANJE" verschijnt. Alhoewel heteerst de bedoeling was, het blad ook na den oorlog te doen voortbestaan, kon dit plan geen doorgang vinden, daar de medewerkers hun taak in de maatschappij weer moeten gaan vervullen en hun zoodoende de tijd ontbreekt, het dagblad voort te zetten. Daarbij komt ook nog,
 dat allerlei kranten van diverse politieke richtingen nu in ruime mate te verkrijgen zijn.

de redactie

Nr 603 | Oranje 28-05-1945 Rhoon

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohannes Marinus (Jan) Leenheers 10-09-1919 Heerde - 02-05-1991 Goes
(m | 196 | Geïllustreerd Vrij Nederland | IJsselmonde-Utrecht)

Tijdens zijn marechausseetijd is hij al bezig met de verspreiding van het Illegale blad Vrij Nederland. Hij krijgt contact met Aldert Hazenberg en helpt hem maandelijks In IJsselmonde bij het drukken van Ons Vrije Nederland. In mei 1942 duikt Leenheers onder en gaat samen met Hazenberg illegaal werken.

_ Een smakelijke herinneringoverlijdensadvertentieonline-begraafplaatsenProvinciale Zeeuwse Courant 30-10-1982; familie Pik


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Leenhouts
(m | 237 | The home service | Leiden)

In Oegstgeest werd door T. Fles en J. Leenhouts van Leidse stencils The home service een plaatselijke editie vervaardigd en verspreid.

_ Leiden4045


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgWim van Leening
(m | 147 | De duikhoek | Lemmer)

mogelijke bron

_ Vollenhove in boeken en verhalenDe Heerenveensche koerier 21-11-1947Nieuwsblad van Friesland 11-06-1948


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB. Leenman
m 308 De koerier; streekblad voor de Hoeksche Waard e.o. Oud-Beijerland


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgBertus Leenman
(m | 417 | De meerbode | Haarlemmermeer)

Mogelijk gaat het hier om ene Lambertus W. Leenman 25-12-1920 volgens het Gedenkboek VHK. Het zou hier kunnen gaan om ene Lambertus Willem Leenman in 1982 gedoceerd met de Orde van Oranje-Nassau (bron)

_ De Meerbode 01-06-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Leeuw jr
m 207 De glimworm Zwaag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAnthonie Johannes (Hans) van der Leeuw 23-02-1919 Groningen - 10-03-2003
(m | 605 | Oranjebode; uitgegeven door Ons Volk, Christofoor, De Geus, De Ploeg, De Toekomst | Assen)
(m | 613 | Oranje-bulletin | Groningen)
(m | 676 | Persmededeelingen van "Bureau Houtman" | Den Haag)
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Broer van J.R. van der Leeuw.

_ Absolute factsgenealogie-online


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG. de Leeuw
(m | 109 | Christofoor; voor God en Vaderland | IJsselstein)

In Amsterdam werden zetsels vervaardigd, welke mede dank zij de voortvarendheid van G. de Leeuw uit Haarlem naar verschillende drukkers in het land werden gebracht.

Het zou hier kunnen gaan om ene Gerrit de Leeuw, 18-05-1916 volgens het Gedenkboek VHK.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG. de Leeuw
(m | 22 | Anoniem | Haarlem)

Het zou hier kunnen gaan om ene Gerrit de Leeuw, 18-05-1916 volgens het Gedenkboek VHK.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/3b/66/0b/a8/53444842c2e86167/gerard_van_der_leeuw_large.jpgGerardus (Gerard) van der Leeuw//www.geni.com/images/transparent.gif 18-03-1890 Den Haag - 18-11-1950 Utrecht
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Tijdens de Duitse bezetting werkte Van der Leeuw tezamen met de meeste van zijn collegae gewoon door tot in 1943. Op verzoek beoordeelde hij enkele wetenschappelijke manuscripten - die achteraf als te coöperatief met de bezettingsmacht konden worden beoordeeld. Het nationaal-socialisme bleef hij evenwel nadrukkelijk afwijzen. In de zomer van 1944 schreef Van der Leeuw Balans van Nederland , dat direct na de bevrijding in 1945 zou verschijnen.

_ WikipediaHuygensP&P


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. de Leeuw
m 634 O.Z.O.; Oranje zal overwinnen Hoornaar-Giessendam-Hardinxveld


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d2/4b/d9/54/5344484816533712/johan_reinhardt_van_der_leeuw_large.jpgJohan Reinhardt van der Leeuw//www.geni.com/images/transparent.gif 10-12-1920 Groningen - 06-09-2012 Amsterdam
(m | 297 | Kleine krant van ons volk; -den vaderlant ghetrouwe- | Den Haag)
(m | 676 | Persmededeelingen van "Bureau Houtman" | Den Haag)
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Broer van A.J. van der Leeuw

_ ISSGNRCDe kleine krant van ons volkPersmededeelingenDe Ploeg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b9/a6/60/1c/5344483efd612008/adrianus_johannes_van_leeuwen_large.jpgAdrianus Johannes van Leeuwen//www.geni.com/images/transparent.gif 04-06-1906 Den Haag - 05-02-1943 Leusderheide
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Behoorde tot het eerste Parool proces, begin '42 gearresteerd, op 19 december '42 ter dood veroordeeld.

Op 05-02-1943 gefusilleerd op het vliegveld van Soesterberg

_ Oranjehotel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg C. van Leeuwen
(m | 433 | Morgen-bulletin | Alkmaar)


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Pieter van Leeuwen19-08-1903 Zwijndrecht
(m | 126 | Het dagblad; Nederland zal herrijzen | Zwijndrecht)

Het dagblad werd onder leiding van J. van Namen als eenvoudig nieuwsblad opgezet. Toen Van Namen in november 1944 contact kreeg met de leiders van de plaatselijke illegaliteit, werd het blad in het verzetswerk ingeschakeld. Naar aanleiding van enkele artikelen in december 1944 over de fruitvoorziening in Zwijndrecht, eiste de leiding van de plaatselijke illegaliteit reorganisatie van de redactie. P. Hoogerwerf, een agent van politie, werd belast met het algemeen toezicht; W. van Veel en kreeg de voorlichting te verzorgen en schreef met P. van Leeuwen de artikelen. J. van Namen en A. Sterk zorgden voor het nieuws en het technische gedeelte. Hiermee was Het dagblad officieel spreektrompet van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten geworden voor Zwijndrecht en omgeving.

_ Het dagblad 15-05-1945 ZwijndrechtGedenkboek VHKWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem van Leeuwen 28-06-1917 ?? 29-06-1985 Ede
(m | 187 | Frontnieuws | Veenendaal-Scherpenzeel)

Frontnieuws werd door J.H. Slik en A. van 't Riet vervaardigd, teneinde geen achterdocht bij de Duitsers te wekken, na evacuatie van eerstgenoemde en arrestatie van laatstgenoemde voortgezet door W. van Leeuwen, directeur van de Hollandia-Tricotagefabriek, en zijn schoonvader P.C. Schut.

Directeur van de Hollandia-Tricotagefabriek, getrouwd met Klara Elisabeth Schut.

De Firma Gebroeders Van Leeuwen (Stoom Sajet- en Kousenfabriek 'De Hoop', later Hollandia Wol- en Kousenfabrieken) werd in 1878 opgericht door de Gebroeders Hendrik en Jacob van Leeuwen, die voortkwamen uit een geslacht van wolkammersbazen waarvan het bedrijf reeds in 1789 werd opgericht. - Hollandia Tricotagefabriek (in 1937 voortgekomen uit de Gebroeders Van Leeuwen. (bron).

_ Pilon huisarts en verzetsmanonline begraafplaatsenTrouw 27-12-1979Trouw 09-05-1883Trouw 13-03-1992huwelijksadvertentieoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAndries Johannes Legerstee 15-12-1909 Oost en West Souburg - 17-06-1997 Den Helder
(m | 976 | Vrij Nederland | Den Helder)

Matroos eerste klas. Reeds spoedig na de verschijning werd Vrij Nederland in Den Helder verspreid. Na de arrestaties te Amsterdam in het voorjaar van 1941 werd het vervoer van een groot aantal exemplaren echter te gevaarlijk geacht, en ging P. Marbus er toe over plaatselijke nummers te herstencilen, met medewerking van S. van Berkurn en C. Rietmulder. Er zijn bijdragen uit de eigen omgeving toegevoegd en artikelen uit BC-Nieuws, De Oranjekrant enz. In april 1942 werd Marbus gearresteerd; zijn arbeid werd voortgezet door J. Bax, M.J. Drost, J. van der Put en J. van Urk. In juli werden ook zij gearresteerd. Het Deutsche Obergericht veroordeelde Marbus op 3 juli en de anderen, tegelijk met enige van hun medewerkers, op 12 en 13 november. Twee andere medewerkers, onder wie A.J. Legerstee, wisten Nederland te ontvluchten. Dit betekende het einde van de Vrij Nederland-vervaardiging in Den Helder.'

_ Bevolkingsregister Den HelderWwW geboorteaktegrafsteen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFranciscus Henricus Maria Lem jr. 28-02-1923 Amsterdam - 12-03-1945 Rotterdam
(m | 483 | Het nieuws | Den Haag)

Lem jr werkte in de oorlogsjaren samen met o.a. z'n vader in de oorlogsjaren aan het illegale tijdschrift 'Het nieuws' te 's-Gravenhage wat hem uiteindelijk ook z'n leven heeft gekost.

zie ook: Drukkerijen en uitgevers van verzetsbladen 40-45

_ oorlogsgravenst.online-begraafplaatsenMonument Executies 12-03-1945 Pleinweg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFranciscus Henricus Maria Lem sr. 13-12-1891 Amsterdam
(m | 483 | Het nieuws | Den Haag)
(m | 800 | Telex | Den Haag)

Vader Lem en een zoon en dochter Lem werkten in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift 'Het nieuws' te 's-Gravenhage. Vader Lem hielp ook mee aan het illegale tijdschrift Telex

zie ook: Drukkerijen en uitgevers van verzetsbladen 40-45

_ gezinskaart Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMaria Margaretha Theresa Lem 07-02-1927 Amsterdam
(v | 483 | Het nieuws | Den Haag)

Maria Lem werkte in de oorlogsjaren samen haar vader, broer en anderen in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift 'Het nieuws' te 's-Gravenhage.

zie ook: Drukkerijen en uitgevers van verzetsbladen 40-45


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgkapelaan Joseph Marie Eugène Lemmens 30-12-1910 Munstergeleen - 01-02-1993 Maastricht
(m | 672 | De patriot | Maastricht)

Deze Lemmens - geen familie van de gelijknamige bisschop van Roermond in diezelfde tijd - deed mee aan de Katholiek Actie tegen de bezetter (dit keer de verspreiding van de herderlijke brief van 25 juli 1941 tegen de nazificering). Medio augustus (1941) werden vijf geestelijken en achttien leken gearresteerd. Allen werden gestraft met een half jaar opsluiting in het kamp Dachau. Voor sommigen pakte het heel anders uit: kapelaan E.J.M. Lemmens uit Tegelen bijvoorbeeld werd pas in april 1945 door de Amerikanen in Dachau bevrijd.

_ Oorlogsgravenst.genealogie-online


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0a/ab/45/c4/53444842f8092a54/jean_lenglet_large.jpgWillem Johan Marie (Jean) Lenglet//www.geni.com/images/transparent.gif 07-06-1889 Tilburg - 27-10-1961 Amsterdam pseud. Eduard de Nève
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Journalist, schrijver. Direct na de Duitse inval in Nederland in mei 1940 ging Lenglet in het verzet. Zijn ondergrondse werkzaamheden omvatten onder meer spionage, pilotenhulp, illegale pers en sabotage. Zijn adres op de Koninginneweg 151 was bekend bij de Engelse Secret Intelligence Service (het enige contact dat zij hadden) en werd doorgegeven aan RAF-piloten. Via hem werden 13 piloten buiten bezet gebied gebracht. Een belangrijke rol was voor hem weggelegd bij de voortzetting van Vrij Nederland. Eind september '41 werd hij door verraad gearresteerd wegens zijn pilotenhulp. Lenglet werd 4 september 1944 ter dood veroordeeld, maar bij vergissing overgebracht naar het kamp Sachsenhausen, waar hij tot het einde van de oorlog gevangen zou zitten.

_ WikipediaarchiefkaartHuygensHet vergewten bestaan van Ed. de NeveBritish Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJhr. Ernest Willem van Lennep 17-05-1918 Bussum - 19-01-2004 Sydney (Aus)
(m | 465 | NVS (Neerland's vrijheidsstrijd) | Bussum)

Na de dagen van de strijd om Arnhem- toen de behoefte aan nieuws groot was- begonnen J .H. Kreyenbroek, mej. E. der Kinderen, jhr. E. van Lennep en S.A.C. Dudok van Heel aan de uitgave van een nieuwsblad, Stemmen uit Londen (zie nr. 774). Na het uitvallen van de stroom nam de vraag nog meer toe en werd de oplage verdriedubbeld. Op 5 januari 1945 werd de uitgave gecombineerd met B.B.C. (zie nr. 39); op 9 februari 1945 werd de titel gewijzigd in N.V.S. (Neerland's Vrijheidsstrijd).

_ NVS (Neerland's vrijheidsstrijd) 07-05-1945 BussumNoble Dutch birth/marriage and death announcements January+February 2004


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdr. M. Lensen uit Venlo
m 430 Moed en vertrouwen Maasbree


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/98/02/d1/b0/53444845c3357cea/hendrik_hajo_lenstra_large.jpgHendrik Hajo Lenstra//www.geni.com/images/transparent.gif 03-08-1922 Meppel - 09-02-1945 Sachsenhausen
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

De politieman Lenstra was actief in het verzet in Meppel, Groningen (1943) en vanaf mei '43 in Brabant. Betrokken bij geïllustreeerd Vrij Nederland (later Ons Vrije Nederland), Trouw en andere illegale bladen. RVV en LO worden ook genoemd. In Eindhoven op een door de SD bezet adres samen met zijn broer Popke (1925-09-10) gearresteerd, 1943-11-02 (verraad van Daamen). Gevangen gezeten in Scheveningen, Vught, Oraniënburg en Rathenow. Broer Popke heeft het wel overleefd, ten koste van een tbc besmetting.

_ OVCGbevolkingsregister Meppeloverlijdensakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP.H. van Lent
(m | 935 | De volhouder | Vlaardingen)

_ De Volhouder 17-05-1945 Vlaardingen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Leopold
m 596 De opdracht; tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indië Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Jan Leupen 21-06-1916 Heemstede - 24-01-1987 Lasne
(m | 1153 | Ongetiteld verzetsblad | Haarlem)

Leupen woonde net als zijn ouders in de oorlogsjaren in Haarlem (zie het adresboek hieronder) en vervaardigde toen een illegaal blaadje.

_ overlijdensadvertentieAdresboeken Haarlem 1 januari 1946 | pagina 315


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Leuw
m 925 Victorie Ter Aar


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgDaniel (Daan) Levendigs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0e/ed/4b/42/534448428043bf53/foto123_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 18-04-1920 Amsterdam (m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Tekenaar van beroep. Betrokken bij het illegale Vrij Nederland¹¹. Samen met Jan van der Neut verantwoordelijk voor de technische verzorging van het eerste nummer, Frans Hofker verantwoordelijk voor de redactie.
Zie ook het Vrij Nederland project en het Groep 2000 project.

_ Het ontstaan van Vrij Nederland 1940-1941


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/5c/1b/08/00/53444842e5051bef/hendrik_jakob_lever_jr_large.jpgHendrik Jakob Lever jr//www.geni.com/images/transparent.gif 26-12-1923 Groningen - 18-08-1944 Kamp Vught'
(m | 42 | B.B.C.-nieuws; uitgave van bet bijkantoor der British Broadcasting Corporation | Sneek-Workum)

Was lid van de Groep Lever, die onder meer verantwoordelijk was voor de verspreiding van illegale bladen als Vrij Nederland en Trouw. In 1942 werd Henk jr. samen met zijn vader en en broer gearresteerd door de Duitsers. Na een maand gevangenisstraf in de Amsterdamse Euterpestraat kwamen ze vrij. In de nacht van 16 op 17 november 1943 deed de S.D. een inval in het woonhuis van de familie dat dienstdoet als hoofdkwartier van de Groep Lever. Henk jr. was op dat moment niet thuis. Henk jr. dook na de inval onder bij Pieter Reitsma. Hier werd op 25 mei 1944 een inval gedaan in de zoektocht naar illegale werkers. Henk vluchtte, maar werd beschoten door de Duitsers waarbij hij zwaar gewond raakte. Na enkele weken verpleegd te zijn, werd hij alsnog overgebracht naar Kamp Vught.

Hier is hij op 18 augustus 1944 op 20-jarige leeftijd gefusilleerd.

_ Wikipedialo-lkpWO2 slachtoffersB.B.C.-nieuws / uitgave van het bijkantoor der British Broadcasting Corporation 25-05-1945 Sneek ; Workum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1b/4a/c3/03/53444842e50527e1/hendrik_jakob_lever_sr_large.jpgHendrik Jakob Lever sr//www.geni.com/images/transparent.gif 16-06-1891 Groningen - 08-03-1945 Dachau (Dld)
(m | 42 | B.B.C.-nieuws; uitgave van bet bijkantoor der British Broadcasting Corporation | Sneek-Workum)

Het huis aan het Kleinzand was het hoofdkwartier van de Groep Lever, waar bijna alle gezinsleden deel van uitmaakten. In 1942 werd Lever sr., samen met zijn zoons, gearresteerd door de bezetter. Na een maand gevangenisstraf in de Amsterdamse Euterpestraat kwamen ze vrij. Hierna zetten ze hun verzetsstrijd voort, onder meer door het plegen van overvallen en het verspreiden van verzetskranten. Ook boden ze Joodse vluchtelingen onderduikadressen. In de nacht van 16 op 17 november 1943 deed de SD een inval in het huis van de familie. Hierbij werd Lever sr. samen met zijn dochter en een onderduikster, Rosa IJzerman, gearresteerd. De rest van de Groep Lever vluchtte.

Sr. werd naar Dachau getransporteerd, alwaar hij op 8 maart 1945 als gevolg van uitputting overleed.

_ Wikipedialo-lkpWwW huwelijkB.B.C.-nieuws / uitgave van het bijkantoor der British Broadcasting Corporation 25-05-1945 Sneek ; Workum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a2/0c/12/5d/53444842e5021b44/jan_lever_large.jpgJan Lever//www.geni.com/images/transparent.gif 11-08-1922 Groningen - 21-07-1944 Eenum
(m | 42 | B.B.C.-nieuws; uitgave van bet bijkantoor der British Broadcasting Corporation | Sneek-Workum)

Lever was lid van de Groep Lever, die onder meer verantwoordelijk was voor de verspreiding van illegale bladen als Vrij Nederland en Trouw. In 1942 werd Jan samen met zijn vader en en broer gearresteerd door de Duitsers. Na een maand gevangenisstraf in de Amsterdamse Euterpestraat kwamen ze vrij. Als directeur van de Radiocentrale reisde Jan Lever het hele land door en houdt op deze manier contact met het verzet in andere delen van Nederland. De Groep stichtte de verzetskrant BBC-Nieuws om op deze manier de mensen toch van nieuws te blijven voorzien. Jan Lever was na een inval van de Sicherheitsdienst in zijn ouderlijk huis, dat dienstdeed als hoofdkwartier van de Groep Lever, gevlucht naar Drachten. Hier was de bezetter hem echter op het spoor gekomen en Lever vluchtte door naar Groningen. In Groningen sloot Lever zich aan bij de Knokploeg Slochteren. Op 21 juli 1944 was hij als lid van deze groep betrokken bij een overval op het distributiekantoor van Slochteren.

Tijdens de vlucht uit het distributiekantoor ontstond een vuurgevecht. Hierbij is Jan Lever op 21-jarige leeftijd om het leven gekomen.

_ Wikipedialo-lkpB.B.C.-nieuws / uitgave van het bijkantoor der British Broadcasting Corporation 25-05-1945 Sneek ; Workum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.Th.J. Levi
m 920 Verzet Eefde, gemeente Gorssel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgdra. Anna Leyds 05-03-1912 Djokjakarta (Ind)
(v | 303 | De koerier | Amsterdam)

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgKlaas Leyenaar 15-09-1914 Blokzijl - 10-11-1969 Amsterdam
(m | 270 | Je maintiendrai | Amsterdam-Utrecht)
(m | 307 | De koerier; berichtenblad van 'Je Maintiendrai' | Leeuwarden)
(m | 932 | V.O.D.; voorlichtingsdienst van 'Je Maintiendrai' | Utrecht-Hilversum)

_ archiefkaartVerzetsorganisaties in FrieslandLeeuwarder CourantDe koerier : berichtenblad van Je maintiendrai 16-04-1945 Leeuwarden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Lichtenberg
m 27 Avondpost; orgaan van de V.G. Rotterdam-Kralingenhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/10/00/d7/8e/53444842f462de5d/albert_helman_large.jpgLodewijk (Lou) Alphonsus Maria Lichtveld//www.geni.com/images/transparent.gif pseud. Albert Helman 07-11-1903 Paramaribo (Sur) - 10-07-1996 Amsterdam
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

Journalist. Helman dook aan het begin van de oorlog onder omdat hij zo bekend was als antifascist dat hij niet langer in het openbaar kon verschijnen. Actief in het verzet vervalste hij persoonsbewijzen, publiceerde verzetsverzen en protesteerde bij rijkscommissaris Seyss-Inquart tegen de oprichting van de zogenaamde Kultuurkamer waar kunstenaars lid van moesten worden. Hij schreef in het illegale blad Vrije Kunstenaar. Hij was lid van de Grote Raad van de Illegaliteit en het Noodparlement

_ Wikipediaarchiefkaart5 eeuwen migratieVPRO


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/91/23/3a/7d/5344483ddf263023/bertus_van_lier_large.jpg Lambertus (Bertus) van Lier//www.geni.com/images/transparent.gif 10-09-1906 Utrecht - 14-02-1972 Roden
(m | 1013 | De vrije katheder | Amsterdam)

_ WikipediaHuygensBiografie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/14/6f/c6/0a/5344484519142bfb/antonius_johannes_lievegoed_large.jpgAntonius Johannes Lievegoed//www.geni.com/images/transparent.gif 13-12-1880 Amsterdam - 76-06-1946 Zeist
(m | 1148 | Ongetiteld verzetsblad | Den Haag)

Journalist en overheidsvoorlichter. Regeringsambtenaren in Den Haag waaronder ook Lievegoed bleven in de oorlogsjaren na de capitulatie goede informatie verzamelen uit Engeland en elders en brachten verschillende documenten in circulatie. Deze berichten werden in twee exemplaren uitgetikt; het ene werd ter beschikking gesteld van het college van secretarissen-generaal, het andere bewaard voor vertrouwde departementsambtenaren, die het weer overtypten.

_ Huygensdbnlhumanitarisme.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.J. Lievense
m 1129A Zij van den omroep! Hilversum
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.H. Limonard
m 207 De glimworm Zwaag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/40/d7/29/a4/5344483eec28be82/koenraad_limperg_large.jpgKoenraad (Koen) Limperg//www.geni.com/images/transparent.gif 19-07-1908 Amsterdam - 01-07-1943 Overveen
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

Architect. Zamelde geld in voor ondergedoken beeldende kunstenaars, verleende hulp aan joodse onderduikers door het vervalsen van persoonsbewijzen en werkte mee aan het illegale blad De Vrije Kunstenaar, dat vanaf mei '42 verscheen. In voorjaar '43 was hij betrokken bij de voorbereiding van de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister.

Op 22 april 1943 werd Limperg in het Bos van Bredius in Bussum gearresteerd en overgebracht naar de Weteringschans in Amsterdam. Op 1 juli 1943 werd hij gefusilleerd.

_ WikipediaarchiefkaartEerebegraafplaatsRANKunstenaarsinverzetVakbeweging in de oorlog


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/35/28/0d/b0/5344483eec34750f/johan_limpers_large.jpg Johan Limpers//www.geni.com/images/transparent.gif 02-08-1915 Heemstede - 10-06-1944 Overveen
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

Vanaf '41 was hij actief in het kunstenaarsverzet. Werkte mee aan de Brandarisbrief van W.J.C. Arondeus en droeg bij aan het in mei 1942 opgerichte illegale blad De Vrije Kunstenaar, dat onder redactie stond van J. en M. van Gilse en G.J. van der Veen. Daarnaast verleende hij hulp aan (joodse) onderduikers, onder meer door hen te voorzien van onderduikadressen en vervalste persoonsbewijzen. In het kader van de RvV verrichtte hij voorbereidend werk voor sabotageacties en overvallen.

_ WikipediaEerebegraafplaats4en5mei


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Hendrik Lina 1899 Leiden - 10-11-1962 Leiden
(m | 127 | Het dagelijks nieuws | Leiden)

Uitgever. 'Het dagelijks nieuws' werd begonnen na het in mei '43 uitgevaardigde bevel tot inlevering van de radiotoestellen. De oplage was aanvankelijk beperkt; een aantal personen typten doorslagen van de dagelijkse nieuwsberichten, die in het begin geen titel droegen. De getypte bladen verschenen onder de aanduiding: Bericht No. I (2, enz.) In mei '44 werd in verband met de grote vraag naar nieuws overgegaan tot stencilen, de omvang werd vergroot, de inhoud uitgebreid met artikelen. De vervaardiging geschiedde thans centraal. Op 25-07-'44 kreeg bet blad de titel 'Het dagelijks nieuws'. Op Dolle Dinsdag verscheen een prematuur gedrukt bevrijdingsnummer met rood-wit-blauwe kop. De oprichter van bet blad was E.A.J.M. Eeckelaert. Drs. H.A. Korthals werd om zijn ervaring als journalist aangezocht de redactionele leiding op zich te nemen; verder behoorden tot de staf L. van der Meide, H. Lina, H.A.D.F. Meijer, L. van der Meide sr., M. van Welzen en D.J. van Welzen.

_ overlijdensakteLeiden4045


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/76/9b/a8/e5/53444846c61b4735/evert_van_der_linde_large.jpgEvert van der Linde 24-12-1919 Vollenhove - 19-06-2006 Doorn//www.geni.com/images/transparent.gif
(m | 791 | Strijdend Nederland | Vollenhove)

_ British Index to Dutch Helpers of Allied PersonnelNOP in oorlogstijd


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van der Linde
m 181 Friesche courant Leeuwarden
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. van der Linden
m 865 Trouw-bulletin Rijsoord-Bolnes
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van der Linden
m 315 De krant; het opregte huysorgaan Utrecht-Tuindorp


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Jan van 't Lindenhout 07-10-1900 Nijmegen - 06-04-1982 Amerongen
(m | 778A | De stille waarheid | Breukelen)

Van 't Lindenhout was tijdens de meidagen ingedeeld bij het 2-II-R.A Op 20 april 1940 werd hij commandant van de tweede batterij van de tweede afdeling van het 8e regiment Artillerie. tijdens de oorlog bracht bij het verzetskrantje "de stille waarheid" uit van sept '44 tot mei '45 wat in Breukelen en omgeving werd verspreid. In september 1944 was hij op familiebezoek in Breukelen en kon ten gevolge van de oorlogssituatie niet meer naar zijn woonplaats Nijmegen terugkeren. Noodgedwongen woonde hij de rest van de oorlog bij zijn schoonzuster. Hij maakte een illegaal krantje met de naam "De stille waarheid" met berichten van de niet ingeleverde radio, en deed ook ander verzetswerk.

_ WO2 forumWwW geboorteWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgfa. P. van der Linden
(m | 254 | Het invasie-nieuws | plaats van uitgave onbekend)


//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/80/71/7e/ff/534448445205cc95/de_stille_waarheid_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Breukelen is uit de Duitse greep bevrijd! Die bevrijding is dan eindelijk gekomen nadat vijf jaren van onderdrukking, onrecht en terreur bijna ten volle is uitgemeten. Eindelijk is het dan zoo ver! Het zal nog moeite kosten om ons volledig in te denken wat dit zeggen wil. Welk een blijdschap om weer ongehinderd zijn gedachten te kunnen uitspreken, om niet meer door de gehate indringer te worden geringeloord en persoon en eigendommen weer veilig weten voor wegvoering en diefstal.

de redactie

De Stille waarheid 07-05-1945 Breukelen

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF.A. Lindenhovius
m 148 De duinstreek Bergen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohannes Adrianus (Han) Lipman 19-07-1925 Wateringen - 01-03-2009 Wateringen
(m | 167 | Ende dispereert niet | Wateringen)

Lipman was verzetsman in het Westland en betrokken bij het illegale blaadje dat de naam "Dispereert niet" kreeg. "Er was behoefte aan een goede nieuwsvoorziening. Het waren Jeroen en Henk de Zoete, hun a.s. zwager Koos Bijleveld en Jan Steenbeek die dit werk hebben opgepakt. Zij hadden een schrijfmachine en papier en begonnen hun berichten op de schrijfmachine uit te tikken en maakten een aantal doorslagen. De oplage was dus beperkt. Door de grote behoefte in het rayon werd zelfs overwogen het verspreidingsgebied uit te breiden. Iater mochten ze gebruik maken van de stencilmachine van de gemeente waarbij ze de hulp kregen van de gemeentebode de Heer B. van Gulik en dat was een hele verbetering bij het aanmaken van meerdere exemplaren. Ende dispereert niet' te Wateringen (Deze uitgave is vermoedelijk door J.A. Lipman vervaardigd)."

Bron:pagina 13 van een boek van Lipman over de oorlogsjaren: Verzetsherinneringen in en om het Westland 1940-1945 uit 1995.

_ Lipman.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJan Linzel 29-10-1910 Onstwedde - 14-01-1967 Monster
(m | 624 | De Oranjekrant; vivere militare est | Zeist)

Vader en zoon Linzel wonen in 1942 in Hilversum op hetzelfde adres Kerkbrink 20. Ook de ouders van zijn aanstaande echtgenote staan later op dat adres ingeschreven volgens de archiefkaart van de schoonvader.

_ huwelijksadvertentie 01huwelijksadvertentie 02adresboek Hilversum 1942overlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrans Jozef Hubert Lochtman 24-08-1900 Heerlen - 19-10-1965 Heerlen
(m | 1048 | Het vrije volk | Heerlen)

De kantoorklerk Lochtman was administrateur der gemeente-politie. Het vrije volk had ten doel de bevolking van Zuid-Limburg, en vooral de mijnwerkers, immuun te maken tegen de officiële voorlichting via de legale pers. De uitgevers waren twee oud-medewerkers van het Limburgsch Dagblad en De Maasbode. Zij werden o.a. bijgestaan door de administrateur der gemeente-politie Lochtman die zorg droeg voor het stencilen op het politiebureau. Dit was hem niet geheel vreemd aangezien zijn vader lithograaf was van beroep

_ WwW huwelijkoverlijdensadvertentiehuwelijk vader


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohan Anton Lodewijk 07-08-1900 Amsterdam 24-09-1984 Amsterdam
(m | 411 | Mededelingen van het comité voor vrij Nederland | Amsterdam-Rotterdam-Den Haag-Groningen)

Vertegenwoordiger in papier. Werkte mee aan de in de oorlogsjaren illegale uitgave Mededeelingen van het Comité voor vrij Nederland. In augustus 1940 richtte A.A. Bosschart het Comité voor vrij Nederland op, dat zich ten doel stelde de Duitsers met alle mogelijke middelen afbreuk te doen, o.a. door sabotage en het verstrekken van inlichtingen aan de regering te Londen. Ook wilde men de Nederlandse openbare mening en de gedachtengang van Duitse militairen beïnvloeden door het verspreiden van lectuur.

_ archiefkaartoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Loeff
m 778A De stille waarheid Breukelen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Jan Alouisius Lambertus Maria Loeff 27-01-1898 Den Bosch - 10-08-1985 Veldhoven
(m | 983 | Vrij Nederland | Rotterdam)

Advocaat. Maakte deel uit van de plaatselijke adviescommissie van Vrij Nederland.

_ WikipediaCommissie voor de Perszuiveringoverlijdens advertentieLoeff.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAdolf Cornelis Johannes Loggen 02-12-1888 Weesp - 21-09-1948 Weesp
(m | 211 | De goede bron; nieuwsblad voor Amstelland en de Vechtstreek | Muiden-Weesp)

_ archieven.nlDe Goede bron : nieuwsblad voor Amstelland en de Vechtstreek 07-05-1945 Muiden ; WeespWwW overlijden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Logger
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)
(m | 977 | Vrij Nederland; nieuw bulletin voor West-Friesland | Hoorn)
(m | 982 | Vrij Nederland; nieuwsbulletin voor Midden Noord-Holland | Purmerend)

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0f/d7/e1/d7/53444844ab4e5a6a/vrij_nederland_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nauwelijks twee weken zijn voorbij gegaan sinds het Nederlandsche volk voor de eerste maal de mededeeling hoorde, dat de Duitsche legers in het Westen zich onvoorwaardelijk hadden overgegeven. Het bericht werd aanvankelijk met wantrouwen ontvangen. Hoe vaak immers hadden dergelijke nieuwstijdingen ons hart in de felste beroering gebracht en hoe vaak werden wij later in dieper neerslachtigheid teruggestooten. Toch groeide allengs de vreugde; de straten werden voller en de eerste vlaggen kwamen uit. Denzelfden avond echter knalden de schoten van de Duitschers en zij schoten met scherp! Toen het nacht werd, dien eersten nacht, waren de straten leeg als voorheen, een enkele vlag klapperde nog in het duister, eenzaam als een voorbijtrekkende vogel.
 Onze vrienden zaten nog in de gevangenis en onze vijanden waren nog heer en meester op straat.

de redactie

Nr 982 | Vrij Nederland : nieuwsbulletin voor Midden Noord-Holland 17-05-1945 Purmerend

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgTijmen Jan Loggers 16-11-1900 Zwolle - 22-09-1984 Rijssen
(m | 1000 | De vrije bazuin | Nieuwheten)

Vanwege sympathieën met de Duitse bezetter van de BNA bedankte Tijmen Jan in 1941 voor dat lidmaatschap. Hij ging werken voor het verzet, werd gezocht door de Duitsers. In 1944 vluchtte hij met zijn gezin naar Okkenbroek, waar hij samen met zijn vrouw, het verzetswerk en de verzending van voedselpakketten voor inwoners van westen van ons land voortzette. De stencilmachine van het architectenbureau diende voor het drukken van de illegale krant De vrije bazuin in Nieuw Heeten. Zijn villa werd geconfisqueerd en ingericht als veldhospitaal. Zijn archief had hij moeten achterlaten, maar zijn vrouw had veel stukken weten te begraven.

_ Wikipediaoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgThomas Maria Lombaers 18-08-1921 Zeist
(m | 329 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop | Nijmegen)

Lombaers werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale Kroniek van de week; 'Vriheyt en is om gheen gelt te coop' in Nijmegen. Vanaf mei 1943 organiseerden T. Lombaers en E.H. Broekkamp in Nijmegen de verspreiding van de grote landelijke illegale bladen, waaronder zich ook de Kroniek van de week uit Leiden bevond. Hoewel de Leidse redactie Nijmegen verzocht had na de bevrijding als bovengronds blad uit te komen, voelden Lombaers en Broekkamp meer voor een herverschijning van de oorspronkelijke Nijmeegse courant DE GELDERLANDER. Zij hebben in de overgangsperiode het persbureau 'De Illegale Pers' opgericht, dat tot midden december 1944 de pers uit Nijmegen en omgeving van binnen- en buitenlands nieuws heeft voorzien.

Er is maar één T.M. Lombaers die in Delpher te vinden is en dat kan dan alleen Thomas Maria Lombaers zijn die in Zeist in 1921 is geboren volgens de archiefkaart van Den Haag.

_ archiefkaart Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgArnold H. van Lonkhuyzen
(m | 343 | Het laatste nieuws | Hillegersberg)

Lonkhuyzen werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale Het Laatste Nieuws in Hillegersberg. De oprichters van deze nieuwsuitgave waren enige uit Indonesië afkomstige jongelui, J.G. van der Meer en A.H. van Lonkhuyzen, die in Hillegersberg ondergedoken waren en hoopten dat zij hierdoor enigszins uit hun financiële moeilijkheden konden geraken. Van der Meer en Van Lonkhuyzen hielden zich op de zolder van een coöperatieve maalinrichting schuil in een berg gedroogde pulp, waarin zij een hol getimmerd hadden. In dit hol bevond zich een radio, welke aangesloten was op het stroomnet van het poldergemaal. Gebrekkige technische middelen verhinderden echter een grote oplage. In augustus 1944 bood A. Coumou, behalve zijn medewerking, ook een stencilmachine aan. De oplage werd nu snel opgevoerd

_ Het Laatste nieuws 05-05-1945 Hillegersberg

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/7c/ec/98/05/53444844a0412bfe/het_laatste_nieuws_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Uiterst gevaarlijk is de aan banden gelgde pers gebleken, omdat zij een werktuig werd van demonische figuren, die een duivelse geest van leugen en onwaarachtigheid propageerde en zijn gifpijlen afschoot op de jeugd van ons volk. Maar dat is voorbij. Wij zijn nu vrij en toch is de verantwoordelijkheid er niet minder op geworden. Integendeel, wij allen moeten beseffen, dat onze vrijheid door bloedige offers duur gekocht is en onze generatie verplicht t.o.v. hen die vielen en van onze kinderen die de toekomst van onz volk zullen uitmaken, het uiterste te doen om onze volkshuishouding op te bouwen. Vrijheid vind haar basis en het recht moet gediend worden door waarheid en liefde

H.A. Brokking

Nr 343 | Het Laatste nieuws 05-05-1945 Hillegersberg

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgLevinus Johannes van Looi 06-09-1897 Hof van Delft - 13-05-1977 Harfsen
(m | 903 | De vakbeweging; orgaan voor vrije moderne vakbeweging in Nederland | Epe-Kampen)

Na de Duitse inval in mei 1940 dook hij onder. Daarna hield hij zich bezig met verzetswerk. Samen met Koos Vorrink raakte hij betrokken bij het Englandspiel. Door het werk van de verrader Anton van der Waals werd Van Looi in 1943 gearresteerd. Hij zat onder andere in concentratiekamp Buchenwald. In april 1945 werd hij daar door de Amerikanen bevrijd.

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/d2/44/56/534448449e69f704/freek_loomeijer_large.jpgFrederik Jan (Freek) Loomeijer//www.geni.com/images/transparent.gif 12-01-1922 Emmen - 28-08-2013 Eelde
(m | 605 | Oranjebode; uitgegeven door Ons Volk, Christofoor, De Geus, De Ploeg, De Toekomst | Assen)

De latere onderwijzer, leraar, professor Freek Loomeijer was tijdens de oorlog als student betrokken bij de Oranjebode waar hij verantwoordelijk was voor de praktische uitvoering.

_ overlijdens bericht 01overlijdens bericht 02Bescheiden Maar Onverzettelijk: Een Biografie Van Professor Hilmar Johannes Backergeslaagd voor doctoraal examengrafsteenbevolkingsreg. Tielbevolkingsreg. Tilburgfamilieberichtenoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Willem van Loon 17-10-1880 Meppel - 12-11-1949 Hilversum
(m | 555 | De observator | Bussum)

Kantonrechter Van Loon werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift De Observator in Bussum. Dit blad, waaraan elke zaterdag een extra artikel over een actueel onderwerp was toegevoegd, werd uitgegeven door de in zijn ouderlijk huis ondergedoken student Gerard Willem IJsebrand. Zijn vader zorgde voor de distributie in Bussum; de bejaarde plv. kantonrechter mr. Van Loon voor het vervoer van een veertigtal exemplaren naar Hilversum. Toen de elektriciteitsvoorziening werd beëindigd, zag Ysebrand geen kans meer de vervaardiging voort te zetten.

_ overlijdensadvertentiegezninskaartWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9f/7f/98/50/534448449b24ca32/willem_karel_van_loon_large.jpgWillem Karel van Loon pseud. Van Sonsbeke of Peter de Readt//www.geni.com/images/transparent.gif 14-10-1919 Den Haag - 14-09-2016 Oosterbeek
(m | 795 | Stijl; maandschrift der officieuze sociëteit gewijd aan kunst en wetenschap / red.: Peter de Raedt ... et al. | Voorburg)

Op instigatie en onder leiding van de dichter-journalist Willem Karel van Loon werd in het najaar van 1943 een tijdschrift opgericht dat bedoeld was als 'communicatiemiddel' tussen een aantal zich verwant voelende jongeren, die in de eerste plaats literaire belangstelling hadden of werkzaam waren op literair gebied. De uitgave droeg een neutraal karakter. Het centrum was Den Haag, maar er werd postaal contact onderhouden met een uitgebreide kring van meelevende en meewerkende jonge mensen.

(Mogelijke huwelijksadvertentie: Het parool 29-08-1945 Den Haag)

_ overlijdensberichtinterviewdbnlArnhems historisch tijdschrift


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Loontjes
m 318 't Kristalletje; dagbladje; redactie H & H ; het laatste nieuws het eerst 's-Graveland
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdhr. van Loon
m 200 De Geus Harlingen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgMartien J. van der Loop
(m | 739 | De sirene | Heusden)

_ Oorlogshelden moeten niet vergeten worden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f9/2c/db/b3/53444843ef4f45ec/dirk_albert_elisa_de_loos_large.jpgmr. Dirk Albert Elisa (Bekkie) de Loos//www.geni.com/images/transparent.gif 13-02-1917 Madioen (Java) - 19-07-1990 Everberg (Blg)
(m | 248 | Ik zal handhaven | Leiden)

Staat aan de wieg van 'Ik zal handhaven', het eerste illegale blad dat in Leiden werd uitgegeven. Verder hield hij zich bezig met spionage, ontsnappingsroutes vinden, sabotage, onderdak regelen voor onderduikers en verzetslieden, enz. Hij wordt verraden gearresteerd in Rotterdam. Hij werd verplaatst van het Oranjehotel, naar kamp Vught. In Haaren waar het 2e O.D. (Orde Dienst) proces plaats vond werd de eis de doodstraf maar De Loon werd als NN-häftling naar Natweiler “abgetrennt”. Hier werkte hij in het Revier en later in Dachau ook. Hij heeft de oorlog overleefd. Zijn echtgenote was de auteur Elizabeth Petronella de Loos-Dietz (zie bron 01, bron 02)

_ Verzetsmuseum AmsterdamOverlijdensadvertentie 01Overlijdensadvertentie 02


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAbraham (Ab) Lopes de Leaô 06-02-1917 Amsterdam - 15-06-1941 Mauthausen
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Reeds in februari 1941 leed Het parool. De actieve koerier Ab Lopes (de Leaô) werd bij de razzia in de jodenbuurt door de Duitse politie gepakt. Hij werd naar Duitsland weggevoerd en reeds na een week vernam men, dat hij daar was overleden.

_ Joods MonumentJM: Achtergrondinformatie gezin Michaël en Rachel Polak- van MoppisJM: Koos Vorrinkarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0b/18/77/f9/5344483eb2dfaf7b/geertjan_lubberhuizen_1916-1984_picture_large.jpg Geertjan (Geert) Lubberhuizen//www.geni.com/images/transparent.gif 15-03-1916 Schoten - 18-07-1984 Cornamona (Ireland)
(m | 421 | Metro | Amsterdam)

Was redacteur van het studentenblad Vox Studiosorum. Nadat hij een bespreking wijdde aan de antisemitische film Jud Süss werd het blad verboden door de bezetter. Daarop begonnen zijn illegale werkzaamheden die onder andere uitmondden in de oprichting van de uitgeverij De Bezige Bij in 1944. Als lid van het Utrechts Kindercomité hielp hij mede circa 300 Joodse kinderen aan onderduikadressen. Ter financiering van dit laatste werd een enkele malen herdrukte rijmprent, Het lied der achttien doden van Jan Campert uitgegeven.

_ WikipediaHuygensarchiefkaartRANKunstbus.nllibrary.uu.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgPiet Lubbers
(m | 178 | De fluistervink | Haarlem)

_ De Fluistervink | 19-05-1945 | Haarlem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohannes Philippus Lucassen 15-09-1923 Amsterdam - 01-12-2005
(m | 1052 | De Vrijheid; bulletin voor Amsterdam en omgeving | Amsterdam)

Broer van René Lucassen. J P Lucassen werkte in de oorlogsjaren mee aan de uitgave 'De Vrijheid' in Amsterdam. 'De Vrijheid' werd opgericht door J.M.M.J. van der Reijdt, med. stud., Th. Coppes, econ. stud., mej. M.J.A. Bijleveld en H. van der Ven. Artikelen van zeer uiteenlopende aard werden aanvankelijk in het blad opgenomen, vanaf 23 december 1944 als een aparte wekelijkse bijlage verspreid. Toen de elektriciteitsvoorziening kort na Dolle Dinsdag gestaakt werd en de behoefte aan dagelijkse nieuwsberichten toenam, werd contact verkregen met een groep die op het punt stond, zelf een blad te gaan uitgeven. Men besloot tot samenwerking. J.P. Lucassen, C.J. Erdman, G.L. van Iterson en R. Lucassen werden in de leiding opgenomen.

_ archiefkaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgRené Lucassen 30-10-1920 Zutphen
(m | 1052 | De Vrijheid; bulletin voor Amsterdam en omgeving | Amsterdam)

Broer van Johannes Philippus Lucassen. J.P. Lucassen werkte in de oorlogsjaren mee aan de uitgave 'De Vrijheid' in Amsterdam. 'De Vrijheid' werd opgericht door J.M.M.J. van der Reijdt, med. stud., Th. Coppes, econ. stud., mej. M.J.A. Bijleveld en H. van der Ven. Artikelen van zeer uiteenlopende aard werden aanvankelijk in het blad opgenomen, vanaf 23 december 1944 als een aparte wekelijkse bijlage verspreid. Toen de elektriciteitsvoorziening kort na Dolle Dinsdag gestaakt werd en de behoefte aan dagelijkse nieuwsberichten toenam, werd contact verkregen met een groep die op het punt stond, zelf een blad te gaan uitgeven. Men besloot tot samenwerking. J.P. Lucassen, C.J. Erdman, G.L. van Iterson en R. Lucassen werden in de leiding opgenomen.

_ archiefkaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohan Marinus Pieter Lugten 09-10-1913 Schoonhoven - Bergen
(m | 148 | De duinstreek | Bergen)

Huisarts.

_ archiefkaarthttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgNol Luickx
(m | 1094 | Weekoverzicht; zeven dagen politiek en militair wereldgebeuren | Amersfoort
(m | 551 | De Notedop : the war in a nutshell | Amersfoort)

_ De Notedop : the war in a nutshell 11-05-1945 Amersfoort


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Lukas
m 24 Apeldoornsche courant Apeldoorn


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgRudolf Johan (Rudi) Lunbeck 21-08-1921 Soerakarta (Ned.Ind.)
(m | 526 | Nieuwsbulletin | Amsterdam)

In Soerakarta (Nederlands-Indië) geboren, kwam hij in 1939 per boot in Nederland aan. Zijn ouders staan niet op de passagierslijst vermeld, hij zal dus alleen hebben gereisd. In Amsterdam doet hij een opleiding, Natuurkunde (proefschrift in de kwantummechanica UvA) en vanaf 1969 wordt hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eindhoven en later uiteindelijk hoogleraar wiskunde en informatica. In 1983 neemt hij er afscheid.

In de oorlogsjaren was Lunbeck betrokken bij het illegale NIEUWSBULLETIN te Amsterdam. Later prof.dr. R.J. Lunbeck

_ Album Academicum; hoogleraren en gepromoveerden van 1632 tot hedenComputerpioniers: het begin van het computertijdperk in Nederland


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgEgbertus van Lunteren 20-09-1923 Leiden - 22-08-1989 ??
(m | 812 | Toekomst | Leiden)

Broer van Frans van Lunteren

_ Gedenkboek VHKgenealogie-onlineonline-begraafplaatsen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgFrans van Lunteren 22-03-1922 Leiden - 11-08-1980 ??
(m | 812 | Toekomst | Leiden)

Broer van Egbertus van Lunteren

_ Gedenkboek VHKgenealogie-online


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/75/78/b1/dc/53444842bef8288c/barend_luteraan_large.jpgBarend Luteraan//www.geni.com/images/transparent.gif 03-07-1878 Amsterdam - 11-12-1970 Amsterdam
(m | 471 | De nieuwe gids | Amsterdam)
(m | 717 | De rode october: orgaan van het Comité van Revolutionnaire Marxisten | Rotterdam) Zie Winkel 471

_ archiefkaartGVNLHuygensMarxists.orgVPRO


| M |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.C. de Maagd
m 532A Nieuws-bulletin Leerdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. Maas
(m | 672 | De patriot | Maastricht)

Dichter. De beroepsofficier A.A.Th. Kesselaer uitte al in 1940 zijn ongenoegen over de bezetting door in zijn woonplaats Maastricht straten vol te kalken met pro-Oranje en anti-Duitse leuzen. In het voorjaar van 1943 dook hij onder bij de gebroeders W.A. en A.M. Timmermans. Begin 1944 keerde hij terug naar zijn woning aan de Hertogsingel en begon met zijn echtgenote met de vervaardiging van “De Patriot”. Berichten van de B.B.C. en Radio Oranje ontving hij van een ondergedoken kapelaan. Bij het stencillen van het blad ondervond het echtpaar steun van P.H. Willems. Dat gebeurde in de bakkerij van Willems’ ouders. Voordien typte het echtpaar de complete dagelijkse oplage van circa tweehonderd stuks. De woning van de familie Willems fungeerde tevens als centraal distributieadres. L.O.-ers als A.M. Timmermans hielpen bij de verspreiding. Een mijnbeambte uit Maastricht nam exemplaren mee naar de Mijnstreek. In oktober 1944 staakte het echtpaar de uitgave.

_ Het verborgen front


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdhr. Maat
(m | 935 | De volhouder | Vlaardingen)

_ De Volhouder 17-05-1945 Vlaardingen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgCornelis Adrianus van der Maeden 21-04-1905 Rucphen - 06-11-1994 ?
(m | 894 | De V 1 | Zaandam)

Werd geboren als Cornelis Adrianus Koenen, bij huwelijk d.d. 17-06-1912 erkend. Samen met zijn broer Jan was hij actief in de illegaliteit, getuige de lijst met schuilnamen in de Zaanse illegaliteit. Ze vervaardigden in de oorlogsjaren in Zaandam het illegale tijdschrift V 1. Zij staakten de uitgave na Dolle Dinsdag in de overtuiging dat de bezetting snel afgelopen zou zijn.

_ schuilnamen in de Zaanse illegaliteithuwelijkse bijlagen p.258/262HuwelijksakteWwW geboorteakteonline-begraafplaatsenLijst schuilnamen Zaanse illegaliteitgezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJan van der Maeden 30-03-1924 Arnhem - 25-05-1989 Callantsoog
(m | 894 | De V 1 | Zaandam

Het christelijke gezin Van der Maeden, dat in de Franklinstraat 5 woonde, waren meerdere malen onderduikers. Waarschijnlijk was dit adres een doorgangshuis voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO). Broer en zus Jan en Dymph van der Maeden waren erg actief in het regionale verzet. Als KP-commandant hield Jan van der Maeden zich bezig met sabotageacties en met het stelen van voedselvoorraden en bevolkingsregisters.

_ schuilnamen in de Zaanse illegaliteitBeeldbank Zaanstad 01Beeldbank Zaanstad 02Eerebegraafplaats Jan KuijperJM Zaanstreekgezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgEddy (Ed) Mager 25-09-1920 Amsterdam
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Mager werkte in de oorlogsjaren mee aan de verspreiding van het illegale Vrij Nederland. Reeds eind 1940 werd het blad deels door het in werking stellen van herstencil-afdelingen, deels door onbekenden die een exemplaar uit Amsterdam ter lezing ontvingen, vermenigvuldigd. Bekend is, dat dit o.a. geschiedde te Alkmaar, Amsterdam, 's-Gravenhage, Haarlem, Den Helder, Hilversum (E. Mager), Rotterdam, IJsselmonde en Zwolle.

_ archiefkaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Alexander Paul Frederik Lodewijk Mair 29-06-1899 Rotterdam
(m | 483 | Het nieuws | Den Haag)

_ gezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAnton Adriaan Maljers 22-01-1891 Utrecht
(m | 533 | Nieuws-bulletin | Muiderberg)

Zeer waarschijnlijk dat het hier gaat om de Sergeant ­majoor-instructeur 1ste bataljon genietroepen, te Utrecht, Anton Adriaan Maljers die aanvankelijk vanuit huis het Nieuws-bulletin vervaardigde samen met de dames Vahl en De Haan. Na het uitvallen van de elektriciteit werden de berichten opgenomen bij een boer die een kristalontvanger bezat en vermenigvuldigd door de zoon en dochter van Maljers, die toen niet meer naar hun werk konden gaan.

Belangrijke argumenten spreken voor Anton Adriaan Maljers; zijn beroep en stationering te Utrecht, de plaats waar hij ook is geboren bovendien, alwaar het Nieuws-Bulletin wordt uitgegeven. Ook correspondeert het inhoudelijk karakter van het nieuwsblad met zijn beroepstechnische achtergrond.

In een ander geval wordt ene Adriaan Maljers in verband gebracht met de King's Medal for Courage in the Cause of Freedom aan hem uitgereikt op 18-01-1947 te Maastricht, wonende te Veere. Dezelfde persoon is ook terug te vinden op de British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel. Deze medaille is aan hem uitgereikt op 04-04-1949 te Den Haag, wonende te Amersfoort. De achternaam wordt anders gespeld; Maltjers. Hierbij is een notitie geplaatst: A. Maltjers has refused compensation for years of imprisonment.
Misschien is de bedoelde Adriaan Maljers uit Veere op Geni aanwezig?
Hierbij zijn twee feiten op te merken: Winkel meld geen verhaal over Maljers betreft een jarenlange gevangenschap. De plaats van uitgave voor het Nieuws-bulletin, Utrecht wijkt af van het adres na de oorlog te Veere, Zeeland.

_ statengeneraaldigitaal.nlhuwelijkWwW geboorte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/73/db/15/1a/534448462eb4d12a/jan_van_mansvelt_large.jpgdr. Jan van Mansvelt//www.geni.com/images/transparent.gif 16-11-1921 Winsum - 23-04-1987 Haarlem
(m | 581 | Ons volk; den vaderlant ghetrouwe | Utrecht-Amsterdam-Den Haag)
(m | 617 | Oranje-bulletin; met medewerking van De Geus, Ons Volk, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Voor God en den koning, De Waarheid, Trouw, Ons Vrije Nederland, De Nieuwsbode en Slaet op den Trommele | Utrecht)

Op 21-01-1944 verloor Ons volk beide leiders, toen de SD bij de uitvoering van een gecoördineerde actie tegen de Parool-groep gemeenschappelijke adressen binnenviel. Enige maanden lang had nu mr. Mesritz de leiding der redactie, hij werd echter op 16-05-1944 gearresteerd. Spoedig kristalliseerde uit de kringen van hun medewerkers een kern, die tot de bevrijding, zij het met- merendeels tijdelijke- verliezen, de leiding van Ons volk uitmaakte.

- Wikipedia: Johanna van Hellenberg HubaroverlijdensadvertentienecrologieOranje-bulletin (verzetsblad, Utrecht)https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPieter Marbus 04-08-1924 Nieuw-Helvoet
(m | 976 | Vrij Nederland | Den Helder)

Reeds spoedig na de verschijning werd Vrij Nederland in Den Helder verspreid. Na de arrestaties te Amsterdam in het voorjaar van 1941 werd het vervoer van een groot aantal exemplaren echter te gevaarlijk geacht, en ging P. Marbus er toe over plaatselijke nummers te herstencilen, met medewerking van S. van Berkurn en C. Rietmulder. Er zijn bijdragen uit de eigen omgeving toegevoegd en artikelen uit BC-Nieuws, De Oranjekrant enz. In april 1942 werd Marbus gearresteerd; zijn arbeid werd voortgezet door J. Bax, M.J. Drost, J. van der Put en J. van Urk. In juli werden ook zij gearresteerd. Het Deutsche Obergericht veroordeelde Marbus op 3 juli en de anderen, tegelijk met enige van hun medewerkers, op 12 en 13 november. Twee andere medewerkers, onder wie A.J. Legerstee, wisten Nederland te ontvluchten. Dit betekende het einde van de Vrij Nederland-vervaardiging in Den Helder.

Naar aanleiding van het familiearchief Marbus zijn vermoedelijke familiebanden inzichtelijk geworden op basis waarvan is gekozen voor Pieter Marbus junior en niet de vader. Overigens was naast zijn oudere broer Daniël, de jongere broer van vader Pieter Marbus, Roeland ook actief in het verzet.

_ gezinskaart oudersfamiliearchief index


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgTh. Marinus
v 755 De spiegel der waerheit Eindhoven


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e1/86/74/3a/53444842f474a5ba/arthur_victor_martens_large.jpgArthur Victor Martens//www.geni.com/images/transparent.gif 27-09-1917 Pontianak (Ind) - 10-08-1944 Kamp Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

In de tweede helft van 1943 raakt Martens, die hervormd is, betrokken bij de verspreiding van de verzetskrant Trouw. Hij krijgt de kranten van de wis- en natuurkundestudent Lodewijk van Duuren, die leiding geeft aan de verspreiding van Trouw in Amsterdam-Oost en het centrum. Eind 1943 worden Van Duuren en drie andere hoofdstedelijke verspreiders gearresteerd. Op 27 april 1944 wordt Martens opgepakt.


De groep Trouw-gevangenen wordt eind juli 1943 naar Kamp Vught overgebracht. Vierentwintig verspreiders krijgen op 5 augustus 1944 de doodstraf. Slechts één van hen wordt gratie verleend. Zes verspreiders worden op 9 augustus 1944 gefusilleerd; de andere zestien, onder wie Martens, de volgende dag.

_ archiefkaartNM Kamp VughtDe '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgAd. Marx
m 1125 De zweepslag Hilversum
m 215 De Gooise koerier; dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving Hilversum
m 238 Hooren, zien en zwijgen Hilversum
m 568 Ons dagelijks nieuwsbulletin Hilversum
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Marx
m 215 De Gooise koerier; dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving Hilversum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgir. Samuel (Moela) Maso 10-12-1918 Den Haag - 19-05-1999 Vlaardingen
(m | 106 | Cereales vadenses | Wageningen)

Zoon van een Russische jood gebruikte de Russische variant voor Samuel, Moela, als voornaam. Neef van Paul Rodenko. Schreef in 1993 het boek Hier heerscht de Engelsche Ziekte - Studentenverzet in Wageningen. Maso werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift Cereales vadenses te Wageningen. Terwijl in De Geus algemene studentenproblemen en berichten werden behandeld, ontstonden in de verschillende universiteitssteden plaatselijke contactbladen voor de (ex-) studenten. Hierin werden de gebeurtenissen op en om de hogescholen en de belevenissen van de studenten verwerkt. Deze bladen waren dus in zeker opzicht een supplement op De Geus. Als zodanig was Cereales vadenses het orgaan van de Wageningse studenten. Hij was na de oorlog werkzaam in het Rotterdams opbouwwerk totdat hij vanwege een conflict op een zijspoor gezet werd met wachtgeld

_ Wageningen 1940-1945Een geschiedenis van de Surinaamse literatuurPaul Rodenkooverlijdensadvertentie echtgenotegezinskaart oudersHet vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 25-10-1973familie van Paul Rodenkohuwelijk Maso & Italianeroverlijdens bericht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg P.J. Massee p.t.o. Alkmaar
(m | 1024 | De vrije pers | Alkmaar)

_ Herinneringsblad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPeter Jack Masthoff 18-08-1923 Plasjoe (Ned. Ind.) - 22-03-2003 Laren
(m | 540 | Nieuwsbulletin / uitg. door Vrij Nederland | Wassenaar)

Nieuwsbulletin; uitgegeven door 'Vrij Nederland' Aanvankelijk werd het Haagse nieuwsbulletin van Vrij Nederland door een koerierster naar Wassenaar gebracht en daar verspreid. Door het uitvallen der elektriciteit werd de behoefte aan nieuws echter steeds groter en daarom ging men er eind 1944 toe over de uitgave in Wassenaar zelf te verzorgen. Toen werd alleen de kopij dagelijks door een koerierster uit Den Haag gehaald en ter plaatse aangevuld met het laatste nieuws en eigen berichten.

_ Afscheidsbulletin; speciale uitgave voor Wassenaar 20-05-1945gezinskaarthuwelijksadvertentieoverlijdensbericht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg mej. Eugenie Marie Gerardine Matla 15-02-1907 Den Haag - 20-06-1964 Oss
(v | 676 | Persmededeelingen van "Bureau Houtman" | Den Haag)

De telefoniste mej. Matla was betrokken bij de nieuwsdienst Bureau Houtman. Dit bureau was op 15 september 1944 opgericht (na het tot stand komen van de coördinatie in de Haagse illegaliteit) en had als functie het onderhouden van het contact tussen de organisaties en inlichtingendiensten van de illegaliteit enerzijds en de illegale pers anderzijds. Deze organisatievorm is als veiligheidsmaatregel uitermate doeltreffend gebleken. Het bureau verstrekte persberichten aan de belangrijkste bladen en trad tevens op als secretariaat van het z.g. ACTIE COMITÉ DER ILLEGALE PERS te 's-Gravenhage. Voorts verstrekte het bureau materiële hulp in de vorm van papier, etc. aan de bladen. Voor dit gedeelte droeg G. Monsees zorg. Tenslotte werden door het bureau de letterlijke teksten van uitzendingen van Radio Oranje aan de bladen verstrekt, met de tachotype opgenomen door mej. E. Matla. De leiding berustte bij de gebroeders A.J. en J.R. van der Leeuw; medewerking werd verleend door Jkvr. Fl. Calkoen en mej. W. den Hertog.

_ WwW overlijdenoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJean Hubert Matla 10-02-1902 Den Haag - 23-07-1968 Den Haag
(m | 1118 | Het zaterdagavondblad | Voorburg)
(m | 219 | De Haagsche groene; algemeen Nederlandsch dagblad | Den Haag)
(m | 472 | De nieuwe Haagsche; algemeen Nederlandsch weekblad | Den Haag)

Het Haagsch Persbureau Matla bestond al voor de oorlog en werd opgericht door journalist J.H. Matla. Zijn bureau voorzag met name katholieke kranten in Nederland van kopij en informatie. In feite was het een documentatiedienst; Matla verzamelde en archiveerde knipsels uit binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften. Tegen betaling konden journalisten die raadplegen. In de oorlog koos het persagentschap de kant van de ondergrondse.

_ Archipel WillemsparkMatla-dames leggen hun schaar neerin memoriam Gerda Hubertsmuseum kaart


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b6/70/8a/75/53444843bfa3a97b/matla_archief_large.jpgHet knipselarchief van Jean Hubert Matla; Persmuseum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/7d/2f/86/c2/53444849431781dd/liesbeth_matser_large.jpgLiesbeth Matser//www.geni.com/images/transparent.gif 1924-2013
(v | 6 | Achtergrond; over principieele problemen | Hilversum)

Mej Matser werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift ACHTERGROND; over principieele problemen dat in Hilversum verscheen. Dit voor studenten bestemd orgaan werd, toen het contact met de landelijke bladen vrijwel verbroken was, uitgegeven door de uit het Hilversums Studenten Dispuut 'Polyhymnia' voortgekomen organisatie 'V.O.' (Verenigde Organisaties). W Drechsel en mej L Matser kregen na de oorlog een relatie.

_ aankondiging ondertrouw


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgCornelis van der Matten 15-03-1912 Dordrecht - 17-12-1988 Rotterdam
(m | 837 | Trouw; speciale uitgave voor Gouda en omstreken | Gouda)
(m | 862 | Trouw; speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken | Rotterdam)

Moest hij uitwijken naar Gouda omdat hij door de Duitsers werd gezocht. Zijn vrouw Meyntje en zijn schoonzus Jannegje Kijkuit waren ook actief in het verzet en de hulp aan Joden. Hij was betrokken bij de illegale pers en de verzetsgroep TROUW. Hier verdeelde hij het werk en organiseerde de distributie van de bladen in de regio Rotterdam en Gouda.

_ WikipediaRANDe vrije pers : uitgave van: De geus, Je maintiendrai, Ons volk, Het parool, Stentor, De toekomst, Trouw, De vonk, De vrije gedachte, De vrije katheder, Vrij Nederland en De waarheid 20-04-1945geboorte aangifteoverlijden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/60/f6/e0/58/53444844f014d2f0/jan_willem_matthijsen_large.jpgJan Willem Matthijsen//www.geni.com/images/transparent.gif 12-02-1879 Huissen - 23-04-1949 Amsterdam
(m | 639 | Paraat | Amsterdam)

In de oorlog leverde Matthijsen incidenteel bijdragen aan Het Parool en Paraat.

_ 06-05-1945BWSAarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdr. K. May
(m | 670 | De patriot | Heemstede)
(m | 708 | Rattenkruid | Amsterdam)

_ Twee brieven uit Westerborkdbnl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgGerhard Casper (Cas) Mazurel 01 02 1926 Purmerend - 02-04-1999 Ilpendam
(m | 995 | Vrijbuiter | Purmerend)

Cas Mazurel was betrokken bij de uitgave van de Vrijbuiter in Purmerend (13 nov. '44-7 febr. '45) een wkl. stenc. opinie-art., nieuws. 100-500 exemplaren. Vrijbuiter werd uitgegeven door ds. G. Fafié, C. Mazurel en W. Eikeboom ter vervanging van Je Maintiendrai dat na de Spoorwegstaking niet meer in Purmerend kwam. De bijdragen van Fafié werden dan ook gewijd aan het Personalistisch Socialisme. De uitgave werd gestaakt wegens te grote technische moeilijkheden.

_ gezins registratiekaart oudersSchiltmeijer.nlarchiefkaart Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAdrianus Mackor 02-08-1908 Den Haag 17-10-2009 Wassenaar
(m | 16 | Alles sal reg kom! | Amsterdam Noord)

Adrianus Mackor had voor de oorlog een radio artikelenzaak in Amsterdam Noord aan de Hagendoornweg 44. Zijn kennis van de radio techniek zette hij ook in tbv het verzamelen van informatie die vervolgens illegaal in gestencilde vorm op papier verspreid werd.

(Plaats van overlijden als zijnde Wassenaar is bevestigd door een zoon van Mackor. Emiel Koning)

_ archiefkaartgezinskaartgezinskaart oudersbegraafplaats D'Helder


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. de Man
m 1141 Ongetiteld verzetsblad Dordrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Manger
m 913 Veritas Delft


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG.J. van Manen
(m | 814 | De (?) tribunaal | Arnhem)

Weliswaar wordt zijn naam genoemd ivm uitgave van De Tribunaal, was hij juist in het laatste jaar van de bezetting samen met zijn broer betrokken in een samenwerking met D. van der Voort te Veenendaal betreft het uitgeven van een wekelijks nieuwsbulletin De Waarheid.

