Start your family tree now Is your surname