Mogelijk is ene Gradus W. van Manen zijn broer, zie British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel. Bekijk ook het NV de achternamen Van Maanen en Van Manen. Voor een potentiële familie Van Maanen is een losse stamboom opgezet.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c6/17/83/cf/53444842f813bd0a/gerrit_mannoury_large.jpgprof. Gerrit Mannoury//www.geni.com/images/transparent.gif 17-05-1867 Wormerveer
(m | 937 | De vonk | Amsterdam)

_ WikipediaarchiefkaartHuygensBWSA


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgbr. August Godfried (Guus) Maris 10-02-1923 Alkmaar - 16-12-2011 Renkum
(m | 617 | Oranje-bulletin; met medewerking van De Geus, Ons Volk, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Voor God en den koning, De Waarheid, Trouw, Ons Vrije Nederland, De Nieuwsbode en Slaet op den Trommele | Utrecht)

Hij is in Utrecht opgegroeid, doorliep het stedelijk gymnasium en studeerde in die stad rechten. Zoals veel studenten in de oorlogsjaren weigerde hij de loyaliteitsverklaring van Nazi-Duitsland te tekenen en werd hij actief in het studentenverzet. Daarvoor heeft hij als waardering het “verzetsherdenkingskruis” ontvangen.

_ in memoriamOranje-bulletin (verzetsblad, Utrecht)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/15/ca/4b/d8/53444843ecedcc26/abraham_gerard_markus_markusse_large.jpgAbraham Gerard Markus (Bram) Markusse//www.geni.com/images/transparent.gif 25-08-1897 Wissenkerke - 06-11-1966 Wissenkerke
(m | 495 | Het nieuws van den dag; voor koningin en vaderland; voor waarheid, vrijheid en recht | Wissekerke)

Uitgever. Door A.G.M. Markusse, plaatselijk leider van de OD, werden aanvankelijk enkele exemplaren van een nieuwsbulletin vervaardigd ten behoeve van kennissen. Het groeide geleidelijk in omvang, en spoedig moest Markusse de medewerking van anderen inroepen, in de eerste plaats van zijn zoon en een vriend, R. Slotema, verder van B. Kramer, ambtenaar ter gemeente-secretarie, en van J. van Halst en een te zijnen huize ondergedoken jongeman. Toen de beschikking over een stencilmachine werd verkregen, en de oplage aanmerkelijk werd vergroot, werd tevens de titel gewijzigd in Radio Londen; voor koningin en vaderland; voor waarheid, vrijheid en recht

_ Encyclopedie van ZeelandPBZ


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMarkus Pieter Abraham Markusse 1921 Wissenkerke - 08-07-1986 Wissenkerke
(m | 495 | Het nieuws van den dag; voor koningin en vaderland; voor waarheid, vrijheid en recht | Wissekerke)

Zoon van Bram Markusse

_ Encyclopedie van ZeelandOverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrederik Gerrit Massee 08-10-1895 Amsterdam
(m | 979 | Vrij-Nederland bulletin | Naarden-Bussum)

Vrij-Nederland te Naarden-Bussum werd van maart 1942 af onder andere vervaardigd door de drukker C. Visser en zijn zetter H. de Groot te Huizen. Hierdoor werd het Gooi reeds spoedig intensief van exemplaren van VN voorzien. Na Dolle Dinsdag werd besloten tot de uitgave van een dagelijkse nieuwsuitgave. Ongeveer zes maal werd tevens de landelijke kopij gestencild

_ gezinskaartWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJan Maurice 20-05-1912 Nieuw Lekkerland
(m | 969 | Vrij Nederland; nieuwsbulletin voor Kennemerland | Beverwijk)

Maurice werkte in de oorlogsjaren als letterzetter mee aan de realisatie van Vrij Nederland; nieuwsbulletin voor Kennemerland te Beverwijk.

_ WwW MilitieregsiterWwW huwelijk ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Arie van Mazijk 09-03-1923 Den Haag - 27-11-1997 Hilversum
(m | 818 | Triomfklanken | Nieuwer-Amstel (Amstelveen)

Van Mazijk zat in de oorlogsjaren in de redactie van het illlegale tijdschrift Triomfklanken in Nieuwer-Amstel (Amstelveen). In juli 1944 nam M.G. Raadschelders, kassier bij de Coöperatieve Boerenleenbank te Amstelveen, het initiatief tot het uitgeven van een getypt dagelijks nieuwsbulletin dat de titel Vrijbuiter verkreeg. Begin september 1944 werd hij in de redactie opgenomen. De vervaardiging vond plaats onder de dakpannen van het Tehuis voor Ouden van Dagen 'Vredeveld' dat een centrum was van illegale activiteit en waar Van Mazijk was ondergedoken. Omdat het te bekend werd kreeg de uitgave verschillende keren een andere titel, en uiteindelijk werd het in januari 1945 Triomfklanken.

_ Triomfklanken 15-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Heinrich Meder 30-03-1900 Onstwedde - 19-02-2001 Vlaardingen
(m | 395 | De luistervink; en toch draait zij | Vlaardingen)

Deze uitgave werd door P.G. Reedijk vervaardigd toen de elektriciteit in Vlaardingen werd afgesloten. Aanvankelijk begon hij op kleine schaal met getypte doorslagen, maar reeds spoedig werd de vraag naar exemplaren zo groot, dat moest worden overgegaan tot stencilen. Gedurende enige tijd geschiedde dit ten huize van de familie W.H. Meder, later ten huize van de ouders van Reedijk, waar de gehele familie (met inbegrip van een ondergedoken neet) werd ingeschakeld bij de vervaardiging.

_ online-familieberichtenDe luistervink : en toch draait zij 19-07-1945geschiedenis van Vlaardingen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgir. G.H.W. (Gerard) Meeder 15-06-1924 Delft - 09-11-1979 Hengelo
(m | 913 | Veritas | Delft)

_ Nieuwe Leidsche Courant 14-07-1951Wiki DelftOverlijdensbericht moederHuwelijk oudersoverlijdensadvertentiegeboorteadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/81/e8/a4/68/534448440fbc253a/oene_meek_large.jpgOene Meek//www.geni.com/images/transparent.gif17-06-1920 Zwolle - 23-01-2012 Neede
(m | 768 | De stem van Londen | Zwolle)

Meek was onder andere betrokken bij de Zwolse verzetskrant De stem van Londen en het onderbrengen van onderduikers. In 1944 werd hij opgepakt en kwam via doorgangskamp Vught terecht in concentratiekamp Sachsenhausen. In juni 1945 keerde hij sterk vermagerd terug naar Zwolle.

_ interviewoverlijdengeboorteHCO


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgDirk van der Meer
(m | 559 | Onder de loupe | Amsterdam)

_ British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJan van der Meer
(m | 181 | Friesche courant | Leeuwarden)
(m | 855 | Trouw | Leeuwarden)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.G. van der Meer
(m | 343 | Het laatste nieuws | Hillegersberg)

_ Het Laatste nieuws 05-05-1945 Hillegersberg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP.C. van der Meer
m 800 Telex Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e3/6d/86/78/53444844ea6739c8/albert_van_meerveld_large.jpgAlbert (Ab) van Meerveld 01-10-1909 Nijkerk - 14-03-1945 Wöbbelin//www.geni.com/images/transparent.gif
(m | 956 | Voor waarheid, vrijheid en recht | Barneveld)

Van Meerveld zat tijdens de oorlogsjaren in de redactie van het illegale tijdschrift Voor waarheid, vrijheid en recht in Barneveld. Aanvankelijk werd in Barneveld een uitgave verspreid getiteld Voor koningin en vaderland; voor vrijheid, waarheid en recht. Toen de uitgever dit werk beëindigde, daar hij als lid van de KP veel andere bezigheden had, nam A. van Meerveld een oud plan zelf een blad uit te geven weer op, daar hij een juiste berichtgeving dringend noodzakelijk achtte om 'wilde' geruchten en hun gevolgen tegen te gaan. Van Meerveld behoorde tot de Hein-groep in Nijkerk, Gelderland, en zij hielpen ongeveer 29 Joden en enkele niet-Joden (waaronder officieren van de Britse en Amerikaanse luchtmacht) bij het vinden van schuilplaatsen.

Ab werd uiteindelijk door de Duitsers opgepakt en naar concentratiekamp Neuengamme gebracht, waar hij uiteindelijk zou omkomen.

_ Voor waarheid, vrijheid en recht 15-05-1945 BarneveldOorlogsgravenst.Monument NeuengammeRANHet Grote GebodNVBritish Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/04/e9/45/d4/534448447f249c02/voor_waarheid_vrijheid_en_recht_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Vóór de bevrijding waren de functie en de wijze van samenstelling van ons blad anders dan nu. Toen had ' Voor Waarheid, Vrijheid en recht' ten doel, zo spoedig mogelijk het nieuws bekend te maken. En dat doel is, met een enkele tijd van onderbreking schitterend bereikt. Hoe hebben we steeds uitgezien naar dat nieuws! Hoe dichter onze bevrijders ons land en daarna onze provincie en ten slotte de Veluwe naderden, des te gretiger grepen we naar 'het blaadje'. Het heeft altijd de hoop gehouden, ook eens bevrijd te zullen worden.

W. van Beek

Nr 956 | Voor waarheid, vrijheid en recht 15-05-1945 Barneveld

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/4c/73/2d/44/5344483f9b4268c8/d4df75ba-ec72-478e-936c-75a7d5244c0c_large.jpgArthur Meerwaldt//www.geni.com/images/transparent.gif 23-10-1918 Amsterdam - 08-01-1945 Holzen (Dld)
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

In maart 1942 nam hij deel aan de oprichting van de Raad van Negen, die het landelijke studentenverzet coördineerde en waarin hij Amsterdam vertegenwoordigde. Tevens onderhield hij connecties met het Nationaal Comité van Verzet. Een brand in het centrale pakhuis van Het Parool in december 1943 was de directe aanleiding voor de komende arrestatie-golf in Parool-kringen. 's Avonds 21 januari 1944 vond een grote razzia op Parool-medewerkers plaats, waarbij ook Arthur Meerwaldt werd gearresteerd. Hij en Jan Bakker, een hoofdverspreider die na de brand samen met Stallinga werd gearresteerd, kregen de zwaarste straffen van respectievelijk 15 en 12 jaar tuchthuis in Duitsland alwaar hij overleed aan ziekte en ondervoeding.

_ Wikipediaarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg mr. D.J. Meerwaldt
m 811 De toekomst Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG.G. Meester
(m | 902 | Den vaderlant ghetrouwe; op de bres voor herstel en vernieuwing | Voorburg-Leidschendam)
(m | 927 | De Vlietstreek; dagblad voor Voorburg, Leidschendam en Stompwijk | Voorburg-Leidschendam)

Ook verantwoordelijk voor het uitgeven van 'Elf uur'.

_ Elf uur 20-04-1945 Voorburg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Meeteren
m 221 Haarlemsche post Haarlem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.J. Meeuse
v 347 Het laatste nieuws Nijkerk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a3/ae/42/ff/534448455b51e3ec/joseph_hubertus_van_megen_large.jpg Joseph Hubertus van Megen//www.geni.com/images/transparent.gif 09-12-1916 Venray - 05-04-1945 Dohnsen (Dld)
(m | 951A | Voor de vrijheid | Wanssum)

In samenwerking met een paar anderen richtte hij de LO in Broekhuizen en Broekhuizenvorst op. Voorts werkte hij voor het NSF. Van Megen was hoofd van een groep die onderduikers onderbracht. Verder hield hij zich bezig met hulp aan gecrashte geallieerde piloten, krijgsgevangenen en vervolgde joodse landgenoten. Bovendien was Van Megen medewerker en verspreider van het illegale blad 'Voor de Vrijheid'. De uitgevers van Voor de vrijheid waren H.G.H. de Mulder, gemeenteambtenaar, J.H. Vissers, gemeentesecretaris, P.J.G.A. Spreeuwenberg, ambtenaar ter secretarie, en J.H. van Megen, leraar. Toen het derde nummer vrijwel gereed was, werden zij gearresteerd. Zeven maanden later, in maan 1944, veroordeelde bet Deutsche Obergericht ben tot vijf jaar tuchthuisstraf Van Megen is in april '45 tijdens een kamp-evacuatietransport overleden. De inhoud van bet blad bestond ten dele uit artikelen uit Vrij Nederland.

_ oorlogsgravenst.Het Grote Gebodbiografiegezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/31/11/67/f4/53444845055715fd/hux24feh_large.jpg Leendert Jan (Leo) van der Meide jr//www.geni.com/images/transparent.gif 1923
(m |127 | Het dagelijks nieuws | Leiden)

Boekdrukker. Zoon van Leendert Jan | 'Het dagelijks nieuws' werd begonnen na het in mei '43 uitgevaardigde bevel tot inlevering van de radiotoestellen. De oplage was aanvankelijk beperkt; een aantal personen typten doorslagen van de dagelijkse nieuwsberichten, die in het begin geen titel droegen. De getypte bladen verschenen onder de aanduiding: Bericht No. I (2, enz.) In mei '44 werd in verband met de grote vraag naar nieuws overgegaan tot stencilen, de omvang werd vergroot, de inhoud uitgebreid met artikelen. De vervaardiging geschiedde thans centraal. Op 25-07-'44 kreeg bet blad de titel 'Het dagelijks nieuws'. Op Dolle Dinsdag verscheen een prematuur gedrukt bevrijdingsnummer met rood-wit-blauwe kop. De oprichter van bet blad was E.A.J.M. Eeckelaert. Drs. H.A. Korthals werd om zijn ervaring als journalist aangezocht de redactionele leiding op zich te nemen; verder behoorden tot de staf L. van der Meide, H. Lina, H.A.D.F. Meijer, L. van der Meide sr., M. van Welzen en D.J. van Welzen.

_ WwW huwelijksakteLeidsch Dagblad 26-01-1985overlijdensadvertentie moeder


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Leendert Jan van der Meide sr 12-09-1901 Gouda
(m |127 | Het dagelijks nieuws | Leiden)

Boekdrukker. Vader van Leendert Jan (Leo) | 'Het dagelijks nieuws' werd begonnen na het in mei '43 uitgevaardigde bevel tot inlevering van de radiotoestellen. De oplage was aanvankelijk beperkt; een aantal personen typten doorslagen van de dagelijkse nieuwsberichten, die in het begin geen titel droegen. De getypte bladen verschenen onder de aanduiding: Bericht No. I (2, enz.) In mei '44 werd in verband met de grote vraag naar nieuws overgegaan tot stencilen, de omvang werd vergroot, de inhoud uitgebreid met artikelen. De vervaardiging geschiedde thans centraal. Op 25-07-'44 kreeg bet blad de titel 'Het dagelijks nieuws'. Op Dolle Dinsdag verscheen een prematuur gedrukt bevrijdingsnummer met rood-wit-blauwe kop. De oprichter van bet blad was E.A.J.M. Eeckelaert. Drs. H.A. Korthals werd om zijn ervaring als journalist aangezocht de redactionele leiding op zich te nemen; verder behoorden tot de staf L. van der Meide, H. Lina, H.A.D.F. Meijer, L. van der Meide sr., M. van Welzen en D.J. van Welzen.

_ WwW huwelijksakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f5/5d/9d/73/5344484484b9caf2/corrie_meijer_large.jpgmej. Corry Meijer//www.geni.com/images/transparent.gif
(v | 264 | Je maintiendrai | Het Gooi)

_ VOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai 15-05-1945 UtrechtBeeldbank WO2https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgD. Meijer
m 742 De sneeuwbal Arnhem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG. Meijer
m 447 Nederland herrijst; 't laatste nieuws Zaandam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgHenny Meijer
(m | 45 | B.C. Nieuws | Santpoort)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ca/77/3e/a7/5344484414b55f1e/hermanus_dirk_frederik_meijer_large.jpgHermanus Dirk Frederik (Herman) Meijer//www.geni.com/images/transparent.gif 05-09-1902 Amsterdam - na 1985
(m | 127 | Het dagelijks nieuws | Leiden)

Herman Meijer werkte mee aan het verspreiden van het illegale 'Het Dagelijks nieuws' in Leiden. Deze uitgave werd begonnen na het in mei '43 uitgevaardigde bevel tot inlevering van de radiotoestellen. De oplage was aanvankelijk beperkt. In mei 1944 werd in verband met de grote vraag naar nieuws overgegaan tot stencilen, de omvang werd vergroot, de inhoud uitgebreid met artikelen. De vervaardiging geschiedde thans centraal. De oprichter van het blad was E.A.J.M. Eeckelaert. Drs. H.A. Korthals werd om zijn ervaring als journalist aangezocht de redactionele leiding op zich te nemen. Verder behoorden tot de staf L. van der Meide, H. Lina, H.A.D.F. Meijer, L. van der Meide sr., M. van Welzen en D.J. van Welzen.

_ Leidsch Dagblad 26-01-1985Leidsch Dagblad 19-01-1985Leiden4045bevolkingsregister Amsterdam


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Herbert Meijer alias Herbert Meyer Ricard 20-05-1908 Frankfurt am Main - 05-05-1988 Blaricum
(m | 235 | Hollandgruppe Freies Deutschland | Amsterdam)

In januari '44 richtte hij de verzetsgroep HOLLANDGRUPPE FREIES DEUTSCHLAND op. Hierin streden Nederlandse en Duitse socialisten samen tegen het nationaalsocialisme en kapitalisme. Men steunde de opbouw van een toekomstig socialistisch Duitsland. Daden van deze verzetsgroep waren het leveren van wapens aan de illegaliteit en zestig Duitse soldaten deserteerden onder hun invloed. Na de bevrijding werd er voorlichting gegeven over de gruwelen uit de oorlogsjaren en bevorderde men het democratisch denken in brede kring. Echtgenoot van Olga Vera Haymann.

_ WikipediaDuits verzetarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ea/b4/4b/68/53444842ac96737d/jan_meijer_large.jpgJan Meijer//www.geni.com/images/transparent.gif 30-03-1914 Arnhem - 02-03-1997 Leiden
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)
(m | 1004 | Vrije gedachten | Amsterdam)

_ HuygensarchiefkaartVolkskrant


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Meijer
(m | 625 | Oranje nieuws | Den Haag)

Gaat dit om Jan Meijer?


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL.J. Meijer
m 734 The secret messenger Heerde
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. Meijers
m 621 Oranje-hagel Venlo


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8f/a7/81/6a/53444843ece8eddb/herman_jan_meinardi_large.jpgHerman Jan Meinardi//www.geni.com/images/transparent.gif 19-06-1913 Vledderveen - 05-02-1943 Leusderheide
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Werkte als arbeidscontractant bij het Rijksbureau voor Metalen in Den Haag. Sedert eind 1941 was hij verspreider van het illegale blad Vrijheid, een kopblad van Het Parool. De distributie van dit blad vond plaats vanuit de woning van W.S. Lans in de Irisstraat. Op 13-02-1942 werd Meinardi aangehouden als gevolg van het feit dat zijn naam – als bezorgadres van de illegale brochures van SDAP’er J.H. Scheps – voorkwam in een schrift van de op 2 februari gearresteerde Lans. Op 01-02-1943 – kort voordat hij vernam dat negatief op zijn gratieverzoek was beslist – trad hij in de Kriegswehrmachtgefängnis (het Oranjehotel) in Scheveningen in het huwelijk met zijn verloofde P.C. Valk.

Vier dagen later werd hij op de Leusderheide gefusilleerd.

_ Eerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgwww.dbnl.org/tekst/cali002onde01_01/cali002onde01ill47.gifGerrit Lenze Meinsma//www.geni.com/images/transparent.gif 17-02-1924 Leeuwarden - 11-11-2003 Haarlem
(m | 679 | Podium; literair maandblad | Leeuwarden)

Eind juni 1944 - de geallieerde invasie op de kusten van Normandië had intussen plaatsgevonden - werd in Leeuwarden het jongerentijdschrift Podium opgericht door twee dichters in Leeuwarden, Gerrit Meinsma en Willem Hijmans. Meinsma was in die tijd twintig jaar, Hijmans achttien en ze hadden elkaar op het Stedelijk Gymnasium in de Friese hoofdstad leren kennen. Hun bedoeling was in een eigen tijdschrift - vrij van de censuur door de Duitsers - verzen van henzelf en van hun vrienden en vriendinnen te publiceren en daardoor geld bijeen te brengen voor de illegaliteit. Meinsma en Hijmans vormden de redactie samen met Meinsma's vierentwintigjarige vriendin Corrie van der Noord, die in die tijd ook gedichten schreef.

_ Het ondergronds verwachten door Piet Calis


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ca/cd/4a/bc/5344484339ffce5d/jacob_melkman_large.jpgJacob Melkman//www.geni.com/images/transparent.gif 13-08-1902 Amsterdam - 05-02-1943 Kamp Amersfoort
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Op verzoek van F.J. Goedhart (die via J. Nunez Vaz met hem in contact was gekomen) zette hij vanaf de herfst van 1940 – al spoedig samen met AJC’er A.T. Addicks, zoon van vrienden – in Amsterdam een stencil- en verspreidingsorganisatie op: eerst voor diens Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen, later voor Het Parool. Zelf was Melkman een van de hoofdverspreiders. Op 1 februari werd gearresteerd.

Na gevangenschap in Amsterdam, Scheveningen, Amersfoort en Vught, werd hij op 5 februari 1943 gefusilleerd.

_ archiefkaartEerebegraafplaatsJMNV


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Menies
m 957 Voor waarheid, vrijheid en recht Hindeloopen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/73/d5/24/c7/53444842ac483cd5/abraham_menist_large.jpgAbraham Menist pseud. A. de Rode//www.geni.com/images/transparent.gif 03-11-1896 Amsterdam - 13-04-1942 Amersfoort
(m | 105 | Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme | Amsterdam)
(m | 715 | Richtlijnen voor de M-groep | Leiden)

Was hij een van de leidende figuren in het Marx-Lenin-Luxemburg-Front, de illegale voortzetting van de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP). Hij werkte onder meer mee aan de illegale uitgaven van het MLL-Front (ook wel Derde Front genoemd), zoals het verzetsblad Spartacus.

In maart 1942 werd hij bij toeval in Amsterdam gearresteerd. Hij werd met zeven kameraden, waaronder Henk Sneevliet, na een proces wegens sabotage ter dood veroordeeld. Na een afgewezen gratieverzoek werd hij op de Leusderheide gefusilleerd.

_ WikipediaarchiefkaartBWSAJoods erfgoed R'damGrenzeloos


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.M. Merkx
m 519 De nieuwsbode Tilburg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e1/97/88/24/5344484415a74061/alphonsus_maria_henricus_mertens_large.jpgAlphonsus Maria Henricus (Fons) Mertens//www.geni.com/images/transparent.gif 05-07-1917 Roggel - 09-09-2003 Sevenum
(m | 626 | Oranje post | Haelen)

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon Mertens met een aantal anderen een illegaal krantje met de titel Oranjepost. Het eerste nummer verscheen in juli of augustus 1941. De oplage varieerde van tweehonderd tot enkele duizenden. De krant werd gevuld met eigen nieuwsgaring en berichten van Radio Oranje of uit andere illegale media. Hij kreeg een baan als onderwijzer in Sevenum. Zocht toenadering tot het lokale verzet met de mededeling dat hij wel actief wilde worden. Mertens werd de penningmeester en secretaris van de lokale LO-organisatie. In die rol was de onderwijzer onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding van bonkaarten en geld nodig voor het onderhoud van de onderduikers.

_ WikipediaHet Verborgen Front


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.M.H. Mertens
(m | 626 | Oranje post | Haelen)

_ Verborgen Front


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgTonn Willem Mertens 26-04-1921 Zwolle - 23-12-2003 Groningen
(m | 520 | De nieuwsbode; orgaan van de vrije pers | Utrecht-Amsterdam)

Werd in 1944 als onderduiker en verspreider van illegale bladen opgepakt en kwam uiteindelijk in concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg terecht.

_ De nieuwsbode : orgaan van de vrije pers 29-05-1945overlijdensadvertentie moederoverlijdensadvertentie schoonvaderoverlijdensadvertentie schoonmoederoverlijdensadvertentie echtgenoteoverlijdesnadvertentiesArchieven.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Denis Claire Baudouin Mesritz 16-10-1919 Den Haag - 16-03-1945 Rathenow
(m | 811 | De toekomst | Den Haag)
(m | 581 | Ons volk; den vaderlant ghetrouwe | Utrecht-Amsterdam-Den Haag)

_ WikipediaJMToWOVCG


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Gerard Messelaar pseud. Gabriël Mull ca 1919 - 28-10-1971 Den Haag
(m | 795 | Stijl; maandschrift der officieuze sociëteit gewijd aan kunst en wetenschap / red.: Peter de Raedt ... et al. | Voorburg)

_ dbnldbnl: Het ondergronds verwachtenoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgEduard (Ward) Messer 09-07-1917 Amsterdam - 14-11-2001 Maarssen
(m | 623A | De Oranjekrant | Scheveningen)

Messer nam actief deel in het verzet en werd twee maal opgepakt. Hij hielp een groot aantal joodse Nederlanders naar Zwitserland vluchten en belandde daardoor langdurig in de Scheveningse gevangenis. Hij zat ook een tijd in de gevangenis van Utrecht. In het Oranjehotel is ongeveer twee weken een blaadje verschenen dat werd vervaardigd in cel 477 en groeide in de loop van zijn bestaan uit van twee tot acht pagina's. Via gaten in de muren van de cellen konden de met potlood beschreven velletjes wc-papier meerdere gevangenen bereiken. Het blad bevatte roddels over het bewakend personeel, berichten over grote arrestaties, nieuws over het verloop van de oorlog en zelfs ingezonden stukken. De hoofdredactie werd gevoerd door Messer, terwijl Mathieu Smedts, wiens cel tamelijk ver van het 'redactielokaal' verwijderd lag, als 'buitenland-correspondent' optrad. Na korte tijd werden hun activiteiten echter verraden, waarna de Oranjekrant niet meer is verschenen. Messer was ook betrokken bij het illegale Parool en ging na de bevrijding aanvankelijk bij dit voormalige verzetsblad werken.

_ WikipediaIn memoriam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgR. Metaal
m 50 Het belangrijkste nieuws Rijswijk ZH
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Metselaar
m 323 Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop Bergschenhoek
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. Metselaar
v 323 Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop Bergschenhoek


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9b/69/ef/fb/534448450fe94e85/adriaan_anne_marie_van_der_meulen_large.jpg mr. Adriaan Anne Marie van der Meulen//www.geni.com/images/transparent.gif 05-02-1901 Heereveen - 10-10-1993 Leeuwarden
(m | 302 | Knoop in je oor! | Leeuwarden-St. Anna Parochie)

In de periode juli 1940- september 1941 werden in Friesland door een groep sociaal-democraten, onder wie J.K. Brouwer, A. Geerts, J. Geerts, mr. A.A.M. van der Meulen, J. Mulder, ds. L.H. Ruitenberg, P. Sikkes en J. IJtsma, pamfletten uitgegeven tegen Rost van Tonningen en zijn pogingen om figuren uit de niet meer functionerende SDAP over te halen zich tot het 'nieuwe socialisme' te bekeren. Deze uitgaven droegen tot maart 1941 de titel 'Knoop in je oor!'. Later werden uit veiligheidsoverwegingen afwisselend als titel gebruikt: Brief uit de woestijn, Het Baken en Contact. Behandeld werd vooral de houding welke democratische socialisten behoorden aan te nemen ten opzichte van het nieuwe regime en zijn instellingen, zoals Winterhulp, Vreugde en Arbeid en de Nederlandscbe Socialistische Werkgemeenschap (NSWG). In september 1941 werd de uitgave gestaakt, omdat inmiddels door publicaties van geestverwanten (Het parool, de brochures van J.H. Scheps, enz.) in de behoefte aan dergelijke voorlichting werd voorzien.

_ Inschrijving Leeuwarden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgBernardus Ebele Jacobus van der Meulen 18-05-1884 Deventer - 1961 Soest
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Van der Meulen had in de oorlogsjaren een drukkerij Den Haag waar het toenmalige illegale "Het Parool" werd gedrukt. De redactie van Het Parool maakte gebruik van verschillende drukkerijen in het land waaronder die van Van der Meulen. Uiteindelijk heeft dit het leven van z'n zoon Pieter van der Meulen gekost die opgepakt werd en nog voor tweede Parool proces in de gevangenis van Scheveningen overleed.

_ stamboom database van De Golse Genen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPieter van der Meulen 01-06-1912 Den Haag - 15-02-1944 Den Haag
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Pieter van der Meulen, de Haagse drukkerszoon was voor het tweede grote Parool proces opgepakt. Reeds vóór het proces aanving, overleed hij samen met P. Helderman in de Scheveningse gevangenis als gevolg van de doorstane ontberingen.

_ oorlogsgravenst.gezinskaartoverlijdensakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgWillem van der Meulen
(m | 1002 | De vrije cronyck; onafhankelijk dagblad | Noordwijk)

_ British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgN. Meulman jr.
m 375 'Londen-Nieuws' Gouda-Haastrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/5b/88/39/72/53444846ce3a9b89/van_meurs_large.jpgprof. dr. Johan Hendrik van Meurs//www.geni.com/images/transparent.gif 25-07-1888 Rijssen - 03-02-1945 Haren
(m | 31 | De baanbreker | Utrecht)
(m | 428 | De moderne staat | Rotterdam)
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Tijdens de oorlog nam hij op verschillende wijze actief deel aan het verzet tegen de Duitse bezetter. Wegens de razzia's onder de studenten in begin 1943 legde hij zijn hoogleraarsambt neer. Het laatste jaar waarin hij zich verborgen moest houden, werkte hij aan een regeringsopdracht waarin hij advies uit moest brengen inzake (voorlopige) handhaving dan wel opheffing van de bezettingsverordeningen in bevrijd Nederland. Na twee jaar van onderduiken keerde hij begin 1945 naar zijn huis in Haren terug, zwaar ondervoed omdat hij uit principe had geweigerd zich ten koste van anderen (b.v. via de zwarte handel) van voedsel te voorzien. Korte tijd later overleed hij.

_ Huygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/af/36/69/58/53444843ecdf7729/wilhelmina_maria_van_meurs-van_der_burg_large.jpgWilhelmina Maria van Meurs-van der Burg 28-11-1910 Rotterdam//www.geni.com/images/transparent.gif
(v | 611 | Oranje-bulletin; bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel, aanwijzingen van het ondergronds verzet, en hoofdzaken van het nieuws | Amsterdam)

Wilhelmina Maria van der Burg werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale Oranje-bulletin; bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel, aanwijzingen van het ondergronds verzet, en hoofdzaken van het nieuws.

_ beeldbank SchiedamHuwelijkArchief van Meurs-van der BurgHet opgejaagde leven van Gerrit Jan van Heuven GoedhartDe groene Amsterdammer; Maria van Meurs, journaliste


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgLeendert van der Meyden 15-04-1911 Rotterdam - 05-02-1983 Den Haag
(m | 674 | De patriot | Rotterdam)

Van der Meijden (van der Meyden) zat in de redactie van het tijdschrift De patriot. De regelmatige verschijning van De patriot is gevolgd na een bespreking tussen de leiding van de Nederlandsche Volksmilitie en L. van der Meyden. Voordien werkte men met vlugschriften - vooral bedoeld ter opwekking tot staking en weigering om naar Duitsland te gaan welke geleidelijk overgingen in een opinieblad. Van der Meyden, een leraar boekhouden, kreeg de redactionele leiding. In de nacht van 18 op 19 oktober 1942 werd bijna de gehele leiding van de N.V.M. gearresteerd; velen van hen zijn in concentratiekampen overleden. Van der Meyden heeft Natzweiler overleefd. Jan Dirk Nederlof, H. Speksnijder en Jacobus Florijn zijn hierna nog doorgegaan met het vervaardigen van enkele nummers, waarvan de inhoud echter niet karakteristiek was voor de strekking van de oorspronkelijke PATRIOT. Op 7 januari 1943 werden ook zij gearresteerd en enige maanden later gefusilleerd.

_ overlijdensadvertentieNatzweiler


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdrs. J. Meyer
(m | 1004 | De vrije gedachten | Amsterdam)
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Meyerink
m 1029 De vrije pers; uitgave onder auspiciën van Vrij Nederland en Het Parool Haarlem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH.J. Meyerink
m 965 Vrij Nederland; Nederland-Oranje Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHenry Kuno Mezger 27-07-1916 Parijs - 11 03 1991
(m | 169 | E.N.R.O. nieuws | Amsterdam)

_ archiefkaartoverlijdensadvertentiegezinskaart moeder


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Mica 29-05-1884 Breda - 06-06-1965 Vaals
(m | 728 | De schans; steunpunt tot actief geestelijk verzet | Amsterdam)

Hendrik Mica was was tijdens de oorlog actief in de ondergrondse pers. Een neef van hem, Willem Cornelis Johannes Jacobus Mica (1904-1940) was 10 mei 1940 in de Waalhaven te Rotterdam omgekomen toen de Duitsers Nederland waren binnengevallen. Misschien heeft hem dat gemotiveerd om ook zijn bijdrage tegen de bezetter te leveren door mee te werken aan het illegale tijdschrift De Schans in Amsterdam.

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/97/5d/1b/de/534448433a100adc/fredericus_wilhelmus_ricus_michels_large.jpgFredericus Wilhelmus (Ricus) Michels//www.geni.com/images/transparent.gif 19-07-1906 Amsterdam - 21-10-1975 Amsterdam
(m | 573 | Ons noodrantsoen; het laatste nieuws voor strijdend Nederland | Ouderkerk a/d Amstel)

In 1937 nam hij ontslag vanwege ontbrekende carrièreperspectieven en ging hij zich bekwamen in het boekhandelsvak, waarvoor hij in 1939 een diploma haalde. Tijdens de oorlog vervalste hij identiteitsbewijzen voor onderduikers en verzetsmensen. Na de oorlog begon hij een journalistieke loopbaan bij Je Maintiendrai.

_ Collectie Michelsarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgNelly van Midden
(v | 276 | Jeugdland; halfmaandelijksch contactblad voor alle Nederlandsche jongeren en leiders van jeugdorganisaties | Amsterdam)

_ Jeugdland : halfmaandelijksch contactblad voor alle Nederlandsche jongeren en leiders van jeugdorganisaties 01-06-1945


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/62/53/87/7d/53444848991d8693/cees_mieremans_large.jpgCornelis Gerardus Maria (Cees) Miermans//www.geni.com/images/transparent.gif ca 1923 / 14-12-1881 Haarlem
(m | 452 | Nederland strijdt door! | Ouderkerk aan de Amstel)

_ Nederland strijdt door! 19-06-1945dbnlLeidsch Dagblad 19-03-1955overlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAdriaan Jan Hendrik van de Mijll Dekker//www.geni.com/images/transparent.gif 09-01-1901 Yogyakarta (Ned.Ind.) - 03-03-1945 Den Haag
(m | 219 | De Haagsche groene; algemeen Nederlandsch dagblad | Den Haag)

Adriaan Jan Hendrik van der Mijll Dekker staat op een foto van het gezin van zijn oom Lodewijk Martinus Gerhard van der Mijll : Zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/181028 Misschien is hij na het waarschijnlijke overlijden van z'n moeder in Nederlands Indië naar de familie in Nederland gestuurd. Van der Mijll Dekker was in de oorlogsjaren bezig met het illegale blad De Haagsche groene totdat hij bij het bombardement op het Bezuidenhout omkwam. De Haagsche groene- een der weinige bladen waarop men zich kon ' abonneren'- is opgericht door H. van de Mijll Dekker, werkzaam op het ministerie van Handel en Nijverheid. Aanvankelijk werden de exemplaren onder de kennissenkring verspreid; toen het blad werd gestencild , geschiedde de verspreiding op veel ruimer schaal. De uitgave was in omvang de grootste van alle dagelijks verschijnende uitgaven (12-16 pag.). De redactie berustte bij Van de Mijll Dekker voor zover het de berichten van de Engelse radio betrof; de overige berichten en de artikelen werden verzorgd door de journalist Jean Hubert Matla.

_ RKD; Portret van familie van der Mijll Dekker, 1907Bezuidenhout.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohanna Theodora Lambertina van de Mijll Dekker-van der Wolk 26-07-1902 Venlo
(v | 219 | De Haagsche groene; algemeen Nederlandsch dagblad | Den Haag)

Adriaan Jan Hendrik van der Mijll Dekker was in de oorlogsjaren bezig met het illegale blad De Haagsche groene totdat hij bij het bombardement op het Bezuidenhout omkwam. De dagelijkse editie werd nu tijdelijk beëindigd, maar verscheen opnieuw op 4 april 1945, onder leiding van mevr. Van de Mijll Dekker, thans in veel beperkter oplage en omvang. Op 21 april l945 werd een fusie aangegaan met 'Ons ochtendblad', 'Het vrije geluid' en Op wacht. Tevens werd toen een gemeenschappelijke bijdrage toegevoegd, welke ten doel had vraagstukken van algemeen belang van verschillende standpunten te belichten.

_ RKD; Portret van familie van der Mijll Dekker, 1907


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/76/c5/4b/76/53444844e4f4f041/mildt_large.jpgJohannes Reinier (Jan) de Mildt//www.geni.com/images/transparent.gif 26-02-1924 Zeist - 09-08-1944 Vught
(m | 697 | Radio Londen | Amsterdam)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

In de zomer van 1943 probeert De Mildt, samen met drie vrienden, naar Engeland over te steken. Het kwartet strandt in Brussel. Eind juli 1943 zijn de vrienden weer terug in Nederland. De Mildt gaat zich vervolgens voor de verzetskrant Trouw inzetten. Van zijn plaatsgenoot Jaap de Graaf, die economie studeert aan de Amsterdamse Gemeentelijke Universiteit, krijgt De Mildt de kranten, die hij in Zeist rondbrengt. Algauw wordt hij ook in Amsterdam voor Trouw actief. Op het hoofdkwartier aan de Ruysdaelstraat verricht De Mildt type- en stencilwerk. Eind 1943, vlak voor kerst, valt de SD het adres aan de Ruysdaelstraat binnen. De Mildt wordt gearresteerd.

De Mildt sterft op de avond van de negende augustus, samen met vijf andere verspreiders, voor het vuurpeloton.

_ De '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944geboorteadvertentieNM Kamp Vught


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Helenus Millecam 15-01-1921 Weesp - 01-07-2004 Ettenleur
(m | 1128 | De zwijger | Weesp)

Millecam werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift De zwijger te Weesp. In de Haardenfabriek en IJzergieterij Becht en Dyserinck te Weesperkarspel had de directeur enkele vertrouwde personen een radiotoestel ter beschikking gesteld. Toen de elektriciteit in oktober 1944 werd uitgeschakeld en de bevolking van nieuws verstoken was, maar de fabriek nog wel over stroom beschikte, werd met medeweten van de directeur overgegaan tot de vervaardiging van een nieuwsbulletin. Toen ook voor de fabriek de elektriciteitsvoorziening ophield, stelde de directeur een accutoestel ter beschikking, zodat de uitgave zonder onderbreking kon worden voortgezet.

_ familieberichtenDe zwijger 07-05-1945De zwijger 08-06-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgds. Arie Hendrik van Minnen 01-10-1866 Tholen - 31-10-1950 Bergen
(m | 148 | De duinstreek | Bergen)

De duinstreek was een verzetsblad dat vanaf 1 februari 1945 tot en met 1 mei 1945 in Bergen (N-H) werd uitgegeven. Het blad verscheen dagelijks in een oplage tussen de 16 en 100 exemplaren. Het werd getypt tot april 1945, daarna gestencild en de inhoud bestond voornamelijk uit nieuwsberichten. In Bergen werd de elektriciteit niet geheel afgesneden, maar werd bij elke aangeslotene afzonderlijk de hoofdveiligheid verwijderd. Daar iedereen de middelen wel kende om deze maatregel weer ongedaan te maken, en zodoende naar de radio te kunnen blijven luisteren, was er geen grote behoefte aan illegale nieuwsbladen. Er werd echter zoveel energie onttrokken, dat in februari 1945 toch tot algemene afsluiting werd overgegaan.

_ WwW bevolkingsregister BergenWwW overlijden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/15/0b/74/14/534448430f67415d/jan_willem_mobach_large.jpgJan Willem Mobach//www.geni.com/images/transparent.gif 22-10-1924 Keboemen (Ind) - 09-12-1944 Neuengamme
(m | 520 | De nieuwsbode; orgaan van de vrije pers | Utrecht-Amsterdam)

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/48/ce/10/c0/534448430f6e0e2a/martin_tjebbe_mobach_large.jpgMartin Tjebbe Mobach//www.geni.com/images/transparent.gif 10-08-1921 Pajeti (Ind) - 12-03-2008 Princeton, New York (VS)
(m | 520 | De nieuwsbode; orgaan van de vrije pers | Utrecht-Amsterdam)

_ genealogie-online


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM.S. Moewalladi
m 67 De bevrijding: geautoriseerde uitgave Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e7/f4/f3/c4/534448433cc11198/l_large.jpgLambertus Emanuel (Bert) Mokveld//www.geni.com/images/transparent.gif26-04-1890 Delft - 25-05-1968 Leerdam
(m | 139 | Dixi's weekuitgave | Dedemsvaart)

Eerste Nederlandse oorlogscorrespondent en onderzoeksjournalist. Hij was vóór de oorlog copywriter voor vele (43) provinciale couranten en weekbladen waarin hij onophoudelijk waarschuwde voor het gevaar van nazi-infectie. Eind '40 ging hij over tot de uitgave van een gestencild weekblad voor Dedemsvaart en de Vechtstreek. Op 23 maart '41 hield de Sicherheitspolizei een huiszoeking, welke weliswaar geen concreet resultaat opleverde, maar niettemin tengevolge had dat bij wijze van waarschuwing de uitgave van drie kranten, waaraan Mokveld had meegewerkt, werd verboden. Hierop staakte hij de uitgave.

_ Wikipedia; Dixi's weekuitgaveNico Mokveld.nlpersmuseum.nlTrouwAndere TijdenWwWFamilie Blom.nl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgD. Mol
m 961 De Vossenburcht Voorburg
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Mol
m 1048 Het vrije volk Heerlen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Mol
m 891 Uit de woestijn Amsterdam-Den Haag-Groningen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPetrus Mol 31-10-1914 Amsterdam - 04-07-1981 Amsterdam
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Letterzetter, machinezetter en mede-eigenaar van de Loodzetterij en lettergieterij 'Liberty' NV te Amsterdam samen met Gerardus Adrianus Johannes Bijvoets

_ archiefkaart AmsterdamVerzetsherdenkingskruisDrukkerijen en uitgevers van verzetsbladen 40-45


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg dr. Gesina van der Molens3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c2/44/b2/d7/5344483dff1aadb3/gezina_hermina_johanna_van_der_molen_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 20-01-1892 Baflo - 09-10-1978 Aerdenhout
(v | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)
(v | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Ze redde talrijke Joodse kinderen het leven. Ze wist onder andere kinderen weg te smokkelen uit het Joodse kindertehuis aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. In 1943 was zij een van de grondleggers van verzetsblad Trouw. In 1942 publiceerde ze anoniem de brochure Bezettingsrecht, bedoeld om de onderdrukte Nederlanders een hart onder de riem te steken.

_ WikipediaHuygensProtestant nuRAN


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgGeertje van der Molen
v 921 Verzet Groningen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b5/1a/ff/44/53444844eabffcb5/willem_johan_van_der_molen_large.jpgWillem Johan van der Molen//www.geni.com/images/transparent.gif 09-12-1923 Broek op Langedijk - 00-03-2002 Orvelte
(m | 645 | Parade der profeten | Amsterdam-Utrecht)

_ NPEhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF.J. Molenaar
(m | 1048 | Het vrije volk | Heerlen)
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. Molenaar
m 105 Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme Amsterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgO. Molenkamp
m 1040 De vrije stem Medemblik


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/b2/e2/35/5344484690a407f3/govert_monsees_large.jpgGovert Monsees ps. E. van Rijckevelt//www.geni.com/images/transparent.gif 11-03-1919 Kobe (Jap) - 17-08-1946 Toliwali (Ned. Ind.)
(m | 297 | Kleine krant van ons volk; -den vaderlant ghetrouwe- | Den Haag)
(m | 581 | Ons volk; den vaderlant ghetrouwe | Utrecht-Amsterdam-Den Haag)
(m | 596 | De opdracht; tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indië | Den Haag)
(m | 676 | Persmededeelingen van "Bureau Houtman" | Den Haag)

Dichter Govert Monsees werkte in de oorlogsjaren mee aan verschillende illegale bladen waardoor hij ook enige jaren heeft vastgezeten. Na de oorlog is hij naar Nederlands Indië gegaan als "assistent controleur" en werd daar omgebracht tijdens een overval "door een bende rampokkers", Indonesische opstandelingen in de woelige naoorlogse periode van het land

_ Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia 20-08-1946Ontmoeting Wilcoxarchiefkaart oudersoorlogsgravenst.Ultra PacemTrouw: Het zwijgen van Geerten GossaertGVNL


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Montagne jr.
m 622 Oranjekoerier Lisse-Oegstgeest
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. Montagne
m 622 Oranjekoerier Lisse-Oegstgeest
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Montagne
m 622 Oranjekoerier Lisse-Oegstgeest

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f9/88/e9/67/53444844709ed5b1/oranjekoerier_05-05-1945_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Vijf lange jaren hebben wij gezucht onder het slavenjuk van de Hitler-knechten. Vijf lange jaren van terreur, geweld, roof en moord, waarin wij dag aan dag gesmacht hebben naar het uur van de bevrijding. Maar, ofschoon wij in deze vijf lange jaren allen momenten gehad hebben, waarop de moed om te volharden ons bijna ontzonk, nooit hebben wij er aan getwijfeld, dat dit uur eenmaal zou aanbreken. Want wij hebben steeds geleefd uit de wetenschap, dat wij het recht aan onze zijde hadden, en uit het geloof, dat God ons uit deze beproeving zou verlossen. En nu zijn wij VRIJ.

de redactie

Nr 622 | Oranjekoerier 05-05-1945 Lisse ; Oegstgeest

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgMarius Montanus
(m | 215 | De Gooise koerier; dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving | Hilversum)

Ook betrokken bij V.O.D.

_ VOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai 15-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF.J. Molenaar
(m | 1048 | Het vrije volk | Heerlen)

_ Loe de Jong digitaalHet Verborgen FrontKruis van Verdienste


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgFam. Mook
- 1088 De wacht Rotterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Moorman
m 808 The Times; nieuwsuitgave van "Vrij Nederland" Heemstede-Aerdenhout


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/55/f3/89/7d/53444844cd859c15/herman_mooij_large.jpgHermanus Willem (Herman) Mooy//www.geni.com/images/transparent.gif 30-08-1923 Harderwijk - 10-08-1944 Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Mooij verspreidde het eerste nummer van de Oranjebode. Een paar weken later, midden februari '43, geeft de groep-Speelman een tweede nummer uit, nu onder de titel Trouw. Herman wordt, samen met zijn broer Theo, hoofdverspreider van het blad in de provincie Overijssel. Eind juli '43 neemt hij deel aan de overval op het distributiekantoor van Hellendoorn. Trouw-verspreider Piet Fleurke is ook bij de overval betrokken. Mooij belandt in de SD-Polizeigefängnis in Haaren. Uiteindelijk heeft de SD vierentwintig verspreiders en vijftien drukkers in handen, die eind juli 1944 naar Kamp Vught worden overgebracht, waaronder Mooij. De verspreiders staan 5 augustus voor de rechter en worden ter dood veroordeeld. Aan drieëntwintig van hen wordt het vonnis voltrokken. Zes worden op 9 augustus gefusilleerd, de andere zeventien de dag erop.

Herman Mooij staat op de tiende augustus voor het executiepeloton.

_ De '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/32/17/d6/d5/53444844c0877a6e/theo_mooij_large.jpgTheodor (Theo/Toon) Mooy//www.geni.com/images/transparent.gif 21-02-1920 Harderwijk - 10-08-1944 Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Wanneer hij van de Duitse bezetter een oproep ontvangt in Duitsland te gaan werken, duikt Mooij onder. Het is de opmaat tot een nieuw bestaan als verzetsstrijder dat in 1943 in het teken komt te staan van de verspreiding van Trouw in Overijssel. Broer Herman wordt begin oktober 1943 gearresteerd als verspreider voor de orthodox-protestantse verzetskrant actief. In januari '44 valt ook Theo (‘Toon’) in handen van de Sicherheitsdienst. Eind juli 1944 wordt Mooij, samen met zijn broer Herman en ruim twintig andere gevangen Trouw-verspreiders, naar Kamp Vught overgebracht. Op 5 augustus worden ze allen ter dood veroordeeld en vervolgens in twee groepen gefusilleerd, op 9 en 10 augustus 1944.

Theo Mooij wordt samen met zijn broer, Herman voor het peloton gezet op 10 augustus 1944

_ De '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgmej. A.T. Morsch
(v | 1024 | De vrije pers Alkmaar)

_ Herinneringsblad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Morsink
m 857 Trouw Meppel-Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/61/a0/97/9a/53444844e6df20d0/joseph_maria_van_de_mortel_large.jpgJoseph Maria (Joost) van de Mortel//www.geni.com/images/transparent.gif 05-04-1919 Tilburg - 10-08-1944 Kamp Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Hij helpt onder meer geallieerde piloten de grens over, verzorgt onderduikers, doet aan spionage en geeft illegale persoonsbewijzen uit. In oktober 1942 wordt Van de Mortel gearresteerd in het Belgische Turnhout. Na tien dagen wordt hij weer vrijgelaten. Vervolgens raakte hij betrokken bij de verspreiding van Trouw in Brabant. Op 13 april 1944 wordt hij opnieuw gearresteerd. Zes verspreiders van trouw worden op de avond van 9 augustus 1944 uit hun cel gehaald en gefusilleerd; zeventien, onder wie Van de Mortel, sterven de volgende avond. Eén verspreider heeft gratie gekregen.

_ NM Kamp VughtDe '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Marinus Mos 24-11-1895 Hellevoetsluis - 20-10-1976
(m | 808 | The Times; nieuwsuitgave van "Vrij Nederland" | Heemstede-Aerdenhout)
(m | 966 | Vrij Nederland | Amsterdam)

The Times; nieuwsuitgave van Vrij Nederland - aanvankelijk The Dutch Times getiteld werd geredigeerd door H.M. Mos, K. de Vries (een ondergedoken joodse zakenman uit Amsterdam) en A. Moorman. H.M. Mos kreeg reeds spoedig na de verschijning een exemplaar van Vrij Nederland in handen. Hij nam onmiddellijk het besluit- daartoe in staat gesteld door de betrouwbare personeelsbezetting van zijn kantoor - het blad te herstencilen. Hij werd hierbij geholpen door de dames H. van Klaveren, N. Huetinck en G. Duin. Toen Mos in de loop van 1941 in contact kwam met mr. A.H. van Namen, groeide hieruit spoedig een nauwe samenwerking, welke tot het einde van de oorlog bleef gehandhaafd. Mos werd nu rechtstreeks bij de verspreiding van VN betrokken en beëindigde het herstencilen.

_ In Memoriam H.M. MosarchiefkaartBritish Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Mozer
m 291 De Kieuwelander Poortugaal


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/09/cb/ef/cb/53444845a4e1fb06/arie_de_mug_large.jpgAdrianus Johannes Maria Hendrikus (Arie of Ad) de Mug//www.geni.com/images/transparent.gif 30-04-1920 Den Bosch - 28-08-2004 Oirschot
(m | 761 | De steekvlam | Den Bosch)

Onder leiding van Arie de Mug, de latere hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Zuiden, die toen werkzaam was bij de gemeente Driel verscheen dat blad, De Steekvlam, in 1941. De steekvlam werd uitgegeven door een groepje jongelui, dat stamde uit de Nederlandsche Unie. Om de Duitsers te misleiden stond als oplage aangegeven 50.000 ex. De redactie bestond uit A. de Mug, A. Knoers en J. van Kaam. De uitgevers- waarvan de oudste de leeftijd van 21 jaar had- bekostigden zelf het papier, wat bezwaarlijk bleek; gestencild werd 14 km buiten Den Bosch op het gemeentehuis in Maasdriel, wat het vervoer door veelvuldig voorkomende CCD controle riskant maakte. Tenslotte bleken enige medewerkers niet voldoende zwijgzaam te zijn. Daarom werd de uitgave na twee nummers gestaakt. De groep werd na sterke selectie ingekrompen en ging gedurende enkele jaren over tot periodieke pamflet- en affiche-acties; later werd de groep opgenomen in de LO. Eén lid nam de verspreiding van diverse illegale bladen in het zuiden op zich. Ten tijde van de geallieerde landingen in Normandie werd opnieuw overgegaan tot de vervaardiging van een eigen uitgave: De zender.


_ fotoRaad voor Journalistiek 1977overlijdensberichtjaarboek MaasdrielregistratiekaartAmigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden 15-02-1967


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.J. Mulder
m 196 Geïllustreerd Vrij Nederland IJsselmonde-Utrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.M. Mulder
v 875 Trouw; speciale uitgave voor de Zaanstreek Zaandam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB. Mulder
(m | 1094 | Weekoverzicht; zeven dagen politiek en militair wereldgebeuren | Amersfoort
(m | 551 | De Notedop : the war in a nutshell | Amersfoort)

_ De Notedop : the war in a nutshell 11-05-1945 Amersfoort


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Gerard Hubert de Mulder 01-06-1919 Horst - 28-05-1991 Nijmegen
(m | 951A | Voor de vrijheid | Wanssum)

De uitgevers van Voor de vrijheid waren H.G.H. de Mulder, gemeenteambtenaar, J.H. Vissers, gemeentesecretaris, P.J.G.A. Spreeuwenberg, ambtenaar ter secretarie, en J.H. van Megen, leraar. Toen het derde nummer vrijwel gereed was, werden zij gearresteerd. Zeven maanden later, in maan 1944, veroordeelde bet Deutsche Obergericht ben tot vijf jaar tuchthuisstraf Van Megen is in april '45 tijdens een kamp-evacuatietransport overleden. De inhoud van bet blad bestond ten dele uit artikelen uit Vrij Nederland.

_ Het Verborgen FrontWwW getuigegegevens geboorte & overlijden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Mulder
m 302 'Knoop in je oor!' Leeuwarden-St. Anna Parochie
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Mulder
m 965 Vrij Nederland; Nederland-Oranje Amsterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJoh. Mulder
m 641 Paraat; weekblad voor de vakbeweging voor Delft en omstreken Delft
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Muller
m 325 Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a5/15/d6/8e/53444842f8027345/feiko_munniksma_large.jpgFeiko Munniksma//www.geni.com/images/transparent.gif 31-05-1915 Groningen - 27-04-1990 Annen
(m | 937 | De vonk | Amsterdam)

Correspondent; boekhouder. Gearresteerd, 1942-11-27. In 1943 veroordeeld tot drie jaar tuchthuis in de gevangenis van Rheinbach waar Pluyter ook zat, ziek teruggekeerd.

_ archiefkaartOVCGNRC Handelsblad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/51/ac/80/42/5344484664f6c2e2/jan_philip_marius_muus_large.jpgJan Philip Marius Muus//www.geni.com/images/transparent.gif 05-04-1919 Utrecht - 08-05-1945 Utrecht
(m | 617 | Oranje-bulletin; met medewerking van De Geus, Ons Volk, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Voor God en den koning, De Waarheid, Trouw, Ons Vrije Nederland, De Nieuwsbode en Slaet op den Trommele | Utrecht)

Muus werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale Oranje-bulletin. Omstreeks juli 1944 hield een der Utrechtse redacteuren van Ons Volk, J. van Mansvelt, zich n.a.v. de toestand ontstaan door de invasie der geallieerden, bezig met het voorbereiden van een plaatselijk volkomen autonoom berichtgevingscentrum dat onder alle omstandigheden zou kunnen blijven doorwerken. Begin september 1944 achtte men het tijdstip gekomen te beginnen en op de vierde verscheen het eerste Oranje-bulletin. Muus, Pieter Adriaan Willem Laseur en anderen kwamen op 7 mei in een vuurgevecht om. Als de capitulatie van Duitsland inmiddels bekend is geworden.gaan een groep verzetsstrijders in Utrecht tegen alle afspraken in zich bewapenen in de roes van de bevrijding om Mussert op te pakken en een aantal Duitsers te ontwapenen. De geallieerden zijn echter nog niet gearriveerd en de Duitsers laten zich niet oppakken.

In een noodlottige schietpartij komen verschillende verzetsmensen om het leven waaronder ook Laseur.

_ Oranje-bulletin (verzetsblad, Utrecht)OorlogsmonumentWielaart - Rozen, kogels en handgranaten


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/05/26/d4/66/5344484666907be6/ammy_de_muynck_large.jpgAmélie Libert de Muynck pseud. Ammy de Muynck of Amelie Libert//www.geni.com/images/transparent.gif 01-04-1921 Middelburg - 05-09-2012 Goes
(v | 795 | Stijl; maandschrift der officieuze sociëteit gewijd aan kunst en wetenschap / red.: Peter de Raedt ... et al. | Voorburg)

Op instigatie en onder leiding van de dichter-journalist Willem Karel van Loon werd in het najaar van 1943 een tijdschrift opgericht dat bedoeld was als 'communicatiemiddel' tussen een aantal zich verwant voelende jongeren, die in de eerste plaats literaire belangstelling hadden of werkzaam waren op literair gebied. De uitgave droeg een neutraal karakter. Het centrum was Den Haag, maar er werd postaal contact onderhouden met een uitgebreide kring van meelevende en meewerkende jonge mensen.

_ dbnlHet ondergronds verwachtengenealogie-onlineoverlijdensbericht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB. Muys
m 1000 De vrije bazuin Nieuwheten

| N |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPieter Johannes Nadort 10-11-1907 Amsterdam - 25-09-1988 Weesp
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Nadort werkte in de oorlogsjaren mee aan Vrij Nederland en werd in 1941 door de Duitsers opgepakt. Vanaf 17 mei 1941 zat hij opgesloten in het "Oranjehotel" te Scheveningen en 28 februari 1942 werd hij naar Rheinbach, Kassel vervoerd, een tuchthuis in het westen.

_ archiefkaartGastenboek Oranjehotel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c0/d0/af/2a/5344484677a5036f/000065_999123f2dibygi220mb4ob_d_96x128_large.jpgDirk Nagtegaal//www.geni.com/images/transparent.gif 17-10-1920 Uithoorn - 22-09-1989 Uithoorn
(m | 394 | De luistervink | Uithoorn-Baambrugge-Vinkeveen)

Nagtegaal werkte mee aan De luistervink in Uithoorn-Baambrugge-Vinkeveen en omgeving. Dit blad werd op initiatief van A. van Hilten en L. de Jong uitgegeven door eerstgenoemde en de ondergedoken H. Zuidervaart uit Velsen, met medewerking van P. Stam, W. van Hilten en D. Nagtegaal.

_ De Luistevink 11-05-1945 Uithoorn-Baambrugge-VinkeveenAlgemene begraafplaats Uithoorn


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e7/fb/c7/ee/53444842b2c99562/arie_hermanus_namen_large.jpg mr. Arie Hermanus van Namen//www.geni.com/images/transparent.gif 29-10-1913 Amsterdam - 08-12-2000 Amersfoort
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)
(m | 966 | Vrij Nederland | Amsterdam)
(m | 967 | VN-Nieuws; speciaal bulletin van Vrij Nederland | Amsterdam)

_ archiefkaartNRCdbnl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg Jan van Namen
(m | 126 | Het dagblad; Nederland zal herrijzen | Zwijndrecht)

_ Het dagblad 15-05-1945 Zwijndrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPetrus Engbert Jacobus Nansink 30-08-1907 Amsterdam - 27-03-1984 Amsterdam
(m | 105 | Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme | Amsterdam)

_ archiefkaartHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgD. Nap p.t.o. Alkmaar
(m | 1024 | De vrije pers | Alkmaar)

Illustrator

_ Herinneringsblad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/bf/84/44/99/534448433d18f162/janus_nas_large.jpgAdrianus Reinardus (Janus) Nas//www.geni.com/images/transparent.gif 27-04-1909 Rotterdam - 23-09-1943
(m | 942A | De vonk | mijnstreek)

In augustus 1941 stuurde de partijleiding opnieuw een verbindingsman naar de Mijnstreek, de Rotterdamse magazijnbediende J. Nas. Hij vestigde zich in de woning van het mijnwerkersgezin van L. Bos in Brunssum.95 Men ging zich nu vrijwel volledig toeleggen op de verspreiding van “De Vonk”. In zomer '42 gearresteerd.

Op 23-09-1943 op de Waalsdorpervlakte werd hij gefusilleerd.

_ ErepeletonHet Verborgen FrontHuygensOranjehotel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8a/10/3f/dd/53444844e7db37a5/jan_nauta_large.jpgJan Nauta//www.geni.com/images/transparent.gif 03-05-1917 Almelo - 10-08-1944 Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Tijdens de oorlog raakt Nauta in Amsterdam betrokken bij hulp aan onderduikers. Ook gaat hij Trouw verspreiden, het orthodox-protestantse blad dat begin 1943 is ontstaan uit een breuk binnen Vrij Nederland. Nauta is een onderverspreider van Wiet Dijkman, die aan het hoofd staat van de Amsterdamse Trouw-groep en is verloofd met een zus van Wim Speelman, de landelijke verspreidingsleider. Eind '43 overvalt de SD het Amsterdamse hoofdkwartier van Trouw. Vier verspreiders worden gepakt, onder wie Dijkman. Nauta duikt ogenblikkelijk onder. Nadat hij dacht veilig te zijn en huiswaarts keerde, werd hij daar alsnog op 04-05-'44 gearresteerd. Op 5 augustus 1944 worden ze, vierentwintig in getal, ter dood veroordeeld. Aan slechts één van hen zal gratie worden verleend. De andere drieëntwintig worden in twee groepen, op 9 en 10 augustus, gefusilleerd.

Jan Nauta behoort tot de zeventien verspreiders die op de tiende augustus sterven. Kamp Vught

_ De '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944archiefkaartNM Kamp VughtHet nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgSj. Nauta
m 248 Ik zal handhaven Leiden
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Nawijn
m 741 Slaet op den trommele Utrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Jan Dirk Nederlof 22-10-1918 Rotterdam - 08-04-1943 Leusderheide
(m | 674 | De patriot | Rotterdam)

De regelmatige verschijning van De patriot is gevolgd na een bespreking tussen de leiding van de Nederlandsche Volksmilitie en L. van der Meyden. Voordien werkte men met vlugschriften - vooral bedoeld ter opwekking tot staking en weigering om naar Duitsland te gaan- welke geleidelijk overgingen in een opinieblad. Van der Meyden, een leraar boekhouden, kreeg de redactionele leiding. Het devies dat hem hierbij voor ogen stond: samenwerking met alle goede Nederlanders, celvorming en systematisch onderricht in sabotage, is in een aantal artikelen tot uitdrukking gekomen, die o.a. de volgende titels droegen: 'Eenheid, organisatie, actie', 'De Nederlandse vrouw in bezettingstijd', 'Bijltjesdag', 'Stalingrad, het Alkmaar van 1942' . De leider van de groep schreef over andere bezette gebieden; voorts werden artikelen uit andere bladen overgenomen.

Jan Dirk Nederlof werd op 7 januari 1943 gearresteerd en op 8 april 1943 te Leusden gefusilleerd.

_ Heldhaftige Februaristaking 1941Oorlogsgravenst.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Neef p.t.o. Alkmaar
(m | 1024 | De vrije pers | Alkmaar)

_ Herinneringsblad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgElisabeth Maria van Neijenhoff 11-08-1920 ? - 22-01-1996 Bilthoven
(v | 506 | Het nieuws van de week | Eindhoven-Helmond)

Het Parool werd aanvankelijk vanuit Helmond en Eindhoven over Brabant en Noord-Limburg, later ook Zuid-Limburg verspreid. Begin 1944 werd het door de topleiding wenselijk geacht een wekelijks nieuwsbulletin voor deze streken op te zetten. De leiding werd opgedragen aan B.J. Kam te Helmond en N.J. van de Sande Bakhuyzen te Eindhoven. Na enige nummers werd laatstgenoemde alleen met de redactionele leiding belast. Zijn medewerkers waren W.H. van de Sande Bakhuyzen, de broer van Nicolaas Jan, mej. E.M. van Neijenhoff, mej. M. Kam en mej. A. Smit. Aanvankelijk kreeg het blad de titel Nieuwsberichten. De inhoud bestond eerst geheel, later gedeeltelijk uit het Buitenlandsch Overzicht van het Parool. In de praktijk bleek verspreiding over geheel Brabant en Limburg niet mogelijk en bleef deze beperkt tot het rayon Helmond-Eindhoven.

_ huwelijk oudersoverlijdens advertentie moederBevolkingsregister Deventer vader 01Bevolkingsregister Deventer vader 02overlijden oudersgrafzerkfamiliebericht echtgenoot


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgK. Neijs
m 596 De opdracht; tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indië Den Haag
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. Nelissen
m 315 De krant; het opregte huysorgaan Utrecht-Tuindorp


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/3b/c7/17/3e/534448444916fdc5/carel_constantijn_nengerman_large.jpg mr. Carel Constantijn Nengerman//www.geni.com/images/transparent.gif 19-09-1920 - 07-11-2001 Driebergen
(m | 663 | Het parool; editie voor Utrecht en omstreken | Utrecht)

Trouwde 19-10-1946 in Driebergen met Luberta Jaring

_ mstsnlDe Telegraaf 02-09-1972Sticht. Carel Nengerman Fondshuwelijks advertentie16mm doc. met geluidoverlijdens berichtoverlijdenHet Parool: editie voor oostelijk Utrecht 12-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. van Nes
m 23 Anti-leugenpillen Zoetermeer
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. van Nes
m 1006 Het vrije geluid; -al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...- Den Haag
m 23 Anti-leugenpillen Zoetermeer
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgT. van Nes
v 1006 Het vrije geluid; -al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...- Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Jan Tijmen van der Neut s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ec/7d/20/c9/534448413d724b43/jan_tijmen_van_der_neut_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 26-02-1921 Amsterdam - 15-04-1945 Siegburg
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Was een van de oprichters van Vrij Nederland. Hij wist hiervoor geld in te zamelen ter financiering. Ook verspreidde hij het blad en trachtte hij in het land adressen te vinden waar het kon worden herstencild. Verzamelde tevens spionagemateriaal om naar Engeland verzonden te worden.
Zie ook het Groep 2000 project en het Vrij Nederland project

_ Predikanten die Joden hielpenEerebegraafplaatsRP


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Nicolai
m 748 Sol justitiae; het Utrechts studentenblad Utrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Nieman p.t.o. Oudkarspel
(m | 1024 | De vrije pers | Alkmaar)

_ Herinneringsblad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG. Niemeijer
m 478 De nieuwe wijnzak; leidraad tot verdieping van het staatsburgerlijk denken Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrederik Hendrik van Nierop 05-09-1913 Amsterdam
(m | 377 | The London news | Haarlem-Amsterdam)

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH.A. (Henk) Niersman
(m | 332 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop | Voorschoten-Zoeterwoude)

_ Kroniek van de week ; vriheyt en is om gheen gelt te coop 09-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van der Niet
(m | 1002 | De vrije cronyck; onafhankelijk dagblad | Noordwijk)

Ambtenaar luchtbeschermingsdienst

_ De vrije cronyck 1605-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgZ. Nieuwboer
m 41 B.B.C. Nieuws Kootwijk
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.J. Nieuwendijk
m 671 De patriot Heemstede
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgE. Nieuwenhuis
m 453 Nederland vecht; te land, ter zee en in de lucht Den Haag


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Franciscus Armand Nieveen van Dijkum 1897 Den Haag
(m | 287 | Katinpers | Heemstede)

_ DE ILLEGALE KATINPERS (1943-1946)Illegale pers in Heemstede 1940-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. Nijhoff
(zie pagina 14 DOP)

Dichter

_ Vrij Nederland : nieuwsbulletin voor Midden Noord-Holland 17-05-1945 Purmerend


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. de Nijs
m 1119 De zender Den Bosch


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Nijssen
m 1127 De zwijger Venray

_ Het Verborgen Front


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgJosé Nijst 22-07-1919 Maastricht - 27-02-2002 Bommering
(v | 630 | Overtocht; communicatiemiddel voor kunst en wetenschap | Maastricht)

_ familieberichten-onlineOvertocht 15-02-1945


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgJan Pieter Ningen 26-01-1888 Groningen 11-12-1956 te Groningen
(m | 1151 | Ongetiteld verzetsblad | Groningen)

In het Museum van Oudheden te Groningen hield de conciërge J.P. Ningen verscheidene onderduikers verborgen. Gezamenlijk vervaardigden zij een bulletin dat in de stad Groningen volgens het sneeuwbalsysteem verspreid werd. Op maandag was het museum gesloten en bracht Ningen in Zuidhorn en Oldehove alle bulletins van de afgelopen week rond; deze werden weer plaatselijk geheel of gedeeltelijk gekopieerd en als weekbericht verspreid.

_ geboorteakteoverlijdensakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/74/9f/49/cd/53444842b63490b5/maria_e_large.jpg Dr. Maria Elisabeth (Mies) Nolte//www.geni.com/images/transparent.gif 03-07-1899 Amsterdam - 13-03-1986
(v | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Partner van Gezina van der Molen

_ Public HistorygezinskaartJaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/89/53/a7/e6/5344484560ec7271/ouderkerk-ds-van-nood_large.jpgds. Aartdrianus Cornelis van Nood//www.geni.com/images/transparent.gif 06-03-1908 Blokzijl - 19-10-1996 Voorst
(m | 196 | Geïllustreerd Vrij Nederland | IJsselmonde-Utrecht)
(m | 573 | Ons noodrantsoen; het laatste nieuws voor strijdend Nederland | Ouderkerk a/d Amstel)

Ds. Van Nood voldeed in 1939 aan het verzoek om geestelijk verzorger te worden in de krijgsmacht. In de meidagen van 1940 was hij met zijn legeronderdeel op de Grebbeberg waar hij na de oorlog het verzetsherdenkingskruis heeft gekregen. De pastorie van Ouderkerk was een plek geweest van waaruit het verschaffen van onderdak aan opgejaagde en vervolgde mensen georganiseerd werd, het verstrekken van gestolen bonkaarten plaats vond en een door hem zelf geredigeerd illegaal blad de deur uitging. Gedurende de oorlog ontstonden er ook vele illegale kranten, o.a. het christelijke, geïllustreerde landelijke blad 'Ons Vrij Nederland'. Ons Vrij Nederland stond onder redactie van dominee Van Nood. Deze krant werd voornamelijk door Juul (J.F.W.(Juul) Baller) verspreid. Later begon Van Nood met een nieuw illegaal blad te weten 'Ons Noodrantsoen' Wat hij niet wist dat er drie dagen eerder de krant 'Het Laatste Nieuws van Strijdend Nederland' was uit gekomen. Beide bladen werden samengevoegd, omdat men niet met elkaar wilde concurreren.

_ geboorteaktepredikanten die joden hielpenDe vuurtoren 17-05-1945 VoorburgfotoOns noodrantsoen : het laatste nieuws voor strijdend Nederland: voor waarheid, vrijheid en recht 04-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Arij (Wim) van de Noordaa 17-01-1909 Den Haag
(m | 937 | De vonk | Amsterdam)

Een aantal op de voorgrond tredende persoonlijkheden uit vooroorlogse anti-fascistische organisaties hebben eind 1940 het orgaan van de Internationale Socialistische Beweging opgericht, daar de reeds bestaande bladen niet aan het doel dat deze internationale socialisten stelden, beantwoordden. Vervolgens ontstond daaruit het illegale tijdschrift De VONK; 'uit de vonk zal de vlam oplaaien' (Poesjkin). Door verraad zijn veel medewerkers door de Duitsers in de loop der jaren gearresteerd waaronder eind 1942 ook Willem Arij van der Noordaa en zijn echtgenote Anna Jozina van der Meer.

_ Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-1939RAN


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAnna Jozina (Anneke) van de Noordaa-van der Meer 14-08--1909 Ilpendam
(v | 937 | De vonk | Amsterdam)

Een aantal op de voorgrond tredende persoonlijkheden uit vooroorlogse anti-fascistische organisaties hebben eind 1940 het orgaan van de Internationale Socialistische Beweging opgericht, daar de reeds bestaande bladen niet aan het doel dat deze internationale socialisten stelden, beantwoordden. Vervolgens ontstond daaruit het illegale tijdschrift De VONK; 'uit de vonk zal de vlam oplaaien' (Poesjkin). Door verraad zijn veel medewerkers door de Duitsers in de loop der jaren gearresteerd waaronder eind 1942 ook Willem Arij van der Noordaa en zijn echtgenote Anna Jozina van der Meer.

_ Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-1939RAN


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Noordam jr.
m 196 Geïllustreerd Vrij Nederland IJsselmonde-Utrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAdrianus (Ad) Noordermeer 10-04-1877 Piershil - 25-07-1955 Rotterdam
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Letterzetter, typograaf, winkelier, directeur van een drukkerij.

_ De vergeten drukkers van TrouwStraten vernoemd naar verzetsheldengezinskaart Rotterdamhuwelijksakte eerste huwelijkWwW huwelijk 02WwW overlijdenWwW geboorte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgNicolas Corneille (Nico) Noordhof 12-12-1900 Zwolle - 16-11-1953 Zwolle
(m | 987 | Vrij Nederland | Zwolle)

Houdt-moed; 'alles gaat voorbij, ook dit' en Vrij Nederland werden vervaardigd ten huize van de familie Noordhof.

_ Yad VashemWwW geboorteonline-begraafplaatsen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAdriana Frederika Noordhof-Bartel 06-06-1904 Zwolle - 22-08-1983 Zwolle
(v | 987 | Vrij Nederland | Zwolle)

Houdt-moed; 'alles gaat voorbij, ook dit' en Vrij Nederland werden vervaardigd ten huize van de familie Noordhof.

_ Yad VashemWwW geboorteonline-begraafplaatsen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.J. Noordijk
m 360 De Leidsche brief Leiden
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgE. Noordman
m 688 De prins; het maandblad voor de jeugd van Herrijzend Nederland Kampen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Noorlander
m 1169 Ongetiteld verzetsblad Utrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB. Nooy
(m | 786 | De strijd in ons vaderland | Purmerend)

Drukkerij


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF. van Noppen
m 794 Het strijdtoneel Zeist


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f3/d5/82/0a/53444842a915095e/max_nord_large.jpgJacob Julius Max (Max) Nord//www.geni.com/images/transparent.gif 01-04-1916 Gorinchem - 25-02-2008 Amsterdam
(m | 649 | Het Parool; speciaal bulletin | Amsterdam)
(m | 651 | Het Parool; nieuwsbulletin | Amsterdam)

_ WikipediadbnlViilla mediaarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/da/4f/79/5d/53444842a12ac2eb/wim_van_norden_large.jpgWim van Norden //www.geni.com/images/transparent.gif13-06-1917 Bussum - 29-05-2015 Amsterdam
(m | 611 | Oranje-bulletin; bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel, aanwijzingen van het ondergronds verzet, en hoofdzaken van het nieuws | Amsterdam)
(m | 666 | Parool-post; voorlichting en documentatie | Amsterdam)

Na de bezetting kwam hij in aanraking met Frans Goedhart, oprichter van het illegale Parool. Hij werd distributeur en later redacteur van de krant, waarvoor ook mensen als Simon Carmiggelt en Gerrit Jan van Heuven Goedhart werkten. In oktober 1942 werd Van Norden gearresteerd. Hij zat een half jaar in Scheveningen voordat hij wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten.

_ WikipediaHet Parool; in memoriamEigenzinnigkoninkrijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2c/63/f6/a4/534448433d6730a6/ruud_van_nordheim_large.jpgRudolph (Ruud) von Nordheim//www.geni.com/images/transparent.gif 09-11-1918 Scheveningen - 01-06-1985 Weert
(m | 612 | Oranje-bulletin | Den Haag-Delft)

_ Raad van NegenHerinneringen125 jaar Delfts Studentencorps


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d3/a1/23/d3/53444842e2fdfa7a/klaas_norel_large.jpgKlaas Norel//www.geni.com/images/transparent.gif 09-11-1899 Harlingen - 04-05-1971 Amstelveen
(m | 820 | Trouw; voor Alkmaar en omstreken | Alkmaar-Heerhugowaard)
(m | 853 | Trouw; 'Wat het getij ook doet, houdt goeden moed' | Hoorn-Enkhuizen)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij als een van de eerste journalisten gearresteerd. Na zijn vrijlating dook hij onder en ging werken voor de verzetskrant Trouw.

_ WikipediaVerzetsgroep EnkhuizenMarius Bloemzaad


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPieter Noteboom 11-07-1918 Groningen
(m | 1101 | De wegwijzer; de strijd gaat verder)
(m | 732 | De schijnwerper | Groningen)
(m | 891 | Uit de woestijn | Amsterdam-Den Haag-Groningen)

_ OVCGgenealogieonline


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. van Nouhuys
m 581 Ons volk; den vaderlant ghetrouwe Utrecht-Amsterdam-Den Haag
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgE. van Nunen
v 601 De oprechte Haarlemmer Haarlem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p9/9299/8105/53444837c017fb41/jaapnunesvaz_large.jpgJacob (Jaap) Nunes Vaz//www.geni.com/images/transparent.gif 20-09-1906 - 13-03-1943 Sobibór
(m | 648 | Het Parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Op zijn kamer aan de Keizersgracht hield de Parool-redactie haar eerste vergadering. Hij werd lid van de redactie. Uiteindelijk werd hij hoofdredacteur. Hij schreef hoofdartikelen.

Bij een huiszoeking werd zijn schuiladres ontdekt. Op 25 oktober 1942 is hij in Wageningen opgepakt. Vanuit de gevangenis van Scheveningen is Jacob Nunes Vaz via Westerbork op transport gesteld naar Sobibor, waar hij is omgebracht

_ WikipediaJM • [http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_ParoolWihttps://www.geni.com/project-40641/edit#kipedia: Het Parool] • Origins of the Nunes VazDJBWna


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg mr. Epko Hendrik Nuver 31-05-1911 Amsterdam
(m | 632 | Overzicht voornaamste nieuws | Amersfoort)

In het slotnummer van het Overzicht voornaamste nieuws: dhr. A. Reitsema werkte als redacteur samen met ene mr. E.H. Nuver betreft de vervaardiging van het krantje vanuit de Phoenix-Brouwerij. De initialen wijken dus beduidend veel af ten opzichte van De Ondergrondse Pers. Daarmee komt ene Epko Hendrik Nuver in beeld die afkomstig is uit Amsterdam (zie ook gezinskaart ouders).

_ Overzicht voornaamste nieuws 12-05-1945 AmersfoortUtrechtsch katholiek dagblad 23-05-1945overlijdensadvertentie echtgenoteNRC Handelsblad 03-09-1971Friesch dagblad 15-06-1940

| O |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgLeo Odijk
(m | 122 | Contact | Schermerhorn)

_ Contact 05-05-1945 Schermerhorn


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/0b/f0/04/24/534448445d3c43c4/piet_van_ogtrop_large.jpgmr. Pieter Anton Lodewijk (Piet) van Ogtrop//www.geni.com/images/transparent.gif 12-02-1904 Amsterdam - 09-05-1958 Laren
(m | 579 | Ons vaderland; het blad van en voor vrije Nederlanders | Laren-Blaricum)

Van Ogtrop maakte in de oorlogsjaren het illegale tijdschrift HET BULLETIN. Het BULLETIN werd te Laren herstencild onder de titel VRIJ NEDERLAND; uitgave in het moederland. In juni 1941 werd deze titel gewijzigd in ONS VADERLAND; het blad van en voor vrije Nederlanders.

_ WikipediaBeeldbank BlaricumBritish Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAlex d'Oliveyra 01-02-1909 Amsterdam
(m | 728 | De schans; steunpunt tot actief geestelijk verzet | Amsterdam)

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Opdam
m 1130 ????? Amstelveen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC.H.M.P. van den Oever
m 29 De baanbreker editie voor Zuid-Hollland


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgNicolaas van den Oever
(m | 134 | Daily world news | Arnhem)

_ British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/cc/e8/73/00/5344484512777443/antonius_adrianus_van_oirschot_large.jpg Antonius Adrianus van Oirschot//www.geni.com/images/transparent.gif 05-03-1891 Breda - 02-12-1965 Helvoirt
(m | 342A | Het laatste nieuws | Helvoirt)

Arts. Zoon van een boekdrukker.

_ In memoriamgeboorteakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJan Offereins 20-01-1922 Smilde - 10-04-1945 Wilhemshaven
(m | 827 | Trouw; speciale uitgave voor Drenthe | Assen)

Offereins was in de oorlogsjaren redacteur van het illegale dagblad TROUW; de speciale uitgave voor Drente / Assen. "Door A. Smallenbroek werd, toen Trouw na de Spoorwegstaking onregelmatig in Drente verscheen, met behulp van C. Offereins een streekuitgave van Trouw samengesteld. De uitgave werd reeds na enkele malen beëindigd toen de redacteur op 9 januari 1945 werd gevangen genomen. Op 11 april 1945, twee dagen voor de bevrijding van Assen, werd hij gefusilleerd. Daar na de bevrijding de Nieuwe Drentsche Courant verscheen werd de uitgave van Trouw beëindigd." Zie pagina 241 (nr 827) De Ondergrondse Pers In deze publicatie werd ipv J Offereins, C Offereins vermeld.

_ OorlogsgravenstichtingVriendenkring NeuengammeProvinciale Drentsche en Asser courant 14-04-1948Provinciale Drentsche en Asser courant 23-04-1948OVCG


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Lucas Ofman 27-04-1921 Rotterdam - 03-11-1968 Naarden
(m | 1069 | De vijfde colonne | Rotterdam)

Ofman werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift De vijfde colonne in Rotterdam. Waarschijnlijk werd dit tijdschrift in de school gemaakt waar zijn vader als leraar werkzaam was. "In juli 1941 werd het contact met Vrij Nederland, dat te Rotterdam herstencild werd, tijdelijk verbroken. De stencilgroep besloot toen ter plaatse een blad uit te geven in dezelfde geest. Nadat ongeveer vijf nummers verschenen waren, werd de verbinding met VRIJ NEDERLAND weer hersteld en werd de uitgave van De vijfde colonne beëindigd.

_ overlijdensadvertentie


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgHarm Oldenbeuving 11-04-1907 Wildervank - 04-07-1972
(m | 388 | Luctor et emergo | Nieuw-Leusen)

_ WwW huwelijkgenealogieonline


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Oldenburger 26-09-1917 Stadskanaal
(m | 520 | De nieuwsbode; orgaan van de vrije pers | Utrecht-Amsterdam)

Journalist, uitgever

_ ArchiefkaartgeboorteakteHuwelijk ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/5a/83/9d/22/5344484300fda51f/antoine_oldendorff_large.jpgprof.dr. Antoine Oldendorff//www.geni.com/images/transparent.gif 04-03-1912 Batavia (Ind) - 24-02-1970 Knegsel
(m | 109 | Christofoor; voor God en Vaderland | IJsselstein)
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Oldendorff werkte mee aan het in de oorlogsjaren illegale tijdschrift Christofoor; voor God en Vaderland, en aan De PLOEG; een tijdschrift dat wil opwekken tot bezinning op de na-oorlogse taak.

_ archiefkaartIn memoriamkwartierstaat Oldendorff


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJesse Andries Gerardus Olie 01-08-1909 Amsterdam
(m | 178 | De fluistervink | Haarlem)

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/fc/92/d0/b4/53444845d5e8232a/wim_olivier_large.jpgWillem (Wim) Olivier//www.geni.com/images/transparent.gif 06-10-1920 Zoetermeer - 10-07-2003 Lisse
(m | 23 | Anti-leugenpillen | Zoetermeer)
(m | 408 | De marskramer; -voorwaarts vaderland, riemen om de kin, met God door bloed en tranen een schoner toekomst in- | Zoetermeer)

Willem Olivier kwam zoals men wel zegt uit een "Verzetsnest". Wim's moeder heeft vooral in het laatste jaar van de oorlog haar huis opengesteld voor de vele kinderen uit de grote steden die naar Zoetermeer trokken in de hoop hier eten te krijgen en 's avonds niet meer terug konden gaan naar hun eigen stad i.v.m. de avondklok die de Duitsers hadden ingesteld. Het karige eten wat deze vrouw had werd gedeeld met de mensen die opgevangen werden. Haar man was destijds volledig arbeidsongeschikt en totaal hulpbehoevend en haar enige zoon Willem in het verzet en ook Willem's 3 zussen Miep, Jopie en Jannie deden koerierswerk voor het Zoetermeerse verzet. Willem was altijd onderweg om dingen te regelen voor het verzetswerk, van papier voor de illegale bladen wat gehaald werd bij de Brinkers fabriek aan de Vlamingstraat tot aan het rondbrengen van deze gestencilde blaadjes. Toen bijna het complete verzet ondergedoken zat, fungeerde Willem Olivier als schakel tussen het overgebleven verzet en de kern in het jachthuis.

_ Jolly DuckOud Soetermeergeboorteaktegezinskaart oudershttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Olmen
m 248 Ik zal handhaven Leiden
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. van Ommen
v 1094 Weekoverzicht; zeven dagen politiek en militair wereldgebeuren Amersfoorthttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgTjeed Cornelis Onverwagt 1906 Schiedam - 23-02-1965 Delft
(m | 313 | De koptelefoon | Delft)
(m | 913 | Veritas | Delft)

Onverwagt, typograaf, directeur van een kartonnagefabriek, was in de oorlogsjaren de vervaardiger van het illegale tijdschrift De koptelefoonte Delft, en vervolgens van Veritas, ook in Delft.

_ Huwelijksakteoverlijdensakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ab/f1/f4/ad/53444842d28122f2/geert_van_oorschot_large.jpgGerardus Adriaan (Geert) van Oorschot pseudoniem R.J. Peskens//www.geni.com/images/transparent.gif 15-08-1909 Vlissingen - 18-12-1987 Baambrugge
(m | 477 | De nieuwe vrijheid | Amsterdam)

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgBernard Josephus (Ben) Oortmeijer 18-03-1921 Alkmaar - 23-02-2014 Alkmaar
(m | 710 | Recht door zee | Alkmaar)

Oortmeijer werkte in de oorlogsjaren mee aan Recht door zee een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog, dat tot en met 14 november 1944 in Alkmaar werd uitgegeven. Het blad verscheen dagelijks in een oplage van tussen de 10 en 1500 exemplaren. Het werd aanvankelijk getypt, later gestencild en de inhoud bestond voornamelijk uit nieuwsberichten. Aanvankelijk verspreidde Bernard Josephus Oortmeijer nieuwsberichten zonder titel in een kleine oplage. Na enige tijd kwam hij in contact met Bernardus Paulus Maria Speet en Dirk Hendricus Lodewijk Jupijn, twee journalisten, die hetzelfde deden. Zij besloten gezamenlijk een blad op groter schaal te gaan uitgeven. Op 15 november 1944 werd Speet na verraad gearresteerd; een week later Jupijn eveneens. Dit betekende het einde van het blad. Beiden werden op 17 december 1944 als represaille voor een tot zinken gebracht schip gefusilleerd te Wormerveer. Een herdenkingsmonument in deze plaats herinnert aan deze executie.

_ online familieberichtenWwW militieregisterMorgen-Bulletin 19-05-1945 AlkmaarWikipedia; Recht door zee


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgTh. Oostendorp
(m | 109 | Christofoor; voor God en Vaderland IJsselstein

Mogelijk gaat het hier om de vergulder Theodorus Hendricus Leonardus Oostendorp, zie WwW


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Oosterhuis
m 278 De jonge stem; orgaan der samenwerkende jeugdgroeperingen Wormerveer


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a4/dd/f9/4a/53444842f98d5520/henk_oosterhuis_large.jpgHendrik (Henk) Oosterhuis//www.geni.com/images/transparent.gif 20-04-1893 Oude Pekela - 21-01-1962 Muiden
(m | 639 | Paraat | Amsterdam)
(m | 903 | De vakbeweging; orgaan voor vrije moderne vakbeweging in Nederland | Epe-Kampen)

Henk Oosterhuis en C. Woltz zetten in 1944 een vakbewegingsblad op in de geest van het oude NVV. Het blad werd 'Paraat' genoemd, verscheen voor het eerst in augustus 1944 en was één van de weinige geïllustreerde verzetsbladen. Het blad kreeg veel kritiek. Het zou te laat zijn opgericht en het partijgerichte karakter werd niet door iedereen gewaardeerd. In overleg met een aantal sociaal-democraten moest dit blad als representant van de voormalige SDAP verschijnen. Ruim 200 artikelen van staatkundige en sociaal-economische aard en gericht op verzet tegen de Duitse overheersing. In 1945 werd Oosterhuis tweede voorzitter van het NVV.

_ Wikipediaarchiefkaartvakbeweging in de oorlog


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Jan Hendrik Oosterloo 23-07-1911 Hof van Delft
(m | 242 | Houdt stand; dagblad voor Zuid-Holland | Delft)

Journalist

_ Houdt stand: dagblad voor Zuid-HollandgeboorteakteHuwelijksakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgLambertus Bartholomeus Bernardus Oosterwijk 21-10-1911 Hilversum - 19-01-1994 Weesp
(m | 1128 | De zwijger | Weesp)

In de Haardenfabriek en IJzergieterij Becht en Dyserinck te Weesperkarspel had de directeur enkele vertrouwde personen een radiotoestel ter beschikking gesteld. Toen de elektriciteit in oktober 1944 werd uitgeschakeld en de bevolking van nieuws verstoken was, maar de fabriek nog wel over stroom beschikte, werd met medeweten van de directeur overgegaan tot de vervaardiging van een nieuwsbulletin. Toen ook voor de fabriek de elektriciteitsvoorziening ophield, stelde de directeur een accutoestel ter beschikking, zodat de uitgave zonder onderbreking kon worden voortgezet. De redactie bestond uit C. Batteram, C. Hut, J.L. Hut, W.H. Millecam en L.B.B. Oosterwijk.

_ militieregisteronlinebegraafplaatsenoverlijdensadvertentie vadergrafzerk ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2c/eb/00/16/53444844ea27a883/bob_oosthoek_large.jpgBob Oosthoek//www.geni.com/images/transparent.gif 25-06-1912 Rotterdam - 12-10-1944 Hengelo
(m | 771 | De stem van strijdend Nederland; dagelijks nieuwsblad voor 's-Gravenhage en omstreken | Den Haag)

Hij weigerde lid te worden van de Kulturkammer en ging het verzet in. Oosthoek verhuisde naar Den Haag, werd leider van de AB-verzetsgroep (Algemeen Belang) en noemde zich Van IJsselsteyn. De groep hielp Joden en onderduikers aan veilige adressen. Ze pleegden ook overvallen om aan voedselbonnen te komen. Op 22 augustus 1944 werd hij gearresteerd. Via het Oranjehotel kwam hij in Kamp Amersfoort terecht. Daarna werd hij op transport gezet naar Neuengamme.

Bij Hengelo trof men hem op 12 oktober 1944 dood aan, vermoedelijk was hij uit de trein gesprongen.

_ WikipediaOorlogsgravenst.Eerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Oppenheim
(m | 644 | Paraat; speciale editie voor Rotterdam en omstreken | Rotterdam)

_ Vakbeweging in de oorlog


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFranciscus Johannes Marie Oremus 09-01-1909 Arnhem - 01-05-1950 Utrecht
(m | 270 | Je maintiendrai | Amsterdam-Utrecht)
(m | 932 | V.O.D.; voorlichtingsdienst van 'Je Maintiendrai' | Utrecht-Hilversum)
(m | 933 | VOD; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai | Zeist en omstreken)

_ WwW huwelijkWwW geboortebidprentjeIJmuider CourantVisions of Empire in the Nazi-Occupied Netherlandsoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. van Os
m 965 Vrij Nederland; Nederland-Oranje Amsterdam


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/94/66/cf/99/5344484834adc91c/l_large.jpg Lambertus Osinga//www.geni.com/images/transparent.gif 12-08-1913 Hoorn
(m | 977 | Vrij Nederland; nieuw bulletin voor West-Friesland | Hoorn)

_ Vrij Nederland : nieuwsbulletin voor West-Friesland 19-05-1945WwW militieregisterGedenkboek VHKWwW huwelijk ouderswebtrees familie Osinga


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJan Oskam
(m | 170 | Etappe der ineenstorting | Amsterdam)

Magazijnknecht

_ Februaristaking


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. van Otichem
m 574 'Ons ochtendblad'; nieuwsblad voor Den Haag en omstreken Den Haag
m 973 Vrij Nederland; Nederlandsche editie Den Haag
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Otten
m 1126 De zwerver Oudesluis-Breezand
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB.J. van Otterlo
m 1137 Ongetiteld verzetsblad Arnhem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Otterloo
m 105 Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2e/61/c4/1b/53444842c587bc5f/huibert_ottevanger_large.jpgHuibert (Huib) Ottevanger//www.geni.com/images/transparent.gif 10-02-1911 Soest - 26-09-1996 Buitenpost
(m | 840 | Trouw | Groningen)
(m | 847 | Trouw | Hillegom)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)
(m | 141 | Doorgeven | Zuidbroek)

Tijdens de Duitse bezetting is de onderwijzer Huib Ottevanger actief in het Groningse verzet. Hij zet onder andere een netwerk op om Trouw te verspreiden.

_ WikipediaOVCGTrouw archiefCanonsociaalwerk.euin memoriam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgArie Oudejans
(m | 786 | De strijd in ons vaderland | Purmerend)

_ Nieuwsbulletin 05-05-1945 Purmerend


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWilhelmus Cornelis den Ouden 30-12-1906 Amsterdam - 18-02-1986 Bussum
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Wilhelmus Cornelis den Ouden drukte in de oorlog Het Parool in Amsterdam. In de loop van het jaar 1944 bereikte de oplage van deze verzetskrant een hoogte van 60.000 exemplaren. Soms werd deze oplage op een centraal punt gedrukt, maar meestal geschiedde het drukken in verscheidene drukkerijen. Het eerste gedrukte nummer kwam in augustus 1941 bij Drukkerij W. Eikelenboom te Amsterdam van de pers.

_ archiefkaartoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Johannes Wilhelmus (Joop) Oudenaller 26-06-1876 Hilversum - 12-02-1945 Haarlem
(m | 1008 | De vrije Gooi- en Eemlander | Hilversum)

Als chef-drukker/bedrijfsleider werkzaam bij drukkerij Ethner in Hilversum. Najaar '44 moest de Duitse eigenaar onderduiken wegens oproep voor militaire dienst, waarop de drukpersen tot zijn beschikking kwamen. Hij drukte twee- à driemaal per week vele honderden exemplaren van het illegale blad De Vrije Gooi- en Eemlander. Het benodigde papier werd betrokken bij een Hilversumse firma.

_ EerebegraafplaatsErelijstOorlogsgravenst.wo2 KennemerlandVerzetsmonumentenDelpher 01Delpher 02


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Oudshoorn
m 449 Nederland en Oranje Benschop-Polsbroek


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/34/2f/d8/3e/5344483f1fc61578/heinrich_ernst_oudwater_large.jpgHeinrich Ernst (Han) Oudwater//www.geni.com/images/transparent.gif 11-01-1923 Rotterdam - 08-03-1945 Waalsdorpervlakte
(m | 1088 | De wacht | Rotterdam)

Geurt Bosch, Wim Hartman en Han Oudwater zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het illegale blad De Wacht. De krant wordt in het ketelhuis van het Sint Franciscus Gasthuis gedrukt. Het ziekenhuis is dan nog gevestigd aan de Schiekade in Rotterdam. De drie worden verraden en in januari 1945 door de Duitse bezetter opgepakt en naar het Oranjehotel overgebracht, de strafgevangenis in Schevening.

Op 8 maart 1945 worden Han Oudwater, Wim Hartman en Geurt Bosch gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

_ gezinskaartrijnmond.nlOranjehotel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. van Oven
m 1020 De vrije Nederlander Den Haag
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgmej. J. van Oven
v 1020 De vrije Nederlander Den Haag


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Johannes Overdiek 18-10-1900 Amsterdam - 08-01-1992 Weber, Utah, V.S.
(m | 170 | Etappe der ineenstorting | Amsterdam)

_ archiefkaartWwW huwelijk oudersGedenkboek VHKgrafzerk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/be/12/fe/8b/53444842fa21d8a2/jan_overeem_large.jpgJan (van) Overeem//www.geni.com/images/transparent.gif 03-06-1914 Baarn - 09-02-1945 Zaandam
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Van Overeem blijkt volgens archiefkaart te Amsterdam, Overeem te zijn. Letterzetter. Drukte vanaf 1941 in grote hoeveelheden illegale pamfletten en brochures in oplages van tienduizenden exemplaren, waaronder Vrij Nederland. Sedert 1943 werd tevens het illegale blad Trouw gedrukt. Op 29 januari 1945 overviel de Sipo de drukkerij. Iedereen werd gearresteerd.

Op 9 februari werd Overeem, samen met negen andere personen, in het kader van een represaille op de loswal van de Prins Hendrikkade in Zaandam gefusilleerd.

_ EerebegraafplaatsarchiefkaartTrouw


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgEverhardus (Eef) Overeem 12-10-1919 Aalten - 10-08-1944 Vught
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Evert Overeem werkt in de drukkerij van zijn vader. Het bedrijf is gevestigd in Deventer, aan het Muggeplein. In de loop van 1943 gaat Overeem senior een deel van de oplage van het orthodox-protestantse verzetsblad Trouw drukken. Zoon Evert raakt bij de verspreiding van het blad betrokken. Eind januari 1944 gaat het mis. In een tijdsbestek van vierentwintig uur worden zeven Overijsselse verspreiders gearresteerd, onder wie Overeem. Zijn vader ontspringt de dans, maar kan zich niet meer in zijn drukkerij vertonen.

_ NM Kamp Vught4 Mei DeventerDe '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Overeem 09-03-1888 Baarn - 16-09-1957 Wittem
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

De editie van Trouw voor Oost-Nederland werd in Deventer gedrukt door Willem Overeem, die zijn bedrijf had aan het Muggeplein. Ondanks enorme tegenslagen en het verlies van zijn zoon bleef Overeem tot het eind van de oorlog actief als drukker van het illegale Trouw en van het tijdschrift De Ploeg.

_ 4 mei Deventer


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG. Overstegen
m 512 Nieuwsblad herrijzend Nederland; tegen elke vorm van dictatuur, voor Oranje en democratie Zuilen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgJan Peter Hubert Oyen 13-07-1921 Horn
(m | 476A | De nieuwe tijd | Horn)

De redactie van dit blad was in handen van Jan Peter Hubert Oyen. Het stencilen vond plaats ten huize van Frans van Herten, terwijl Frits Kirkels voor de verspreiding zorgde.

_ Gedenkboek VHKHet Verborgen Frontrhegie.com


| P |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/bf/c3/56/57/5344484617001512/piet_paap_large.jpgPiet Paap//www.geni.com/images/transparent.gif
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

_ gedenkplaatcollectie Gertenbach en de JongGertenbachDe kleine patriot


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgKlaas Paarlberg jr. 29-07-1906 Oudesluis - 23-02-1976 ?
(m | 1126 | De zwerver | Oudesluis-Breezand)

De meelhandelaar Klaas Paarlberg jr was in de oorlogsjaren actief in het verzet en werkte mee aan het illegale tijdschrift De zwerver. Dit blad werd ten huize van de familie Paarlberg vervaardigd door een marinier uit Den Helder, C. Otten, en H. Aiders uit IJmuiden. Beiden waren in de Wieringermeer ondergedoken.

K Paarlberg komt voor in de huwelijksadvertentie ter ere van het 40 jarig huwelijk van zijn ouders: Dagblad voor Hollands Noorderkwartier 1 mei 1942

_ Het verzet in de Zijpe


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgCornelis Jules (Cock) van Paaschen 29-01-1917 Den Haag - 23-07-1994 Den Haag
(m | 270 | Je maintiendrai | Amsterdam-Utrecht)
(m | 45 | B.C. Nieuws | Santpoort)

In Santpoort ontmoette Van Paasschen, Meijer, die al enige tijd informatie verzamelde over vliegvelden en kustbewaking, Duitse hoofdkwartieren en berichten ontvangen via Radio Oranje. Deze berichten zette Meijer in een krantje dat het BC Nieuws (Burgerlijk Contact) werd genoemd. Cock wilde hem wel helpen. In 1943 werd de naam van de krant veranderd in Je Maintiendrai. Piet J. Schmidt werd redacteur en Cock en Jos Gemmeke verzorgden de distributie.

_ Wikipediaweggum.comBronzen Leeuwprocesverbaal


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW.H. van Paasschen
m 19 Alles sal reg kom! Haarlem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. de Pagter
m 81 Branding; orgaan voor Jong-Nederland Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJo Pars
(m | 947 | Voor God en koning | Woerden)


Het plaatselijk verzet in Woerden werd geleid door huisarts Frans Schrijvers, kledingzaak-eigenaar Jo Pars en architect Aart Nicolaas (Niek) van Donkelaar.

_ Voor God en Koning 18-05-1945Woerdense Courant 12-05-1985Oranjevrijbuiters.nlVerzet in Woerden


Antonie Henricus Pasman 02-03-1872 Utrecht - 10-03-1953 Zuilen
m 648 Het parool; vrij onverveerd Amsterdam-Den Haag-Utrecht

Boekdrukker.

_ HuwelijkZuilen in WOIIZo is Zuilen.nlHet Illegale ParoolStruikelstenen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. Pater
m 22 'Anoniem' Haarlem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMartin Paulissen pseud. Jacques Rees 11-04-1912 Arnhem - 1987
(m | 25 | Arbeiders-eenheid; orgaan voor de kernen in de bedrijven | Amsterdam)
(m | 46 | De bedrijfsgemeenschap | Enschede)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij de verspreiding van illegale pamfletten en het onderhouden van verschillende contacten, o.a. met de Belgische syndicalist A. Rosseau en de uit Raden-communisten bestaande groep 'Spartacus'.

Onder zijn pseudoniem Jacques Rees wordt hij in De Ondergrondse Pers genoemd op pagina 76

_ humanitarismeWikipedia (En)archives portalHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Henricus Joannes Alexander Matthias Emmanuel Payens 24-12-1915 Eindhoven - 24-10-1992 Apeldoorn
(m | 400 | De Maasbode; God en mijn recht | Arnhem-Nijmegen)

Advocaat en procureur

_ WwW geboorteakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2a/6e/e6/20/534448496a035cf2/robert_willem_pieter_peereboom_large.jpgRobert Willem Pieter Peereboom//www.geni.com/images/transparent.gif 25-05-1891 Haarlem - 14-05-1956 Amsterdam
(m | 1029 | De vrije pers; uitgave onder auspiciën van Vrij Nederland en Het Parool | Haarlem)

Peereboom, tot 1942 hoofdredacteur van het Haarlemsch Dagblad werkte mee aan De Vrije Pers

_ Huygens; biografieWwW geboorteoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Peet
m 1125 De zweepslag Hilversum
m 215 De Gooise koerier; dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving Hilversum
m 238 Hooren, zien en zwijgen Hilversum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Peetoom
(m | 1121 | De Zuiderzeebode | Hoorn)

_ De Zuiderzeebode 30-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a3/18/b0/5d/5344483e3a4e6dc9/karel_august_pekelharing_1__large.jpg Karel August Pekelharing//www.geni.com/images/transparent.gif 06-04-1909 Hoorn - 10-06-1944 Overveen
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

_ WikipediaEerebegraafplaatsToW


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgAafke Wilhelmina Pel
(v | 789 | Strijdend Nederland; het contact met de vrije wereld | Kampen)

Verrichtte koerierswerk, zij was echtgenote van de Amersfoortse predikant, ds. J. F. Heij.

_ Digibron 01Digibron 02WwWgrafzerk echtgenootThe Spinder familytree


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Johannes Willebrordus Pel 07-11-1895 Hilversum - 13-03-1945 Neuengamme
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Beheerder drukkerij, typograaf

_ Oorlogsgravenst.WwW huwelijk


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Marinus Pellegrini 08-03-1904
(m | 996 | De vrijbuiter | Rotterdam)

De VRIJBUITER werd door de schoorsteenveger M. Pellegrini vervaardigd en in Feijenoord verspreid. Daar hij de Zwitserse nationaliteit bezat en op zijn huisdeur een plakkaat van de Zwitserse regering had, dat hij onder bescherming stond, was hij gevrijwaard voor huiszoekingen van de zijde der Duitsers.

_ Rotterdams archief


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/88/50/13/72/5344484529aaf357/johannes_christoffel_jo_pellicaan_large.jpg Johannes Christoffel (Jo) Pellicaan//www.geni.com/images/transparent.gif 12-05-1907 Roosendaal en Nispen - 21-11-1971 Amsterdam
(m | 421 | Metro | Amsterdam)
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Was directeur van een christelijke patroonsbond. Zorgde voor de drukkers en voor de papierverschaffing.

_ Wikipedia; Metro (verzetsblad)Het clandestiene boek 1940-1945NRC.nl: Verzet


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/11/df/01/4a/5344484491f40253/henk_pelser_large.jpgdr. Hendrik Emile (Henk) Pelser//www.geni.com/images/transparent.gif 17-07-1916 Bandoeng (Ned.Ind) - 12-12-2007 Amsterdam
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

Toen in november 1940 alle Joodse ambtenaren en joodse professoren van Nederlandse universiteiten werden ontslagen, was Henk een van de organisatoren van het studentenproces in Amsterdam tegen deze maatregelen. In januari 1941 werd Henk betrokken bij een ondergrondse groep die verantwoordelijk was voor de publicatie en distributie van de illegale krant Het Parool. Toen de deportatie van de Nederlandse Joden begon in de zomer van 1942, begon Henk zich te verbergen voor zijn vrienden. Hij gaf ook valse identiteitspapieren aan en begon met ontsnappingsroutes naar neutraal Zwitserland via België en Frankrijk te openen. Door een netwerk van mensen langs de route te organiseren, hielp Henk ongeveer 60 joden naar Zwitserland te ontsnappen. Hij vergezelde de vluchtelingen zelf naar België en soms zelfs tot aan de Zwitserse grens.

_ RANPelser 1916-2007, in het verzet en als arts


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/54/04/65/24/53444844e585a492/jan_van_pelt_large.jpgJan van Pelt//www.geni.com/images/transparent.gif 06-09-1897 Schiedam - 29-12-1942 Leusderheide
(m | 420 | De metaalbewerker | Rotterdam)

De Metaalbewerker werd samengesteld door de instructeur van de afdeling Rotterdam van de CPN H. Holstege en door J. van Pelt. De inhoud bestond uit door de centrale leiding verstrekte kopij, aangevuld met eigen berichten. Holstege werd op I augustus 1941 gearresteerd en overleed reeds op 3 september 1941 in de gevangenis te Scheveningen.

Van Pelt werd op 6 september 1941 gearresteerd en, na in oktober 1942 met 17 anderen door het Feldgericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau Holland ter dood veroordeeld te zijn, op 29 december 1942 gefusilleerd.

_ Oorlogsgravenst.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF. Peltzer
m 483 'Het nieuws' Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/86/f5/03/6a/534448430733c80c/jan_penning_large.jpgir. Jan William Hendrik Penning//www.geni.com/images/transparent.gif 21-09-1917 Deventer - 10-08-1944 Kamp Vught
(m | 846 | Trouw; speciale uitgave voor Overijssel | Hengelo-Kampen-Zwolle-Almelo-Sibculo)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Verspreider van verzetskrant Vrij Nederland. Eind '42 leidt onenigheid over de politieke koers van de krant en over de verhouding tussen redactie en verspreidersorganisatie tot een scheuring. Penning gaat met de door Wim Speelman geleide opposanten mee naar het nieuwe verzetsblad Trouw. In de herfst van '43 komt Penning aan het hoofd van de Trouw-verspreiding in de Achterhoek te staan. Eind juni '44 wordt Penning bij Epse aangehouden omdat hij in spertijd nog op straat is. Uit zijn fietstassen komen bundels met Trouw-nummers tevoorschijn.

Penning wordt geïnterneerd in de SD-Polizeigefängnis in Haaren, vanwaar hij een maand later, eind juli, naar Kamp Vught wordt overgebracht. Op 5 augustus 1944 wordt hij er ter dood veroordeeld en vijf dagen later gefusilleerd.

_ NM Kamp Vught4en5meiDe '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg P. Penning
m 1138 Ongetiteld verzetsblad Arnhem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Jan Peppinks3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2c/6d/94/2d/534448413daddcbe/jan_peppink_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 29-07-1918 Meppel - 02-09-1942 Kiel
(m | 454 | Nederland vrij! | Amsterdam)
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Was de leider van verzetsgroep Nederland Vrij. Verrichtte spionage werkzaamheden. Het is aan hem te danken dat hij voor het tweede nummer belsag kan leggen op een verklaring van minister Kleffens, inzake de Duitse aanval op de koninklijke familie. Heeft ook rechtstreekse briefwisseligen met hem gehad en ook metprof. Gerbrandy. Hierdoor was het contact met de regering in Londen gelegd. (zie ook het Groep 2000 project en het Vrij Nederland project)

_ OranjehotelAmelander historieVerzetsmonumentA


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9e/33/38/6a/53444842e5737324/max_perthus_large.jpgMax Perthus pseud.v.: Pieter van ’t Hart//www.geni.com/images/transparent.gif 21-09-1910 Rotterdam - 02-10-1975
(m | 105 | Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme | Amsterdam)

Was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet en maakte deel uit van de centrale leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg Front. Werd na zijn periode van gevangenschap voorzitter van het Comité Revolutionaire Marxisten (CRM), de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale, en was redacteur van de Rode October. Maakte in 1945 deel uit van de Rotterdamse leiding van de Eenheids Vak Centrale.

_ Marxists.orgHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/39/1c/0f/2f/53444844e965def6/hermanus_martinus_peters_large.jpgHermanus Martinus Peters//www.geni.com/images/transparent.gif 16-07-1902 Zaltbommel - 02-02-1943 Vught
(m | 117 | De communist | Rotterdam)

Na het bombardement op Rotterdam is Herman vermoedelijk lid geworden van de Sneevliet-groep, een Rotterdamse verzetsorganisatie. Tijdens het bombardement op Rotterdam begint deze groep met het verspreiden van berichten over de oorlogssituatie. Tijdens de jaren 1940-1941 probeert deze groep de Rotterdamse arbeiders aan te zetten tot acties tegen de bezetter en onderneemt zij zelf ook acties tegen de bezetter. Op 24 februari 1942 wordt Hermanus door de SD gearresteerd als gijzelaar.

_ Oorlogsgravenst.NM Kamp Vught


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgR. Petersen
m 520 De nieuwsbode; orgaan van de vrije pers Utrecht-Amsterdam


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Robert Henri Jacob Pfaff 08-10-1914 Den Haag

Journalist

_ archiefkaart


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg dr. Pierre Péverelli 26-06-1895 Leiden - 03-08-1992 Amsterdam
(m | 570 | Ons Indië; officieel orgaan der Stichting Vereenigde Indië-Vrijwilligers | Haarlem)

_ archiefkaartHaagse families


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Philips
m 734 The secret messenger Heerde


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/25/22/dd/f5/534448434da1bb94/jan_tjittes_piebenga_large.jpgJan Tjittes Piebenga//www.geni.com/images/transparent.gif 04-04-1910 Franeker - 03-12-1965 Leeuwarden
(m | 1089 | De wachter | Oudega)
(m | 188 | Frysk en frij | Utrecht-Bolsward)

De bezettingstijd voerde hem, na het débacle van ‘De Nederlandse Unie’, waarin hij op provinciaal niveau een rol speelde, diep in de illegaliteit. Zijn redakteurschap van het ondergronds streekblad ‘De Wachter’ mag hier met ere vermeld, alsmede het feit dat zijn leven in verband met wapendroppings enkele malen aan een zijden draad heeft gehangen.

_ Wikiepdia (in het Fries)dbnlstamboom


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.F.A. Piederiet
(m | 755 | De spiegel der waerheit | Eindhoven)

misschien Andreas Francicus Adolf Piederiet (https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/5687759 WwW)
foto: SAB, foto


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgNel Pierik
(v | 1094 | Weekoverzicht; zeven dagen politiek en militair wereldgebeuren | Amersfoort
(v | 551 | De Notedop : the war in a nutshell | Amersfoort)

_ De Notedop : the war in a nutshell 11-05-1945 Amersfoort


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg P. Pieters
m 976 Vrij Nederland Den Helder


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Pijpers
m 1088 De wacht Rotterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. van der Plaats
v 53 Berichten uit Denemarken; Aldrig mere Krig Rijswijk


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Clemens August Godefridus Planije 1921 Alkmaar
(m | 645 | Parade der profeten | Amsterdam-Utrecht)

_ dbnl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Plas
m 4 De Accu: Nederlandse berichten van de B(etrouwbare).B(erichten).C(entrale). Amsterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Plat
m 895 De V 3 Leeuwarden


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Else Gertrude Plate 05-11-1908 Sassenheim
(v | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Kennelhoudster te Blaricum werd opgepakt wegens het verlenen van bemiddeling aan Jaques Sylvain Morpurgo

_ Gedenkboek VHKPolitierapporten 1940-1945 AmsterdamWwW archiefkaart Amsterdam


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Jacobus Gerrit Pleiter 05-02-1920 Heerde - 13-04-1945 Heerde
(m | 734 | The secret messenger | Heerde)

_ lo-lkp


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Plet
m 296 Klein maar dapper Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgDerk Ploeger 17-08-1903 Groningen
(m | 938A | De vonk | Groningen)

Letterzetter. Anarchist.

_ Het echtpaar Ploeger, een ego-documentHuygensWwW


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgLeo Ploeger
(m | 933 | VOD; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai | Zeist en omstreken)

_ VOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai 15-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Pleysier
m 31 De baanbreker Utrecht
m 33 De baanbreker Zeist
m 428 De moderne staat Rotterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Plomp
m 148 De duinstreek Bergen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL.A. Plomp
m 946 Voor God en den koning Utrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH.C. van der Poel
(m | 950 | Voor koningin en vaderland; voor vrijheid, waarheid en recht | Den Haag)

_ Voor koningin en vaderland : voor vrijheid, waarheid en recht 14-05-1945 Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b5/64/50/64/53444844eb22ae00/lion_polak_large.jpgLion Polak//www.geni.com/images/transparent.gif 06-09-1925 Middelburg - 22-04-1945 Loosdrecht
(m | 1139A | Ongetiteld verzetsblad | Breukeleveen)

Lion Polak, een gymnasiast uit Middelburg, dook onder op een woonschip te Breukeleveen, toen hij, als jood uit de provincie werd verbannen. Hij gaf toen geheel alleen een nieuwsbulletin uit en ging niet op verzoeken om samenwerking in omdat zijn ouders dat te gevaarlijk achtten. Hierdoor kon hij, toen hij op 15 april '45 door Nederlandse SS-ers werd gearresteerd, ook geen namen noemen. Hij is in Breukelerveen opgepakt en overgebracht naar het Witte Huis in Nieuw Loosdrecht.

Hij is zwaar gemarteld en uiteindelijk is zijn nek gebroken.

Kwestie overlijdensgegevens:
Oorlogsgravenstichting en Joodsmonument: 17-04-1944 Loosdrecht
De Ondergrondse Pers p.327 Nr.1139A en Provinciale Zeeuwse Courant (02-05-2014): 22-04-1945 Loosdrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8a/6c/3b/d4/534448451a35ef40/nico_jacob_polak_large.jpg prof.dr. Nico Jacob Polak//www.geni.com/images/transparent.gif 18-08-1897 Rotterdam - 17-08-1948 Rotterdam
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Hoofd accountantsdienst der Dir. Belastingen 1916-1922, hoogleraar economie Handelshogeschool Rotterdam van1922 tot 1948 (muv de oorlog), lid staatscommissies. voorz. diverse ver., redacteur van wetensch. tijdschriften. Officier orde Oranje-Nassau (1932).

_ DJBWWikipediaHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Polak
m 654 Het Parool; speciaal nieuwsbulletin voor 's-Gravenhage en omstreken Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgPolderman
m 270 Je maintiendrai Amsterdam-Utrecht

misschien Hans Polderman? (bron)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgGerardus Petrus Jacobus Poldervaart jr. 03-06-1924 Amsterdam - 08-02-1969 Haarlem
(m | 16 | Alles sal reg kom! | Amsterdam Noord)

Vader en zoon Poldervaart werkten in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift Alles sal reg kom! in Amsterdam. Deze uitgave werd voor Amsterdam-Noord vervaardigd door de kunstschilder W.L. Riedijk, zijn verloofde en zijn moeder; medewerking werd tevens verleend door J.M. Berkhof (schrijver van artikelen), de cineast G.P.J. Poldervaart jr. , A. Mackor (stroomlevering) en G.P.J. Poldervaart sr. Wegens moeilijkheden met de stroomvoorziening werd in begin 1945 een combinatie aangegaan met het Trouw-Bulletin voor Amsterdam-Centrum. Onder deze titel bleef het blad tot de bevrijding verschijnen.

_ archiefkaart oudersonline begraafplaatsenWikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgGerardus Petrus Jacobus. Poldervaart sr. 03-08-1890 Kralingen - 16-07-1980 ??
(m | 16 | Alles sal reg kom! | Amsterdam Noord)

Vader en zoon Poldervaart werkten in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift Alles sal reg kom! in Amsterdam. Deze uitgave werd voor Amsterdam-Noord vervaardigd door de kunstschilder W.L. Riedijk, zijn verloofde en zijn moeder; medewerking werd tevens verleend door J.M. Berkhof (schrijver van artikelen), de cineast G.P.J. Poldervaart jr. , A. Mackor (stroomlevering) en G.P.J. Poldervaart sr. Wegens moeilijkheden met de stroomvoorziening werd in begin 1945 een combinatie aangegaan met het Trouw-Bulletin voor Amsterdam-Centrum. Onder deze titel bleef het blad tot de bevrijding verschijnen.

_ archiefkaartonline begraafplaatsenWikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHenricus Hubertus Pollaert 1908 Heer
(m | 621 | Oranje-hagel | Venlo)

Destijds inspecteur van politie.

_ defensie.nl; onderscheidingenHet Verborgen FrontWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgBarend Ponstein 22-04-1891 Amsterdam - 05-11-1944 Amsterdam
(m | 639 | Paraat | Amsterdam)

Barend Ponstein was het hoofd van de Nederlandse Typografische Bond

_ archiefkaartParaat compleetHet Volk: In memoriamarchiefkaart echtgenote06-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/9d/de/ed/9c/5344484334d9480b/mr_large.jpgmr. Jacob (Jaap) le Poole//www.geni.com/images/transparent.gif 21-05-1914 Leiden - 16-10-1993 Deventer
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Vanaf het moment dat de eerste anti-Joodse maatregelen werden afgekondigd, en Jaap als een van de weinige Nederlandse ambtenaren (hij werkte bij de Octrooiraad) weigerde de ariërverklaring te tekenen, stelden Jaap en Corry hun huis in Noordwijk open voor onderduikers. Naast de zorg voor onderduikers was Jaap van meet af aan betrokken geweest bij andere illegale activiteiten zoals het verzamelen van inlichtingen voor de Nederlandse regering in Londen.

_ P&PPDCOOWO2Rhijnhof.nlbiografie door Hinke Piersma


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Poortman
m 346 Het laatste nieuws; verschijnt in geheel Zuid-Holland Maassluis


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Constant Johan Hendrik (Stan) Poppe sr. 28-02-1899 Tilburg - 1991
(m | 105 | Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme | Amsterdam)

_ De scheuring van het MLL-Frontarchief Stan Poppearchivesportaleurope.netHuygensgezinskaart


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Theodorus Marie Pordon 06-06-1913 Amsterdam
(m | 737 | Signalementenblad | Amsterdam)

_ archiefkaart ouders


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Theodorus Pordon 20-07-1883 - 26-09-1950 Amsterdam
(m | 737 | Signalementenblad | Amsterdam)

Drukker

_ archiefkaartOorlogsgravenst.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Pos
m 1001 De vrije Bussumer Bussum


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW.Ph. Pos
(m | 1168 | Ongetiteld verzetsblad | Stompetoren)

misschien Willij Philip Pos: DJBWHuygensarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgKlaas Post
(m | 181 | Friesche courant | Leeuwarden)

_ misschien Klaas Post? (zie RAN)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgS. Postma
m 388 Luctor et emergo Nieuw-Leusen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/13/2e/3b/7f/53444844ce76f53d/jelle_posthuma_large.jpgJelle Posthuma//www.geni.com/images/transparent.gif 29-08-1906 Amsterdam - 10-08-1943 Waalsdorpervlakte
(m | 1071 | De waarheid | Amsterdam)

Landelijk organisator en vervaardiger van De Waarheid (Amsterdam), werd op 6 februari 1943 gearresteerd en op 10 augustus 1943 te Scheveningen (Waalsdorpervlakte) gefusilleerd.

_ seniorennetNV


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c0/8e/b9/2d/5344483efa2859f2/postma-j_large.jpgJan Postma//www.geni.com/images/transparent.gif 18-2-1895 Amsterdam - 31-07-1944 Scheveningen
(m | 1071 | De waarheid | Amsterdam)

_ WikipediaBWSANM Kamp Vughtisgeschiedenis


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/74/28/8a/00/53444842c2bee0d5/combertus_willem_van_der_pot_large.jpgprof.dr. Combertus Willem van der Pot//www.geni.com/images/transparent.gif 25-01-1880 Zevenbergen - 25-06-1960 Den Haag
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

_ WikipediaHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Potharst
m 19 Alles sal reg kom! Haarlem


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Potuyt
(m | 1068 | De vuurtoren | Voorburg)

_ De vuurtoren 17-05-1945 Voorburg


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2a/a3/d8/ab/53444842fa42657b/jan_de_pous_large.jpgdrs. Jan Willem (Jan) de Pous//www.geni.com/images/transparent.gif 23-01-1920 Aalsmeer - 06-01-1996 Den Haag
(m | 822 | Trouw-bulletin; speciale uitgave | Amsterdam)

_ WikipediaP&PPDC


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgPh. van Praag
m 220 Haarlemsche courant; dit nummer verschijnt buiten verantwoordelijkheid van Mees, Peereboom en Derks Hillegom


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHendrik Praamsma 14-05-1907 Haskerland - 22-04-1971 Zeist
(m | 794 | Het strijdtoneel | Zeist)

Hendrik Praamsma werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift Het strijdtoneelte Zeist. Het initiatief tot deze uitgave werd genomen door P. van Dijck. Toen hij, na aanvankelijk in februari 1944 gearresteerd te zijn geweest, zich in april 1944 moest terugtrekken teneinde geneeskundige hulp aan Nederlandse officieren in krijgsgevangenschap te verlenen, werd zijn werk voortgezet door F. van Noppen, Praamsma en de gebr. F.E. en A.E. Hoogendoorn. Het nieuws werd gedurende de laatste winter opgenomen door de radiotechnicus H. Visser. A.E. Hoogendoorn is tijdens een transport uit Bergen-Belsen overleden.

_ WwW geboortebegraafplaatsen onlineoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgSjerp Praamsma 25-03-1920 ? - 29-11-1999 Zaandam
(m | 780 | Stormvogel | Makkum)

Sjerp Praamsma zat tijdens de oorlogsjaren in de redactie van het illegale tijdschrift 'Stormvogel' te Makkum. Deze uitgave bevatte uittreksels uit landelijke bladen met eigen aanvullingen. De vervaardiging geschiedde in het Kunsthuis 'Statum'. De uitgave werd gestaakt toen de redactie werd gearresteerd.

_ Verzet in Hindeloopenhuwelijks aankondigingonline-begraafplaatsen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgGerrit Jan (Jan) Praas 19-04-1921 Almelo - 29-06-2011 Zeist
(m | 645 | Parade der profeten | Amsterdam-Utrecht)

De Parade der profeten was een literair tijdschrift onder hoofdredactie van Jan Praas van een twintigtal zeer jeugdige (voornamelijk Amsterdamse en Utrechtse) kunstenaars, die voordien nog niet gepubliceerd hadden en, zonder reeds tot een uitgesproken richting te behoren, een beeld gaven van de jongste ontwikkeling op literair gebied, evenals de STIJL-groep dat met Den Haag als centrum deed.

_ NPEdbnl 01dbnl 02geboorte aankondigingoverlijdensadvertentieblogspot


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p2/7963/3860/45974c9210bc26d1/wug93nib_large.jpgrabbijn Abraham Prins//www.geni.com/images/transparent.gif 15-01-1912 Amsterdam - 24-05-1982 Rechowot (Isr)
(m | 290 | De keten = Hasjalsjèeleth; periodiek voor ondergedoken joden in Nederland | Bussum)

_ Max van DamarchiefkaartDJBWJCK


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgBart Prins
(m | 805 | Terreur en willekeur; uitgave der vrije ongecensureerde Nederlandsche pers | Gouda)

_ De vrije pers : uitgave van: De geus, Je maintiendrai, Ons volk, Het parool, Stentor, De toekomst, Trouw, De vonk, De vrije gedachte, De vrije katheder, Vrij Nederland en De waarheid 20-04-1945Gedenkboek VHK


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Cornelis (Kees) Prins 08-09-1914 Dordrecht
(m | 217 | De groene Dordtenaar | Dordrecht)

In 1945 werden volgens Winkel, Prins sr., mevr. Prins en hun zoon Cornelis gearresteerd wegens het verbergen van een Amerikaanse vlieger. Van Cornelis is nooit meer iets vernomen. Gegevens op de website Verzet in en om Dordrecht wordt gesteld: Gearresteerd 11-2-1945 als represaille voor het illegale werk van zijn ouders. Volgens de British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel woonde Cornelis met zijn ouders op de Breitnerstraat 30 te Dordrecht

bron voor mogelijke ouders. Volgens adresboek uit '34 woonde op de Breitnerstraat 38 ene H. D. en C. Prins. In het adresboek van '38 woonde op nummer 30, gelijk het adres na de oorlog ene H. Prins sr., C. Prins, H. Prins jr. en L. Prins. In adresboek uit '49 woonde op hetzelfde adres ene H. Prins en een mej. C. Prins

_ Verzet in en om DordrechtBritish Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgE. Prins
v 6 Achtergrond; over principieele problemen Hilversum
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG. Prins
m 240 De horizon, Gouderak-Moordrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Prins jr.
m 217 De groene Dordtenaar Dordrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Prins sr.
m 217 De groene Dordtenaar Dordrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.A. Prins
m 1142 Ongetiteld verzetsblad Eerbeek


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Prins
(m | 372 | Lichtstralen | Hillegom)

_ Lichtstralen 07-05-1945 Hillegom


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgChristiaan Martin Prohn 08-06-1927 Rotterdam - 27-01-1990 ?
(m | 457 | De Nederlander | Rotterdam)

Zoon van Machiel Wilhelm Prohn. Het gezin Prohn was in de oorlogsjaren actief bezig met het illegale tijdschrift De NEDERLANDER in Rotterdam. Na de verplichte inlevering van de radiotoestellen besloot de bankemployé M.W. Prohn over te gaan tot de uitgave van een blad, dat voornamelijk voor de rechter Maasoever bestemd was. Prohn was te dien tijde medewerker van de HG (Hervormde Groep) en noemde zijn uitgave naar het in 1941 opgeheven orgaan van de Christelijk Historische Unie. Het lag in de bedoeling het blad aan de HG, die de eerste uitgave door materiële hulp mogelijk maakte, te koppelen, doch dit plan is niet doorgegaan. Op 24 januari 1945 werd Prohn gearresteerd als uitvloeisel van door zijn zoon C.M. Prohn verricht illegaal werk. Op 18 februari 1945 werd hij gefusilleerd. Enige van de niet-gearresteerde medewerkers zetten de uitgave voort onder de titel Bulletin

_ Bevolkingsregisteroverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJan Willem Prohn 17-01-1929 Schiebroek - 19-02-1991 Rotterdam
(m | 457 | De Nederlander | Rotterdam)

Zoon van Machiel Wilhelm Prohn. Het gezin Prohn was in de oorlogsjaren actief bezig met het illegale tijdschrift De NEDERLANDER in Rotterdam. Na de verplichte inlevering van de radiotoestellen besloot de bankemployé M.W. Prohn over te gaan tot de uitgave van een blad, dat voornamelijk voor de rechter Maasoever bestemd was. Prohn was te dien tijde medewerker van de HG (Hervormde Groep) en noemde zijn uitgave naar het in 1941 opgeheven orgaan van de Christelijk Historische Unie. Het lag in de bedoeling het blad aan de HG, die de eerste uitgave door materiële hulp mogelijk maakte, te koppelen, doch dit plan is niet doorgegaan. Op 24 januari 1945 werd Prohn gearresteerd als uitvloeisel van door zijn zoon C.M. Prohn verricht illegaal werk. Op 18 februari 1945 werd hij gefusilleerd. Enige van de niet-gearresteerde medewerkers zetten de uitgave voort onder de titel Bulletin

_ Bevolkingsregistervermelding huwelijkoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/05/69/e7/19/53444842af337ced/machiel_wilhelm_prohn_large.jpgMachiel Wilhelm Prohn//www.geni.com/images/transparent.gif 19-09-1897 Rotterdam - 18-02-1945 Heinenoord
(m | 457 | De Nederlander | Rotterdam)

Na de verplichte inlevering van de radiotoestellen besloot hij over te gaan tot de uitgave van een blad, dat voornamelijk voor de rechter Maasoever bestemd was. Prohn was te dien tijde medewerker van de HG (Hervormde Groep) en noemde zijn uitgave naar het in 1941 opgeheven orgaan van de Christelijk Historische Unie. Op 24 januari 1945 werd hij gearresteerd als uitvloeisel van door zijn zoon Christiaan Martin Prohn verricht illegaal werk.

Op 18 februari 1945 werd hij gefusilleerd

_ lo-lkpWO2 Hoekse WaardstamboomBevolkingsregisteroverlijdensadvertentie


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg mr. Antonius Cornelis Govert van Proosdij 23-06-1893 Baarn - 08-10-1967 Hilversum
(m | 113 | Circulaire van het Comité In Verdrukking Eén | Amsterdam)

Advocaat en procureur

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Frederik (Wim) Puister 26-06-1917 Amsterdam - 1993 Bilthoven
(m | 1071 | De waarheid | Amsterdam)

Kantoorbediende, journalist Wim Puister

_ WwW militieregisterarchiefkaart Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a4/b6/c6/00/53444842b3887b6c/146632-med_large.jpgSophie Marie Amèlie Jacqueline de Puniet de Parry-Brinkman//www.geni.com/images/transparent.gif 18-10-1908 Roermond - 06-03-1945 Keulen
(v | 684 | De postduif | Roermond)

Dochter van Herman Joseph Frederik Brinkman. Echtgenote van Paul de Puniet de Parry. In de oorlogsjaren hielp zij en haar vader mee aan het verspreiden van het illegale tijdschrift De POSTDUIF. Nam in steno alle radioberichten der geallieerden op die haar vader doorgaf aan onderduikers. Heeft vooral Franse krijgsgevangenen helpen ontvluchten.

_ VFEuropeana


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van der Put
m 976 Vrij Nederland Den Helder

| Q |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/12/e8/5f/f1/53444842afb0a468/jan_de_quay_large.jpgprof.dr. Jan Eduard de Quay//www.geni.com/images/transparent.gif 26-08-1901 Den Bosch - 04-07-1985 Beers
(m | 109 | Christofoor; voor God en Vaderland | IJsselstein)

In juli '40 vormde hij samen met mr. Louis Einthoven en mr. Johannes Linthorst Homan het driemanschap van de omstreden Nederlandsche Unie. In de loop van '41 raakte de Unie in onmin met de bezetter, wat resulteerde in haar verbod. Van juli '42 tot juni '43 was De Quay geïnterneerd in kamp Sint-Michielsgestel, waarna hij onderdook. In het kamp maakte hij deel uit van de Heeren Zeventien. Na de bevrijding van het zuiden van Nederland werd hij in oktober '44 voorzitter van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Nijverheid en Handel, dat de volkshuishouding weer op gang moest brengen. Van 5 april tot 23 juni 1945 was hij minister van Oorlog in het kabinet-Gerbrandy III.

_ WikipediaP&PThuis in Brabant

| R |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Marinus Gerardus (Rien) Raadschelders 19-11-1912 Amstelveen - 21-04-1995 Bovenkerk
(m | 818 | Triomfklanken | Nieuwer-Amstel (Amstelveen))

_ WwWschiltmeijer.nlTriomfklanken 15-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgDonald Ellis van Raalte 05-01-1920 Rotterdam
(m | 364 | Libertas; maandschrift voor het koninkrijk der Nederlanden | Den Haag)

In de loop der jaren veranderde het karakter van de illegale bladen, aanvankelijk opgericht ter stimulering van het verzet, in bladen met een meer politieke inslag. A.A.C. Reedijk, mr. F.G.A. Huber (reeds medewerker van 'Slaet op den Trommele') en D.E. van Raalte gingen daarom over tot de oprichting van een orgaan, waarvan de geestelijke basis werd gevormd door de erkenning en aanvaarding van de christelijke beginselen op liberale grondslag. Artikelen betreffende de toekomstige onderlinge verhouding tussen de gebiedsdelen van het koninkrijk en de verhouding tussen werkgever en werknemer vormden een belangrijk gedeelte van de inhoud. In de laatste week van de oorlog werd nog begonnen met de uitgave van een 'Wekelijkse Kroniek' van Libertas, waarin commentaar werd geleverd op het politieke nieuws, dat de nieuwsorganen brachten. Toen de legale dagbladen weer in de behoefte aan voorlichting konden voorzien, werd deze uitgave gestaakt.

_ Bevolkingsregister Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. de Raat
m 531 Nieuwsbulletin; uitgegeven door Vrij Nederland Den Haag
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgR. Rademaker
m 1027 De vrije pers Dordrecht
m 667 Parool-post; voorlichting en documentatie Dordrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgTh. Ramaker
m 661 Het Parool; extra editie voor Rotterdam en omstreken Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Hendrik Mattheüs (Henk) van Randwijks3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/56/96/59/b7/5344483b524a2a4a/randwijk_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 09-11-1909 Gorinchem - 13-05-1966 Purmerend (m | 937 | De vonk | Amsterdam)
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)
(m | 967 | VN-Nieuws; speciaal bulletin van Vrij Nederland | Amsterdam)

_ WikipediaDodenakkersHuygensVrij Nederlandhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg Ada van Randwijk-Henstras3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ad/59/e6/e1/5344483b524a2a4b/ada_van_randwijk_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 24-10-1911 Veere - 15-10-2013 Amsterdam
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpg F. Ranshuizen
(m | 395 | De luistervink; en toch draait zij | Vlaardingen)

_ De Luistervink


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Rechterschot
m 886 De typhoon Alphen a/d Rijn
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.A.C. Reedijk
m 364 Libertas; maandschrift voor het koninkrijk der Nederlanden Den Haag
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Reedijk
m 158 De eenpitter 's-Gravendeel


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a2/db/37/f2/534448466b6fb506/underwood_14_large.jpgType Underwood 14, waarop de Vlaardingse verzetsman/redacteur P.G. Reedijk de illegale uitgave De luistervinck schreef.//www.geni.com/images/transparent.gifhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP.G. Reedijk
(m | 395 | De luistervink; en toch draait zij | Vlaardingen)

_ De LuistervinkStichting Jan Anderson Collectie no. 24724


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJaap Reek
m 942A De vonk mijnstreek


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/65/14/15/16/534448451d1c03ed/nicolaas_jan_de_regt_large.jpg Nicolaas Jan (Nico) de Regt//www.geni.com/images/transparent.gif 18-11-1914 Borssele - 07-01-1980 Geervliet
(m | 196 | Geïllustreerd Vrij Nederland | IJsselmonde-Utrecht)

Cornelis Jakobus Jiskoot, Adriana Rachel Jiskoot en Nicolaas Jan de Regt woonden allemaal in Barendrecht. Toen de Duitsers alle Nederlandse Joden begonnen te vestigen en uit te zenden naar Westerbork, en daarvandaan naar concentratiekampen in Duitsland en Polen, probeerden de drie zoveel mogelijk Joden te redden en hen te helpen in alle opzichten. Ze vonden plaatsen om te verbergen, verstrekte voedselbonnen, vervalsten documenten om hen te helpen over de grens te vluchten. In september '42 werden Cornelis en Adriana gearresteerd. Cornelis doorstond enige kampen. Adriana zat zes weken gevangen en werd toen bevrijd.

_ Barendrechts dagblad.nl - 4 december 2015 - Onderscheidingen voor verzetsstrijdersYad VashemDe Schakeloverlijdensberichtonline-begraafplaatsenoverlijdensadvertentie


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d7/cf/03/75/53444842fa46beae/ulrich_rehorst_large.jpgKarl Friedrich Ulrich Rehorst//www.geni.com/images/transparent.gif 21-12-1905 Breslau - 17-03-1945 Amersfoort
(m | 235 | Hollandgruppe Freies Deutschland | Amsterdam)

_ Duits verzet


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Reichardt
m 1129 Z 66 Breda


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.M.M.J. van der Reijdt
(m | 1052 | 'De Vrijheid'; bulletin voor Amsterdam en omgeving | Amsterdam)

Achternaam zou ook anders gespeld kunnen zijn volgens een van de laatste edities van De Vrijheid: van de Rijdt

_ Vrijheid : bulletin voor Amsterdam en omgeving 25-06-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF. Reinders
m 757 Spot en satire Rotterdam
m 983 Vrij Nederland Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgKasper Willem Reinink 10-10-1921 Den Helder - 20-08-1993 Zeist
(m | 976 | Vrij Nederland | Den Helder)

Reinink werkte in Den Helder mee aan de vervaardiging van een plaatselijke versie van Vrij Nederland met bijdragen uit eigen omgeving en door artikelen uit BC-Nieuws, De Oranjekrant.

_ HuygensGraftombe.nloverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. Reitsema
(m | 632 | Overzicht voornaamste nieuws | Amersfoort)

_ Overzicht voornaamste nieuws 12-05-1945 Amersfoort

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/51/44/5c/b3/534448447c906c69/overzicht_voornaamste_nieuws_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Nu de bevrijding van ons land een feit is geworden en de gehate moffen-uniform van onze straten is verdwenen, meenen wij met onze uitgave van het 'Overzicht Voornaamste Nieuws' te mogen ophouden. Ons streven was er in het verleden alleen op gericht, om de nieuwsuitzendingen van de B.B.C. en Radio Oranje onder de Amersfoortsche bevolking te verspreiden. Met het verschijnen van een legale pers en nu de ondergedoken radio-toestellen weer tevoorschijnn komen, terwijl de radio-centrale reeds werkt, achten wij het niet langer noodig, om onze uitgave voort te zetten.

de redactie

Nr 632 | Overzicht voornaamste nieuws 12-05-1945 Amersfoort

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Remmelink
m 705 Radiosurrogaat Hengelo


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Marcellis Carolus Gerardus Josephus Remmers 28-04-1904 Meerssen
(m | 724 | De roskam; voor God, koningin en vaderland, voor vrijheid, waarheid en recht | Hintham)

_ British Index to Dutch Helpers of Allied PersonnelDienstboden en knechten Oss


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgTh. Remmers
m 308 De koerier; streekblad voor de Hoeksche Waard e.o. Oud-Beijerland


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/8b/33/83/e0/534448441aaef9ea/paul_antoine_etienne_renardel_de_lavalette_large.jpgPaul Antoine Etienne Renardel de Lavalette//www.geni.com/images/transparent.gif 19-12-1918 Surabaya - 29-05-1980 Marbella (Sp)
(m | 581 | Ons volk; den vaderlant ghetrouwe | Utrecht-Amsterdam-Den Haag)

_ OverlijdensadvertentieportretfotoBritish Index to Dutch Helpers of Allied Personnel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Renes
m 457 De Nederlander Rotterdam
m 97 Bulletin Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgMaria Margaretha (Marijke) Renes 17-12-1896 Zeist - 07-02-1968 Zeist
(d | 933 | VOD; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai | Zeist en omstreken)

In DOP p. 269 omschreven als de dames M. en R. Renes. Zuster van Maria Margaretha Renes. Ze hielpen in de oorlogsjaren mee bij het maken van het illegale tijdschrift V.O.D.; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai; Om het werk van V.O.D. in het najaar van 1944 te ontlasten, werd in Zeist door een groep Utrechtse medewerkers een editie vervaardigd, waarvan de kopij door koeriersters uit Hilversum werd gehaald en verder aangevuld met het laatste nieuws. De leiding van deze uitgave, waarvan de ondertitel afwisselend Zeist en omstreken en provincie Utrecht luidde, berustte bij F.J.M. Oremus en W. van Tellingen.

_ Graftombe.nlVOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgRika (Rie) Renes 10-11-1892 Zeist - 01-09-1964 Zeist
(d | 933 | VOD; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai | Zeist en omstreken)

In DOP p. 269 omschreven als de dames M. en R. Renes. Zuster van Maria Margaretha Renes. Ze hielpen in de oorlogsjaren mee bij het maken van het illegale tijdschrift V.O.D.; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai; Om het werk van V.O.D. in het najaar van 1944 te ontlasten, werd in Zeist door een groep Utrechtse medewerkers een editie vervaardigd, waarvan de kopij door koeriersters uit Hilversum werd gehaald en verder aangevuld met het laatste nieuws. De leiding van deze uitgave, waarvan de ondertitel afwisselend Zeist en omstreken en provincie Utrecht luidde, berustte bij F.J.M. Oremus en W. van Tellingen.

_ Graftombe.nlVOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ef/7a/61/0a/534448426cf6db20/jan_willem_wim_rengelink_large.jpg Jan Willem (Wim) Rengelink//www.geni.com/images/transparent.gif 10-10-1912 Winterswijk - 12-04-1999 Hilversum
(m | 1004 | Vrije gedachten | Amsterdam)
(m | 411 | Mededelingen van het comité voor vrij Nederland | Amsterdam-Rotterdam-Den Haag-Groningen)

Raakte betrokken bij enkele bescheiden verzetsactiviteiten van het Comité voor Vrij Nederland. Droeg bij aan het verzetsblad Vrije Gedachten, dat tussen mei '44 en mei '45 verscheen. Voor de verzetsorganisatie de Vrije Groepen Amsterdam ontplooide hij tal van activiteiten, zoals spionage, bevoorrading van verzetsgroepen, het verzorgen van onderduikplaatsen, de vervaardiging van het illegale blad Vrije Gedachten en het vervalsen van bonkaarten en persoonsbewijzen.

_ WikipediaHuygensYadvashemNV


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH.W. Renkema
m 1171 Ongetiteld verzetsblad Wageningen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Jhr. Adriaan Repelaer van Driel
(m | 322 | Kroniek van de week; "vriheyt en is om gheen gelt te coop" met medewerking van Het Parool | Baarn)

_ Eerebegraafplaats Jan Hendrik Faber


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW. Repko
m 215 De Gooise koerier; dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving Hilversum
m 568 Ons dagelijks nieuwsbulletin Hilversum
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgK. Reusen
m 984 Vrij Nederland; orgaan ten behoeve van de zuiver Nederlandsche gedachte; van vreemde smetten vrij Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/23/1d/94/48/534448433801f730/frits_reuter_large.jpgJohannes Frans (Frits) Reuter//www.geni.com/images/transparent.gif 19-02-1912 Amsterdam - 08-11-1985 Amsterdam
(m | 1071 | De waarheid | Amsterdam)

In de oorlogsjaren was hij één van de voormannen van de illegale CPN. In 1943 behoorde Frits Reuter samen met Jan Postma en Wim Puister bij de illegale leiding van de Amsterdamse afdeling van de Communistische Partij. Van September 1941 tot augustus 1942 was hij leider van de Haagse Vonk groep die een illegaal blad van dezelfde naam uitbracht. Onderhield de contacten tussen de illegale groepen en werkte mee aan het drukken van de waarheid

_ WikipediaP&PPDCarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgTh.W. Reynders jr.
m 969 Vrij Nederland; nieuwsbulletin voor Kennemerland Beverwijk
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdhr. Revallier
m 891 Uit de woestijn Amsterdam-Den Haag-Groningen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/69/91/ba/97/534448448c8758af/gerard_van_het_reve_sr_large.jpgGerardus Johannes Marinus (Gerard) van het Reve sr.//www.geni.com/images/transparent.gif 11-04-1892 Enschede - 18-02-1975 Laren
(m | 661 | Het Parool; extra editie voor Rotterdam en omstreken | Rotterdam)

Al vanaf 1933 verzette Van het Reve zich tegen het nationaalsocialisme. De bezetter liet hem na mei 1940 in eerste instantie met rust. Medio 1941 moest hij echter onderduiken. Dat lukte hem maar met moeite, omdat onder CPN-leden het gerucht circuleerde dat Van het Reve een verrader was met fascistische sympathieën. Het feit dat hij op veel plaatsen in Nederland ondergedoken zat, verhinderde hem niet actief deel te nemen aan het verzet en hulp te bieden aan Joden. In Gouda kwam Van het Reve in 1942 in contact met de Parool-groep en schreef hij verscheidene artikelen voor het blad van de verzetsgroep. In Rotterdam, waar hij in 1944 terechtkwam, redigeerde en verspreidde hij met anderen Het Parool.

_ WikipediaBWSA


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgAlbert de Ridder
(m | 813 | De trapper | Dordrecht)

_ De Trapper | 10-05-1945 | Dordrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.G. de Ridder
m 485 Het nieuws Honselersdijk


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Willem Laurens Riedijk 30-06-1919 Amsterdam
(m | 16 | Alles sal reg kom! | Amsterdam Noord)

Zoon van Johanna Riedijk-Bol en de latere echtgenoot van Antje Tijmons. Journalist. Berkhof schreef in het illegale tijdschrift Alles sal reg kom! : Deze uitgave werd voor Amsterdam-Noord vervaardigd door de kunstschilder W.L. Riedijk, zijn verloofde A. Tijmons en zijn moeder J. Riedijk-Bol ; medewerking werd tevens verleend door J .M. Berkhof (schrijver van artikelen), de cineast G.P.J. Poldervaart jr. , Adrianus Mackor (stroomlevering) en G.P.J. Poldervaart sr. Wegens moeilijkheden met de stroomvoorziening werd in begin 1945 een combinatie aangegaan met het Trouw-Bulletin voor Amsterdam-Centrum. Onder deze titel bleef het blad tot de bevrijding verschijnen.

_ archiefkaart oudersoverlijdensadvertentie echtgenote


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Johanna Riedijk-Bol 25-12-1898 Millingen
(v | 16 | Alles sal reg kom! | Amsterdam Noord)

Zoon van Johanna Riedijk-Bol en de latere echtgenoot van Antje Tijmons. Journalist. Berkhof schreef in het illegale tijdschrift Alles sal reg kom! : Deze uitgave werd voor Amsterdam-Noord vervaardigd door de kunstschilder W.L. Riedijk, zijn verloofde A. Tijmons en zijn moeder J. Riedijk-Bol ; medewerking werd tevens verleend door J .M. Berkhof (schrijver van artikelen), de cineast G.P.J. Poldervaart jr. , Adrianus Mackor (stroomlevering) en G.P.J. Poldervaart sr. Wegens moeilijkheden met de stroomvoorziening werd in begin 1945 een combinatie aangegaan met het Trouw-Bulletin voor Amsterdam-Centrum. Onder deze titel bleef het blad tot de bevrijding verschijnen.

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Riemsdijk
m 1087 De waarnemer Apeldoorn
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB. Rientjes
m 932 V.O.D.; voorlichtingsdienst van 'Je Maintiendrai' Utrecht-Hilversum


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b3/11/5b/f3/53444844e99acdee/albert_van_t_riet_large.jpgAlber van 't Riet//www.geni.com/images/transparent.gif 25-05-1913 Winkel - 12-03-1945 Wöbbelin
(m | 187 | Frontnieuws | Veenendaal-Scherpenzeel)

_ Oorlogsgravenst.Monument NeuengammeHet Grote Gebodhttps://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgC. Rietmulder
m 976 Vrij Nederland Den Helder


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/6c/27/43/a6/534448453b01108f/cornelis_rietsema_large.jpgdr. ir. Cornelis Rietsema//www.geni.com/images/transparent.gif 25-08-1893 Schoterland - 04-11-1967 Lochem
(m | 977 | Vrij Nederland; nieuw bulletin voor West-Friesland | Hoorn)

Oud-Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Rietsema werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift Vrij Nederland; nieuw bulletin voor West-Friesland. Na het uitbreken van de Spoorwegstaking zetten L. Osinga, verspreider van het landelijke Vrij Nederland, en H. van Hulst met medewerking van ir. C. Rietsema, W. Blok en A.W. Goetmakers een gewestelijke editie van Vrij Nederland voor West-Friesland op. Vrij regelmatig verscheen een editie voor Hoorn en twee maal per week een editie voor oostelijk West-Friesland.

_ Proefstation in Hoornoverlijdensadvertentiegeboorteakte


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Engele Reitsma 25-11-1916 Leeuwarden
(m | 855 | Trouw | Leeuwarden)

_ Ondergedoken in Fryslanbevolkingsregister Leeuwarden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgEva (Eef) Ridderhof 09-05-1922 Amsterdam
(v | 307 | De koerier; berichtenblad van 'Je Maintiendrai' | Leeuwarden)

Eva Ridderhof (Eef) werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift De koerier; berichtenblad van Je maintiendrai. Naast de op initiatief van de Je maintiendrai-groep uitgegeven nummers van het opinieblad Fryslan oerein, verscheen in Friesland na Dolle Dinsdag als JM-nieuwsuitgave (eigenlijk als voortzetting van VOD) De koerier. Eerst in Leeuwarden, daarna achtereenvolgens ook in Heerenveen, Franeker, Warga en Wolvega. Toen op 17 november 1944 te Leeuwarden in één klap vele illegale werkers gearresteerd werden, bevonden zich hieronder ook leidende figuren uit Je maintiendrai-kringen, o.a. K. Leyenaar en de koerierster mej. E. Ridderhof, later Eef Boeken-Ridderhof

_ De koerier : berichtenblad van Je maintiendrai 16-04-1945 LeeuwardenNRC 12-12-2011archiefkaartondertrouw advertentieVOD : voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai 15-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Rieling
m 857 Trouw Meppel-Amsterdam

Geboortedatum is onbekend. Waarschijnlijk omgebracht op 4 september 1944

Rieling is tijdens de oorlog leerling drukker en raakt betrokken bij het drukken van verschillende illegale kranten. Enkele van deze kranten zijn: Trouw, De Ploeg, Oranjebode en Christofoor. Op 13 juni 1944 zou Rieling aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn opgepakt, samen met Veldhuis en Overveem. Rieling wordt in verschillende bronnen genoemd en toch is zijn geboortedatum onbekend, ook is niet helemaal zeker wanneer en waar hij door de Duitsers is omgebracht. Op 9 en 10 augustus zijn er 23 leden van Trouw gefusilleerd, Rieling werkt voor Trouw maar komt niet in dit lijstje voor.

_ NM Kamp Vught

Mogelijk genealogisch aanknopingspunt Amsterdam:

https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG.C. van Riet
m 580 Ons verzet; ik val aan, volg mij! / N.V. "V&W" Hilversum

_ NM Kamp Vught


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgBart Riezouw 24-04-1914 Sloten - 22-11-1988 Amsterdam
(m | 1013 | De vrije katheder | Amsterdam)
(m | 1014 | De vrije katheder; nieuwsbulletin | Amsterdam)

Journalist, bedrijfsleider, boekhouder, administrateur. Hij was de broer van Lydia Riezouw die als lid van de verzetsgroep De Ondergedoken Camera de gevangen joden in de Hollandse Schouwburg fotografeerde en hem hielp met verzetswerk. De maatschappelijk betrokken Riezouw zag met lede ogen aan dat de universiteiten door de Duitsers "gelijkgeschakeld" werden en de Joodse medewerkers en studenten er verwijderd werden. Eind 1941 besloot hij met een aantal medestudenten het illegale blad "De Vrije Katheder" op te richten. Dit 'bulletin ter verdediging van de universiteiten' werd een belangrijke verzetskrant.

_ archiefkaartWikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Cornelis van Rijs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/19/f1/2a/11/534448413cff4d8a/cornelis_van_rij_large.jpg//www.geni.com/images/transparent.gif 07-10-1896 Ridderkerk - 05-05-1958 Amsterdam
(m | 559 | Onder de loupe | Amsterdam)
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Was de leider van de verzetsgroep, verbonden aan Vrij Nederland. Was later de vertaler van Het dagboek van Joseph Goebbels.

_ RP


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA.J. de Rijk
(m | 227 | Herrijzend Nederland | Leiden-Leiderdorp-Zoeterwoude)

_ Herrijzend NederlandHerrijzend Nederland 01-06-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Rijn
m 36 Het baken Katwijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Rijnbach
(m | 179 | Freie Presse; deutsche Ausgabe für die Wehrmacht | Leiden)
(m | 237 | The home service | Leiden)

_ Leiden4045


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgLucius Obertus (Luus) Rijnja 09-01-1907 Bussum
(m | 1001 | De vrije Bussumer | Bussum)

De voorlopers van deze uitgave, Buitenlandsch overzicht van het Parool en Militair weekoverzicht, bevatten in het begin alleen door Het Parool te Amsterdam aan plaatselijke vertegenwoordigers verstrekt nieuws van de week, doch reeds spoedig zelfstandig opgenomen nieuws. De vrije Bussumer was hiervan een voortzetting op breder basis; de kopij werd aangevuld met eigen berichten en beschouwingen waar Rijnja onderdeel van was. De verzending geschiedde om de Duitsers te misleiden meestal niet vanuit Bussum en later, om portokosten uit te sparen, in op een eigen drukkerij vervaardigde dienstenveloppen. De uitgave werd omstreeks Kerstmis 1944 beëindigd daar het groepje uit elkaar geraakte.

_ WwW huwelijk oudersgeboorteaankondigingmilitieregisteraankondiging ondertrouwaankondiging geboorte dr Jacqueline Josephine Johanna Wilhelmina Maria 01aankondiging geboorte dr Jacqueline Josephine Johanna Wilhelmina Maria 02


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgK. Rijpma
m 220 Haarlemsche courant; dit nummer verschijnt buiten verantwoordelijkheid van Mees, Peereboom en Derks Hillegom


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/1f/9e/34/53444844e5d06522/lambert_gregoire_rima_large.jpgLambert Gregoire Rima//www.geni.com/images/transparent.gif 07-03-1907 Den Haag - 05-02-1943 Leusderheide
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

In 1941 werd hij verspreider van het illegale blad Vrijheid – de naam was ontleend aan de in het begin van de jaren ’30 in Duitsland ontstane socialistische groet ‘Freiheit’. De aanhouding van een verspreidster van Vrijheid, eind januari 1942, leidde ertoe dat op 2 februari W.S. Lans, die de leiding had over de Haagse editie van Het Parool, werd gearresteerd. Bij Lans werd een schrift aangetroffen, waarin diverse namen stonden vermeld als uitzetadres van de illegale brochures van SDAP’er J.H. Scheps. Dit had tot gevolg dat Rima op 13 februari op zijn werk werd aangehouden. Hij onderging gevangenschap in het Oranjehotel te Scheveningen en in de kampen Amersfoort en Vught.

Op 5 februari 1943 werd hij op de Leusderheide gefusilleerd.

_ Eerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgW.J. Rinkel
m 1139 Ongetiteld verzetsblad Barchem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. van Rinkhuyzen
m 611 Oranje-bulletin; bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel, aanwijzingen van het ondergronds verzet, en hoofdzaken van het nieuws Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/10/bc/61/31/53444843f3e0dc42/thys_fedde_risselada_large.jpgir. Thijs Fedde Risselada//www.geni.com/images/transparent.gif 08-02-1919 Nijmegen - 14-11-2014 Den Haag
(m | 600 | De oprechte-Delftenaar; periodiek onder Delftsche studenten | Delft)

Verzetsman en Engelandvaarder tijdens de Tweede Wereldoorlog.Toen de oorlog uitbrak, studeerde Risselada aan de Technische Hogeschool Delft onder meer met Marinus Vader en met Henk Deinum, die iets ouder was omdat hij al in militaire dienst was geweest. In 1941 bedacht Deinum al dat een radiotelegrafische verbinding tussen bezet Nederland en de regering in Londen van groot belang zou zijn. Ter oefening werd in 1942 eerst een zeilvakantie gehouden. De overtocht werd geannuleerd omdat Risselada een krakpeesschede-ontsteking in zijn pols had en niet kon peddelen. Risselada zond via Aad A. de Roode een bericht naar de Centrale Inlichtingendienst (CID) in Engeland dat ze niet zouden komen.

_ Wikipediafoto


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Rivier
m 1088 De wacht Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/43/96/d8/00/53444842fa53ecd5/franciscus_robbe_large.jpgFranciscus (Frans) Robbe//www.geni.com/images/transparent.gif 27-09-1906 Den Haag - 05-02-1943 Leusderheide
(m | 648 | Het parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)

_ Eerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Rodenburg
m 857 Trouw Meppel-Amsterdam
m 862 Trouw; speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken Rotterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/93/6e/48/6d/534448433de1ad45/paul_rodenko_large.jpgPaul Thomas Basilius Rodenko//www.geni.com/images/transparent.gif 26-11-1920 Den Haag - 09-06-1976 Warnsveld
(m | 795 | Stijl; maandschrift der officieuze sociëteit gewijd aan kunst en wetenschap / red.: Peter de Raedt ... et al. | Voorburg)

Dichter en letterkundig essayist

_ WikipediaHuygensNPEKees Fens 17 november 2000 de Volkskrantoverlijdensberichtgezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e8/e4/e2/d7/53444844da7512c5/alfred_rodrigues_large.jpgAbraham Rodrigues pseud. A.R. Brent//www.geni.com/images/transparent.gif b.03-06-1898 - d. 00-01-1984
(m | 590 | Op de keper | Gorssel)

Journalist. Gedurende de oorlog woonde hij in Gorssel onder; de naam' Brent' en maakte daar deel uit van een verzetsgroep. Later maakte die naam deel uit van zijn pseudoniem; A.R. Brent. Uit onderzoek blijkt nu dat zijn voornaam Alfred ook niet zijn daadwerkelijke voornaam was, maar Abraham (zie gezinskaart).

_ dbnlHet vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 15-07-1970les Congres les peupleseendagsvliegengezinskaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.J. Roeland
(m | 517 | De nieuwsbode | Den Haag-Leidschendam)

Onder voorbehoud zou dit Josephus Johannes Roeland kunnen zijn

_ CBS.nl De illegale Nieuwsbode


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgAlbertus Jacobus Cornelis Roeleveld 25-04-1903 Zevenhoven
(m | 1002 | De vrije cronyck; onafhankelijk dagblad | Noordwijk)

Deze uitgave is opgericht onder auspiciën van kapelaan P.C. Groenendijk, bedrijfsleider A.J. Roeleveld en W. van der Meulen, cand. notaris, leiders van de illegaliteit te Noordwijk en omgeving. De journalist F. ter Woort was redacteur; medewerking verleenden G.C. Verkerk, scheikundige, G.J. van Dam en A. Smit, ambtenaren radiostation, J. van der Niet, ambtenaar Luchtbeschermingsdienst, en mej. R. Vink, ambtenaresse ter secretarie.

_ WwW geboorteWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM.C. Roelse
m 247 Ick waeck; waarin opgenomen Het vrije woord Vlaardingen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Benoni Roelofs pseud. Benny Vreden 17-02-1913 Amsterdam - 25-01-1975 Loosdrecht
(m | 1167 | Ongetiteld verzetsblad | Soest)

Deze uitgave werd samengesteld door H.J. van Hal, chef der afdeling Sociale Zaken ter gemeentesecretarie, en de journalist-cabaretier B. Roelofs (ps. Benny Vreden), en ter gemeentesecretarie vermenigvuldigd en verspreid.

_ WikipediamuziekschattenoverlijdensadvertentieBennie Vreden historieverlovingsadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Roemeling Frima
(m | 1176 | Ongetiteld verzetsblad)

Mogelijk gaat het hier om de huisarts dr. Jan Roemeling Frima die in 1925 was geboren te Den Haag en op 26-09-2013 te Zwolle is overleden. (bron) De achternaam lijkt een combinatie te zijn van de vadersnaam Frima en een deel van de moeders naam Roemeling Evers


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgChristiaan Josef Marie Roemer 17-03-1918 Rotterdam
(m | 1088 | De wacht | Rotterdam)

De beide broers Chr. Roemer en F. Roemer werkten in de oorlogsjaren mee in een groep rondom het illegale tijdschrift De wacht in Rotterdam. Het Sint Franciscus ziekenhuis had de beschikking over een speciale reddingsbrigade - in hoofdzaak gevormd door padvinders- welke officieel door de Duitsers verboden was. Deze brigade stond dag en nacht klaar om bij eventueel dreigend gevaar direct hulp te bieden. Een van deze jongelui, W. Pijpers, had al sedert 1941, toen hij als propagandist deelnam aan de Nederlandsche Unie, contact met Vrij Nederland. Na de inlevering van de radiotoestellen nam W. Pijpers wegens de schaarste aan betrouwbare berichten te Rotterdam het initiatief tot de uitgave van een plaatselijk nieuwsorgaan. Het ketelhuis van het genoemde ziekenhuis - Het Sint Franciscus ziekenhuis - was hiervoor de aangewezen plaats; hij bracht radio en stencilmachine mee en het eerste nummer van De wacht kwam onder de ogen van het Rotterdamse publiek

_ DOP


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrans Gerard Marie Roemer 11-04-1920 Rotterdam
(m | 1088 | De wacht | Rotterdam)

De beide broers Chr. Roemer en F. Roemer werkten in de oorlogsjaren mee in een groep rondom het illegale tijdschrift De wacht in Rotterdam. Het Sint Franciscus ziekenhuis had de beschikking over een speciale reddingsbrigade - in hoofdzaak gevormd door padvinders- welke officieel door de Duitsers verboden was. Deze brigade stond dag en nacht klaar om bij eventueel dreigend gevaar direct hulp te bieden. Een van deze jongelui, W. Pijpers, had al sedert 1941, toen hij als propagandist deelnam aan de Nederlandsche Unie, contact met Vrij Nederland. Na de inlevering van de radiotoestellen nam W. Pijpers wegens de schaarste aan betrouwbare berichten te Rotterdam het initiatief tot de uitgave van een plaatselijk nieuwsorgaan. Het ketelhuis van het genoemde ziekenhuis - Het Sint Franciscus ziekenhuis - was hiervoor de aangewezen plaats; hij bracht radio en stencilmachine mee en het eerste nummer van De wacht kwam onder de ogen van het Rotterdamse publiek

_ DOP


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgPh.J.G. Roest
m 320 Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop Alphen a/d Rijn


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Jan Jacob Roeters van Lennep 05-02-1918 Delft - 15-09-2008 Zutphen
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)
(m | 983 | Vrij Nederland | Rotterdam)

_ Jan Jacob Roeters van Lennep bron: Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/b1/5a/42/47/53444842c3c3b60a/henriette_goverdine_anna_roland_holst-van_der_schalk_large.jpgHenriette Goverdine Anna Roland Holst-van der Schalk//www.geni.com/images/transparent.gif 24-12-1869 Noordwijk - 21-11-1952 Amsterdam
(v | 937 | De vonk | Amsterdam)

_ Wikipedia


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/bc/88/55/3d/534448427df3fe8f/annie_verschoor_large.jpg Annie Romein-Verschoor//www.geni.com/images/transparent.gif 04-02-1895 Hatert - 05-02-1978 Amsterdam
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

_ WikipediaHuygensarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Romeyn jr.
m 1121 De Zuiderzeebode Hoorn
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. Romeyn sr.
m 1121 De Zuiderzeebode Hoorn


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c3/41/ff/85/534448455fe50c68/jaap_romijn_large.jpgJacob Pieter (Jaap) Romijn//www.geni.com/images/transparent.gif 29-03-1912 Utrecht - 22-05-1986 Ellewoutsdijk
(m | 8 | Ad interim; tijdschrift voor letterkunde | Utrecht)

Ad interim werd uitgegeven door Jaap Romijn, geredigeerd door Jaap Rornijn en Gabriël Smit en gedrukt door Stols, met het doel 'de continuïteit der levende Nederlandse letterkunde te verzekeren in een tijd, die de continuïteit onzer wezenlijke cultuur van zovele zijden bedreigde. Stols' vader was mede-oprichter en -eigenaar van de Maastrichtse drukkerij/uitgeverij Boosten & Stols, die later werd overgenomen door de beide jongere broers van Sander. Alleen al in de periode 1922-1942 verzorgde Stols meer dan 550 edities.

_ Wikipediadbnl 01dbnl 02


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWijnand Romijn 12-01-1908 Gorinchem
(m | 31 | De baanbreker | Utrecht)
(m | 428 | De moderne staat | Rotterdam)
(m | 635 | Ozo-bericht | Amsterdam)
(m | 717 | De rode october: orgaan van het Comité van Revolutionnaire Marxisten | Rotterdam)

Publicist

_ archiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgSjoerd Rond 22-04-1913 Gouda
(m | 809 | Toch | Amersfoort)

TOCH was een nieuwsbulletin in miniatuurvorm (ca. 7 x 20 cm), dat werd vervaardigd door Sjoerd Rond, tandarts, en mr. J. Baake. Zijn schoonvader Jan Herman Ronhaar staat vermedl op de Erelijst en heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel. Was onderdeel van de OD groep waar spionage en smokkel onderdeel van was

_ WwW overlijden dochterWwW huwelijkGedenkboek VHK


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ac/61/01/6d/53444845df3df88a/justus_johannes_de_roode_large.jpgJustus Johannes (Jan) de Roode//www.geni.com/images/transparent.gif 03-02-1866 Hoogkarspel - 14-01-1945 Amsterdam
(m | 639 | Paraat | Amsterdam)

Hoofdredacteur van Het Volk en staflid van de Internationale Arbeids Organisatie. Schreef voor het illegale Paraat, waarvan hij een trouw medewerker en, ondanks zijn hoge leeftijd, ook bezorger was. Paraat was het tweemaal per maand in een oplage van 15.000 exemplaren verschijnend illegale blad van de vakbeweging en de voormalige SDAP.

_ Paraat 06-05-1945 AmsterdamBWSAP&P


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgA. de Rooij
m 744 Het snoekje Tegelen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. de Rooij
m 887 De typhoon Zaandam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJean Rudy Ronda ca 1924 pseud. Willem Rueder
(m | 630 | Overtocht; communicatiemiddel voor kunst en wetenschap | Maastricht)

Overtocht was een literair tijdschrift van en voor rooms-katholieke jonge kunstenaars in navolging van de Stijl-gedachte. De redactie bestond uit Léon Veugen (ps. Eric Volkertz), J.R. Ro(or)nda (ps. Willem Rueder) en Jan Engels (ps. Rolf Manders). Medewerkers waren Robert Franquinet, José Nijst, H. Berghuis (ps. H. Brands), Jos. Savelsberg en G. van der Gugten.

_ dbnl: Piet Calisdbnluitslag eindexamens R.K.H.B.S.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgdhr. A. Roos
(m | 950 | Voor koningin en vaderland; voor vrijheid, waarheid en recht | Den Haag)

_ Voor koningin en vaderland : voor vrijheid, waarheid en recht 14-05-1945 Den Haag


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgE. Roos
m 984 Vrij Nederland; orgaan ten behoeve van de zuiver Nederlandsche gedachte; van vreemde smetten vrij Rotterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgH. Roos
m 648 Het parool; vrij onverveerd Amsterdam-Den Haag-Utrecht
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. de Roos
m 708 Rattenkruid Amsterdam


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJan Roos
(m | 75 | De bosgeus; 'en tout fidelles au roy jusques à la besace' | Groningen)


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgErnst Roosegaarde Bisschop 07-01-1920 Haarlem - 11-06-2006 Vreeland

Onderaan pagina 306 van DOP wordt hij vermeld als hoofdredacteur van De Vrije Pers

_ overlijden vadergenealogieonline 01Meertens instituutonline familieberichtengenealogieonline 02


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/7a/99/7f/4e/5344483ea5824e7b/anton_bernard_roosjen_1894-1978_large.jpgmr. Anton Bernard Roosjen//www.geni.com/images/transparent.gif 13-09-1894 Aalsmeer - 15-06-1978 Amsterdam
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

_ WikipediaarchiefkaartHuygensA


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgF. Roosjen
m 1029 De vrije pers; uitgave onder auspiciën van Vrij Nederland en Het Parool Haarlem
m 74 Het Bloemendaalse weekblad: uitgave van Herrijzend Bloemendaal Bloemendaal


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJan de Rooy
(m | 969 | Vrij Nederland; nieuwsbulletin voor Kennemerland | Beverwijk)

_ Vrij Nederland : nieuwsblad voor Kennemerland | 10-05-1945 | Beverwijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ.P. van Rooy
m 1129 Z 66 Breda
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. van Rooyen
m 622 Oranjekoerier Lisse-Oegstgeest


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgPetrus (Peter) van Rossum 22-06-1900 Amsterdam
(m | 707 | De rattelwacht | Heerenveen (?) )

Boekhandelaar en uitgever Van Rossum werkte samen met o.a. Fedde Schurer, Anne Wadman aan de Rattelwacht (te Groningen gedrukte) met als doel het literaire leven in Friesland weer op gang te brengen.

_ archiefkaartgezinskaartdbnl


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/d2/2a/4d/68/53444842cbef56ea/jan_rot_large.jpgJan Rot//www.geni.com/images/transparent.gif 27-08-1892 Zaandam - 18-02-1982 Amsterdam
(m | 639 | Paraat | Amsterdam)

Onmiddellijk na de inval van de Duitsers in mei 1940, raakte Rot betrokken bij de verspreiding van illegale bladen en de hulp aan onderduikers. In 1943 ging hij koerierswerk doen voor het Nationaal Steun Fonds. Paraat was een van de weinige geïllustreerde verzetsbladen. Rot maakte er enkele van zijn beste prenten voor.

_ WikipediaarchiefkaartBWSA06-05-1945


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgThomas Sijbrand (Tom) Rot 25-12-1909 Amsterdam - 01-10-1982 Amsterdam
(m | 937 | De vonk | Amsterdam)

Tom Rot was een verzetsman in de tweede wereldoorlog die al in de dertiger jaren zich verzette tegen het opkomende fascisme en medeoprichter was van het illegale Amsterdamse tijdschrift De Vonk. In 1942 werd hij door de Duitsers opgepakt en ter dood veroordeeld, maar door een administratieve fout kwam hij in het concentratiekamp Buchenwald terecht dat hij wist te overleven. Na de oorlog bleef hij van zich spreken door z'n betrokkenheid bij diverse organisaties zoals bv het Simon Wiesenthalfonds.

_ archiefkaartDe Vonk, verzetsbladHuygensVPROArchieven WO2


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgFrits Jacobus Rotgans 27-06-1912 Amsterdam - 30-05-1978 Amsterdam
(m | 196 | Geïllustreerd Vrij Nederland | IJsselmonde-Utrecht)

Onder de schuilnaam Rugtas begint Rotgans, betrokken bij het verzet, cartoons te tekenen voor het verzetsblad Ons Vrije Nederland, maar zijn belangrijkste activiteit wordt het vervalsen van identiteitsbewijzen voor vele onderduikers. De fotograaf Frits Rotgans heeft in de laatste oorlogsjaren heimelijk kleuropnamen kunnen maken in het bezette Amsterdam. Beelden uit de bezettingstijd zijn schaars, kleurenopnamen uiterst zeldzaam. Ook zonder altijd de directe gevolgen van de Duitse bezetting en de holocaust te laten zien, geven Rotgans' foto's een beklemmend beeld van de stad in de jaren '42-'45. Hij fotografeerde vooral vanuit, en in de buurt van, zijn woning aan de Sarphatistraat. Andere opnamen in het archief geven een beeld van de gevolgen van de geallieerde opmars in Brabant en Gelderland.

_ archiefkaartNFMAmsterdams ArchiefScherpteDiepte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/67/e9/cd/8a/53444846ca3e438d/jim_roth_large.jpgJames Frederik (Jim) Roth//www.geni.com/images/transparent.gif 17-01-1927 Almkerk - 05-10-2011 Voorthuizen
(m | 215 | De Gooise koerier; dagelijks nieuwsorgaan van het Oranje-Bulletin voor Hilversum en omgeving | Hilversum)
(m | 901 | Den vaderlant ghetrouwe | Hilversum)

Jim was de zoon van Ds. Roth die onder meer betrokken was bij het opblazen van de spoorlijn Hilversum-Utrecht

_ Gooise oorlogsgetuigenonline-familieberichtengezinskaart oudersPredikanten die joden hielpen


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/41/19/b5/e8/534448461cf170ea/leonardus_johannes_roumen_large.jpgLeonardus Johannes Roumen//www.geni.com/images/transparent.gif 21-02-1905 Roermond - 16-06-1948 Maastricht
(m | 672 | De patriot | Maastricht)

Aalmoezenier. De beroepsofficier A.A.Th. Kesselaer uitte al in 1940 zijn ongenoegen over de bezetting door in zijn woonplaats Maastricht straten vol te kalken met pro-Oranje en anti-Duitse leuzen. In het voorjaar van 1943 dook hij onder bij de gebroeders W.A. en A.M. Timmermans. Begin 1944 keerde hij terug naar zijn woning aan de Hertogsingel en begon met zijn echtgenote met de vervaardiging van “De Patriot”. Berichten van de B.B.C. en Radio Oranje ontving hij van een ondergedoken kapelaan. Bij het stencillen van het blad ondervond het echtpaar steun van P.H. Willems. Dat gebeurde in de bakkerij van Willems’ ouders. Voordien typte het echtpaar de complete dagelijkse oplage van circa tweehonderd stuks. De woning van de familie Willems fungeerde tevens als centraal distributieadres. L.O.-ers als A.M. Timmermans hielpen bij de verspreiding. Een mijnbeambte uit Maastricht nam exemplaren mee naar de Mijnstreek. In oktober 1944 staakte het echtpaar de uitgave.

_ Het verborgen frontgeboorteaktegraftombe.nlgrafmonumentArchiefbidprentje


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. Roumen
m 626 Oranje post Haelen
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgK. Rouw
m 1091 Het ware nieuws; voor waarheid en recht Hattem
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgB. de Rover
m 638 Pamphlet Voorburg
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJ. de Rover
m 638 Pamphlet Voorburg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/16/d1/6e/3d/5344483f43effa7e/f5c295a7-51a0-4ad2-92e5-9f9d9e524bfe_large.jpg Jean François van Royen//www.geni.com/images/transparent.gif 27-06-1978 Arnhem - 10-06-1942 Leusden
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

Op initiatief van Van Roijen vond op 24 mei 1940 een oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandse Organisatie van Kunstenaars. Hij speelde met een oud plan om Karel en de Elegast te drukken toen P.C. Boutens hem vroeg een selectie van zijn verzen uit te brengen. Van Royen bedacht de titel: In den keerkring. Op 1 maart 1942 was het werk voltooid.

Een paar dagen later werd Van Royen door de Sicherheitsdienst gearresteerd, omdat de Duitsers hem als drijvende kracht beschouwden achter een protestschrijven tegen de Kultuurkamer - een actie die Van Royen de initiatiefnemers overigens had ontraden.

_ WikipediaHuygensGVNLOranjehotel


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e9/8a/b9/cb/5344483bdc25caa4/cif23vit_large.jpg dr. Jan Herman van Royen//www.geni.com/images/transparent.gif 10-04-1905 Istanboel - 16-03-1991 Wassenaar
(m | 1148 | Ongetiteld verzetsblad | Den Haag)

Gedurende de oorlog is van Roijen twee keer in gevangenschap geraakt: van november 1940 tot februari 1941 (vanwege illegale activiteiten als ambtenaar) en van januari 1944 tot maart 1944 (wegens vermoedens van betrokkenheid bij een organisatie die mensen hielp naar Engeland te vluchten).

_ WikipediaP&P


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgR. Rozai Koesoemasoebrata
m 69 De bevrijding; weekblad uitgegeven door de Indonesische Vereniging Perhimpoenan Indonesia Leiden


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/42/d6/58/a9/53444848ad438bbd/samuel_rozemond_large.jpgdr. Samuel Rozemond//www.geni.com/images/transparent.gif 17-08-1890 Middelburg - 09-12-1974 Leiden
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

p.t.o. Oegstgeest

_ Leidsch Dagblad | 1955Jaarboek Leiden 1955WwW huwelijkHuygensoverlijdensadvertentie


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Herman de Ru 02-03-1921 Zwolle - 27-05-2002 Leidschendam
(m | 457 | De Nederlander | Rotterdam)

_ P&PPDCin memoriamoverlijdensbericht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgAnnie Ruigrok
(v | 372 | Lichtstralen | Hillegom)

_ Lichtstralen 07-05-1945 Hillegom


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/57/b7/60/9e/53444842c3af1b54/g_large.jpgGerardus Johannes Nicolaas Maria (Geert) Ruijgers//www.geni.com/images/transparent.gif 21-08-1911 Rotterdam - 18-02-1970 Den Haag
(m | 109 | Christofoor; voor God en Vaderland | IJsselstein)
(m | 270 | Je maintiendrai | Amsterdam-Utrecht)
(m | 612 | Oranje-bulletin | Den Haag-Delft)

In 1940 werd hij lid van de Nederlandse Unie en hoofdredacteur van het blad De Unie dat door deze beweging werd uitgegeven. In 1941 vertrok hij bij de Unie. Hij was later in de oorlog werkzaam voor de illegale krant Je maintiendrai.

_ Wikipedia DldP&PHuygens


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJacobus Theodorus Maria Gerardus Ruijgers 27-05-1915 Dieren - 20-02-1945 Bergen-Belsen
(m | 109 | Christofoor; voor God en Vaderland | IJsselstein)

_ Oorlogsgravenst.


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg ds. Lambertus Hendrik (Bart) Ruitenberg 14-11-1905 Amersfoort - 29-12-1992 Den Haag
(m | 302 | Knoop in je oor! | Leeuwarden-St. Anna Parochie)
(m | 891 | Uit de woestijn | Amsterdam-Den Haag-Groningen)

_ Wikipediadigibron


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgJohannes (Joop) Ruiter 23-10-1921 Wijdenes - 28-12-2012 Alkmaar
(m | 1064 | De vrijheidsstem | Wijdenes)

_ online-familieberichtenWwW militieregister • vermelding Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis •


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/c7/e9/21/ae/53444842dd06ef0e/ruller_large.jpgElbert (Eb) van Ruller//www.geni.com/images/transparent.gif 31-01-1904 Amersfoort - 28-01-1987 Vorden
(m | 143 | Het 3-voudig snoer | Klundert)
(m | 611 | Oranje-bulletin; bulletin ter verspreiding van de letterlijke tekst van Regeringsverklaringen, bevelen van het Geallieerd Opperbevel, aanwijzingen van het ondergronds verzet, en hoofdzaken van het nieuws | Amsterdam)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)
(m | 862 | Trouw; speciale uitgave voor Rotterdam en omstreken | Rotterdam)
(m | 883 | Trouw luisterpost | Amsterdam)

_ Ruller ArchiefBak Schrijftoverlijdens advertentieNRC


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ad/45/2f/44/53444839f3492481/abraham_arnold_lodewijk_rutgers_large.jpgdr. Abraham Arnold Lodewijk (Bram) Rutgers//www.geni.com/images/transparent.gif 24-07-1884 Amsterdam - 26-09-1966 Wassenaar
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Tijdens de bezetting heeft Rutgers belangrijk werk in het verzet verricht, in politiek maar vooral in kerkelijk opzicht. Politiek in het Vaderlandsch Comité, waarin vertegenwoordigers van de grote politieke partijen samenwerkten en waarin hij na hun gevangenneming J. Donner en J. Schouten verving. Ook hij zat enige tijd als gijzelaar gevangen, nl. van eind januari 1941 tot december 1942, eerst in Schoorl, daarna in Sint-Michielsgestel.

_ WikipediaHuygens 01Huygens 02PDC


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpg Carel Hendrik Rutgers 25-12-1926 Amsterdam
(m | 359 | De Lampyris; brengt licht in donkere dagen | Amsterdam)

Na in de zomer van 1944 eindexamen HBS te hebben gedaan, waren W.F. van Houten en C.H. Rutgers wegens het grote gevaar dat zij om hun leeftijd bij razzia's opgepakt zouden worden, tot huisarrest gedoemd. Toen de elektriciteit werd afgesloten zagen zij een mogelijkheid zich nuttig te maken; de woning van Rutgers was boven een bakkerij gelegen, welke nog wel spanning had. Ze legden een aftakking aan en begonnen de uitgave van een nieuwsbulletin, dat eerst enige malen zonder titel verscheen. Het negende nummer werd Lamprorhiza Splendidula gedoopt, de Latijnse naam voor de glimworm (nr. 358). Daar deze titel echter enigszins te ingewikkeld werd bevonden, noemden zij de volgende nummer De Lampyris, eveneens Latijn voor glimworm. Toen ook de bakkerij op een gegeven ogenblik geen spanning meer kreeg, kregen zij de auto-accu van de bakker welke door middel van een windcharger geladen werd, en kon het werk tot de bevrijding worden voortgezet.

_ archiefkaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgD. Rutgers
(m | 929 | De vluchteling in zijn schuilplaats | Varsseveld)

Drukker.

_ De Vluchteling in zijn schuilplaatsDe Graafschap-bode 30-11-1934De Graafschap-bode 27-11-1936De Tijd 23-08-1946


//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/2b/db/87/89/53444844668fd6db/de_vluchteling_in_zijn_schuilplaats_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif

Nu de vluchteling uit zijn schuilplaats te voorschijn gekomen is en de onderduiker weer op vrije voeten rond mag gaan, kunnen wij het niet laten nog eenmaal ons krantje te laten verschijnen, dat in een deel van onze bezettingstijd voor zovele onderduikers een goede makker en geestelijke steun geweest is.

de redactie

De Vluchteling in zijn schuilplaats 15-10-1945 Varsseveld

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgmr. J. Rutgers
v 788 Strijdend Nederland Hengelo


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/a9/a2/93/53/5344484485ed840e/victor_henri_rutgers_large.jpgprof.mr. Victor Henri Rutgers//www.geni.com/images/transparent.gif 16-12-1877 Den Bosch - 05-02-1945 Borchum (Dld)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Hoogleraar rechtswetenschappen. Rutgers speelde een belangrijke rol in het verzet. Hij was fel anti-Duits en had in oktober-november 1940 een aantal weken vast gezeten. In april 1943 werd hij opnieuw gearresteerd, toen op verdenking lid te zijn van het Grootburgercomité. Begin september werd hij weer vrij gelaten. Op 26 april vertrok hij vanuit Klundert in een bootje naar Engeland. Onder de passagiers was ook prof. dr. L.G.M. Baas Becking. Het bootje was slecht, de uitlaat viel eruit en het bootje maakte water. Met zijn hoed probeerde Baas Becking nog te hozen maar het bootje dreef terug naar de Oosterschelde, waar het gezelschap werd opgepakt door Duitse patrouillevaartuigen. Rutgers en Baas Becking kregen een straf van twee jaar tuchthuis.

Rutgers overleed kort voor het einde van de oorlog in de gevangenis van Bochum.

_ Wikipediaarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f2/5b/6a/d0/5344483eea892a07/hugo_floris_ruys_large.jpgHugo Floris Ruys//www.geni.com/images/transparent.gif 02-09-1924 Bussum - 07-03-1945 Haarlem
(m | 648 | Het Parool; vrij onverveerd | Amsterdam-Den Haag-Utrecht)
(m | 660 | Het Parool; speciaal bulletin | Naarden-Bussum)

Was een van de vroegste medewerkers (zowel betrokken bij het drukken als het verspreiden) van het sedert begin 1941 verschijnende illegale blad Het Parool. Op 9 september 1943 werd hij in de domineeswoning naast de Jeugdkapel aan de Bussumse Meentweg – waar hij informeerde naar zijn kort daarvoor gearresteerde broer Herman (gefusilleerd 23 oktober 1943) – door een Duitse wachtpost aangehouden. Na drie weken vrijheidsberoving in Amsterdam, werd hij vrijgelaten. In de eerste helft van 1944 werd Ruys verantwoordelijk voor de verspreiding van Het Parool in het Gooi. Daarnaast was hij, met W.H. Jiskoot, actief in de foerageringsdienst van de Parool-organisatie. Vanaf september 1944 was Ruys tevens betrokken bij de uitgave van een viermaal per week in Naarden-Bussum verschijnend speciaal Parool-nieuwsbulletin. Op vrijdagavond 12 januari 1945 werd hij, tijdens het vervoer van ca. 1500 nieuwsbulletins per (niet-verlichte) fiets, in Bussum door twee Wehrmacht-militairen aangehouden.

Op 7 maart 1945 werd Ruys in Haarlem gefusilleerd.

_ Oorlogsgravenst.Eerebegraafplaats


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgdr. Herman Jacobus Edmond Jacques de Ruyter de Wildt 14-10-1910 Magelang (Ned. Ind.)
(m | 322 | Kroniek van de week; vriheyt en is om gheen gelt te coop met medewerking van Het Parool | Baarn)

Evenals in vele kleinere plaatsen het geval was, werd Baarn tot Dolle Dinsdag van buitenaf van nieuws voorzien. Toen de noodzaak van een zelfstandige nieuwsvoorziening zich na september 1944 sterk deed gevoelen, namen jonkvr. A.E. de Jonge en jhr. A. Repelaer van Driel, op verzoek van W. Jiskoot, vertegenwoordiger van Het parool, de uitgave van een illegaal blad ter hand. Daar bij de voorbereiding bleek dat ook de Kroniek van de week, tot die tijd uit Leiden aangevoerd, een overeenkomstig plan had opgevat, werd de verspreider, J.H. Faber, verzocht mee te helpen aan een gemeenschappelijke uitgave, omdat langs elkaar heen werken ongewenst werd gevonden. Verder werden nog aan de redactie toegevoegd dr. H.J.E.J. de Ruyter de Wildt, een ondergedoken huidarts, officier van gezondheid der 2e klasse bij de Koninkllijke Marine, en H. Vermeulen.

_ Helderse Courantgeneaknowhowpersonaliaondertrouw advertentie 10-04-1941bevolkingsregistratie ouders Den Haag

| S |s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/50/03/ae/63/534448421d81be6a/fade_to_light_bar_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Saaleman
m 763 't Stekeltje Utrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/1e/bf/2b/5a/5344484510240a10/jacobus_maria_gerardus_saers_large.jpgJacobus Maria Gerardus Saers//www.geni.com/images/transparent.gif 17-06-1911 Sommelsdijk 08-12-1995 Capelle aan den IJssel
(m | 1081 | De waarheid | Sommelsdijk)

Opticien. Toen de elektriciteit op het eiland Goeree-Overflakkee werd afgesneden, deden er, daar het eiland geheel geïsoleerd was, vele geruchten de ronde. Om deze reden ging J.M.G. Saers over tot de uitgave van de radioberichten. Het bulletin had niets te maken met de CPN-uitgave van dezelfde titel.

_ Online-begraafplaatsengeboorteadvertentie zoonGVNL


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgL. Salomons
( m | 869 | Trouw | Utrecht)

Drukkerij Denca in Amersfoort


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgG.G.J. Samson
(m | 227 | Herrijzend Nederland | Leiden-Leiderdorp-Zoeterwoude)

_ Herrijzend Nederland


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Nicolaas Jan van de Sande Bakhuijzen 08-12-1924 Eindhoven - 14-11-1980 Den Haag
(m | 506 | Het nieuws van de week | Eindhoven-Helmond)

Het Parool werd aanvankelijk vanuit Helmond en Eindhoven over Brabant en Noord-Limburg, later ook Zuid-Limburg verspreid. Begin 1944 werd het door de topleiding wenselijk geacht een wekelijks nieuwsbulletin voor deze streken op te zetten. De leiding werd opgedragen aan B.J. Kam te Helmond en N.J. van de Sande Bakhuyzen te Eindhoven. Na enige nummers werd laatstgenoemde alleen met de redactionele leiding belast. Zijn medewerkers waren W.H. van de Sande Bakhuyzen, de broer van Nicolaas Jan, mej. E.M. van Neijenhoff, mej. M. Kam en mej. A. Smit. Aanvankelijk kreeg het blad de titel Nieuwsberichten. De inhoud bestond eerst geheel, later gedeeltelijk uit het Buitenlandsch Overzicht van het Parool. In de praktijk bleek verspreiding over geheel Brabant en Limburg niet mogelijk en bleef deze beperkt tot het rayon Helmond-Eindhoven.

_ gezinskaart oudersWikipediaoverlijdensadvertentie


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgWillem Hendrik van de Sande Bakhuijzen 07-02-1923 Eindhoven
(m | 506 | Het nieuws van de week | Eindhoven-Helmond)

Het Parool werd aanvankelijk vanuit Helmond en Eindhoven over Brabant en Noord-Limburg, later ook Zuid-Limburg verspreid. Begin 1944 werd het door de topleiding wenselijk geacht een wekelijks nieuwsbulletin voor deze streken op te zetten. De leiding werd opgedragen aan B.J. Kam te Helmond en N.J. van de Sande Bakhuyzen te Eindhoven. Na enige nummers werd laatstgenoemde alleen met de redactionele leiding belast. Zijn medewerkers waren W.H. van de Sande Bakhuyzen, de broer van Nicolaas Jan, mej. E.M. van Neijenhoff, mej. M. Kam en mej. A. Smit. Aanvankelijk kreeg het blad de titel Nieuwsberichten. De inhoud bestond eerst geheel, later gedeeltelijk uit het Buitenlandsch Overzicht van het Parool. In de praktijk bleek verspreiding over geheel Brabant en Limburg niet mogelijk en bleef deze beperkt tot het rayon Helmond-Eindhoven.

_ gezinskaart ouders


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgPaul Florus Sanders 21-12-1891 Amsterdam - 25-07-1986 New York
(m | 1013 | De vrije katheder | Amsterdam)
(m | 1019 | De vrije kunstenaar | Amsterdam)

Journalist. In de jaren '30 verleende hij hulp aan kunstenaars die Hitler-Duitsland waren ontvlucht en in november 1941 ging hij in de illegaliteit en werd actief in het kunstenaarsverzet.

_ IISGGAAarchiefkaart


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgJacob Hubert Jozef Sangen 19-10-1913 Kerkrade - 19-05-1972 ??
(m | 965 | Vrij Nederland; Nederland-Oranje | Amsterdam)

Sangen, J.H.J., Hoensbroek, medewerker Rijksverkeersinspectie. Volgde A.H. van Mansum op als hoofdverspreider van “Vrij Nederland” (en “Ons Vrije Nederland”) in Limburg. Sangen verleende hulp aan geallieerde vliegeniers. In sommige verzetskringen werd aan zijn betrouwbaarheid getwijfeld, wat hij zelf door zijn doen en laten tot op zekere hoogte in de hand werkte. Kwantitatieve overdrijving van de door hem verleende hulp was hem, evenals veel anderen, niet vreemd, maar laakbare handelingen zijn nooit overtuigend aangetoond.

_ Ons Vrije Nederland 15-12-1944Lou de JongHet Verborgen FrontGemeente Hoensbroek archiefLimburger koerier 10-09-1942Gedenkboek VHKgraftombe.nlWwW huwelijk


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpg s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f8/c6/5c/91/53444843f3ecfd78/herman_willem_sandberg_large.jpgmr. Herman Willem (Henri) Sandberg//www.geni.com/images/transparent.gif 19-12-1918 Dieren - 10-01-2008 Laren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij al betrokken bij de toen nog illegale krant Het Parool en zat hij in het verzet. Was tevens werkzaam voor Radio Oranje

_ Wikipediaarchiefkaart


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/41/d1/e0/e5/5344484500e6f7cf/willem_santema_large.jpg Willem Santema//www.geni.com/images/transparent.gif 02-03-1902 Scharnegoutum - 09-08-1944 Vught
(m | 42 | B.B.C.-nieuws; uitgave van bet bijkantoor der British Broadcasting Corporation | Sneek-Workum)
(m | 857 | Trouw | Meppel-Amsterdam)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Santema een van de oprichters van de "Verzetsgroep Lever", een verzetsgroep uit Sneek rond de familie Lever. In januari 1943 verhuisde hij naar Amsterdam. Santema nam de schuilnaam Ype Brandsma aan en kwam zogenaamd uit Workum. Hij werd een verspreider van het illegale blad Trouw, en was in april 1943 een van de oprichters van de Raad van Verzet. Op 23 december 1943 werd Santema door de SD gearresteerd in ‘Ons Huis’. Dit was een bovenverdieping aan de Ruysdaelstraat in Amsterdam waar stiekem naar de verboden zenders Radio Oranje en BBC werd geluisterd, waarna het aldus opgevangen nieuws in het illegale blad Radio Londen werd gepubliceerd. Santema en nog 23 verspreiders van Trouw werden ter dood veroordeeld.

Op 9 augustus werden zes leden van de groep te Vught gefusilleerd; op 10 augustus de overigen, onder wie Santema.

_ WikipediaB.B.C.-nieuws / uitgave van het bijkantoor der British Broadcasting Corporation 25-05-1945 Sneek ; WorkumDe '23 van Trouw'Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volk 10-08-1944


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/08/00/47/38/534448448ce59ee7/sal_santen_large.jpgSalomon (Sal) Santen//www.geni.com/images/transparent.gif 03-08-1915 Amsterdam 25-07-1998 Amsterdam
(m | 105 Bulletin van het M.L.L.-Front; door klassestrijd en internationalisme naar het socialisme | Amsterdam)

Het Comité van Revolutionaire Marxisten werd opgezet door Piet van ’t Hart nadat hij in 1942 was vrijgelaten uit de gevangenis. Van ’t Hart had deel uitgemaakt van de Centrale Leiding van het MLL-Front. Het zwaartepunt van de organisatie lag in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In het CRM zaten veel jongeren die eerder al bij de GBL en de RSAP actief betrokken waren: de gebroeders Dolleman en Drenth, Rein van der Horst, Wout Tieleman en Sal Santen. Toen de trotskisten besloten door te gaan moesten zij hun organisatie van de bodem af opbouwen. Met de leiding was namelijk ook het zogeheten apparaat van het MLL-Front verloren gegaan: de verbindingen, de contacten met de drukker, de organisatorische kennis. De verzetsactiviteiten van het CRM bestonden vooral uit het stencilen van pamfletten en een krant: De Rode October. Dat had op zichzelf al heel wat voeten in de aarde, omdat men geen organisatie had om op terug te vallen. Aanvankelijk beschikte men niet eens over een stencilmachine, zodat de teksten op een typemachine moesten worden getypt. De doorslagen werden vervolgens verspreid.(bron)

_ WikipediaarchiefkaartdbnlOns AmsterdamJoodse BibliotheekSneevliet Herdenkingscomité


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgFrans Sap
(m | 813 | De trapper | Dordrecht)

_ De Trapper | 10-05-1945 | Dordrecht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAlexander Joseph Sarluij 21-09-1908 Amsterdam - 13-08-1968 Parijs
(m | 144 | De Duikbode; vrije wereld nieuws | Amsterdam)

Sarluy dook onder na werk op Schiphol voor gemengd-gehuwde joden geweigerd te hebben. Hierna ging hij met H. Drukker en J. Zillisen in Amsterdam over tot de uitgave van De Duikbode. Toen Drukker en Zillisen wegens het verrichten van ander illegaal werk op 3 oktober 1944 gearresteerd werden, staakte Sarluy de uitgave.

Een nichtje Hanna Adriana Johanna Battefeld had Joodse onderduikers in huis (zie bron).

_ archiefkaartdankbetuiging 19-09-1939Nieuwe maandelijkse beurs in A'damGooi maar in de plomp


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/93/6a/56/c8/5344484a03b07c7e/hendrik_sattler_large.jpgHendrik Sattler 17-101924 Zwolle - 17-02-1945 Benschop
(m | 449 | Nederland en Oranje | Benschop-Polsbroek)

_ oorlogsgravenst.WwW overlijden


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgJos. Savelsberg
m 630 Overtocht; communicatiemiddel voor kunst en wetenschap Maastricht


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgAlfred Karl Sauer 15-07-1901 Hilversum - 25-08-1944 De Bilt
(m | 816 | Tribune | Hilversum)

Lid van de verzetsgroep De Waarheid. Sauer werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale De Tribune te Hilversum. Dit blad werd door Jacob Corper in samenwerking met Alfred Sauer en Nico Hoogenboom vervaardigd. Nadat de CPN in juni '42 ophield Corper financieel te ondersteunen, verdween De TRIBUNE om in augustus '42 onder leiding van Sauer en Theo Froom als De Waarheid terug te keren.

Alfred Karl Sauer werd gefusilleerd op 25 augustus 1944 in fort De Bilt te Utrecht.

_ Hilversumse oorlogsslachtoffersgeboorteakte


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgmr. Adriaan Johannes Sauer 18-09-1885 Wemeldinge - 12-10-1966 Groningen
(m | 677 | De ploeg; wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlogse taak | Groningen-IJsselstreek-Den Haag)

Sauer werkte in de oorlogsjaren mee aan het illegale tijdschrift De ploeg in Groningen middels het leveren tekst-bijdragen waar ook zijn toekomstige schoonzoon Johan Reinhardt van der Leeuw aan meewerkte.

_ overlijdensadvertentie 01overlijdensadvertentie 02


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgHermanus Jan Willem Sauer 24-08-1922
(m | 932 | V.O.D.; voorlichtingsdienst van 'Je Maintiendrai' | Utrecht-Hilversum)
(m | 933 | VOD; voorlichtingsdienst van Je Maintiendrai | Zeist en omstreken)

In mei 1943, na de afkondiging van de verplichte inlevering der radiotoestellen, namen mr. C. Vlot en J.E.W. Wüthrich (redacteuren van Je Maintiendrai) het initiatief tot de uitgave van een bulletin, een soort perscommuniqué, dat de medewerkers van Je Maintiendrai, de kernleden van de toekomstige Nederlandse Volksbeweging en de leiders van het ondergrondse front regelmatig zou voorzien van gegevens en nieuwsberichten, welke van belang waren voor hun werk. Zo verscheen op 6 juni 1943 het eerste nummer van De Vrije Nieuwscentrale. De voornaamste medewerkers waren F. van Erpen Royaards, H.J.W. Sauer en de oude heer Weterings.

_ gezinskaart oudersgezinskaart ouders bewerkt


//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e7/7a/17/86/5344484466956067/vod_large.jpg

//www.geni.com/images/transparent.gif Wij nemen afscheid, onze taak is volbracht. Wij hebben geprobeerd U in den duisteren tijd welke achter ons ligt, zoo goed en objectief mogelijk voor te lichten. Het was immers van groot belang, het juiste nieuws te vernemen. Wij hebben getracht U de stemmen te laten hooren van verschillende landen en volken, teneinde U een klein beeld te geven van wat er leefde en geboren werd in de jaren van de bittere onderdrukking.

N.G. Vlot

VOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai / Utrecht - Hilversum 15-05-1945

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/f0/bf/ea/16/53444840e1548f23/thin_outline_dgrey_large.jpg


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/01/25/66/42/5344483e15fca403/blue_dot_large.jpgJohannes Josephus Savenije 10-12-1915 Emmen
(m | 39 | B.B.C. | Bussum)

Agent van politie. Wordt naast de B.B.C. ook genoemd i.v.m. NVS (Neerland's vrijheidsstrijd), hoewel DOP dat niet vermeld.

_ NVS (Neerland's vrijheidsstrijd) 07-05-1945 BussumMilitieregister


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgP. Schaart
m 789 Strijdend Nederland; het contact met de vrije wereld Kampen


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/e0/d2/37/94/53444844e9d72bbc/green_dot_large.jpgs3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/5f/5a/ff/3f/534448499bd65ab3/friedrech_wilhelm_schafer_large.jpg Friedrich Wilhelm Schäfer//www.geni.com/images/transparent.gif 16-02-1909 Düren (Dld) - 07-03-1944 Waalsdorpervlakte
(m | 515 | Nieuwsblad van "Ons vrije Nederland" | Rotterdam)

Schäfer was stencilaar en verspreider van de titelloze voorganger van het illegale blad Nieuwsblad van Ons Vrije Nederland in Rotterdam. Dat blad was opgezet door Gerardus Werson (1*), zoon van zijn werkgever Reinier Werson (2*). Bij een inval op 12 februari 1944 (3*) werd Rijksduitser Schäfer samen met Werson sr. gearresteerd. Hij was toen in het bezit van een pistool. Ondanks ernstige mishandelingen zweeg Frits Schäfer over alles waarmee hij werd geconfronteerd. Namen noemde hij in het geheel niet (bron).

_ Erepeletonburgerslachtoffers WassenaarWaalsdorpervlakteWO2slachtoffersoorlogsgravenst.


https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgE. van Schagen
m 965 Vrij Nederland; Nederland-Oranje Amsterdam
m 967 VN-Nieuws; speciaal bulletin van Vrij Nederland Amsterdam
https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/dc/27/03/09/5344483e15fcd71d/silver_dot_large.jpgM. van Schaik
m 124A Courage Loosdrecht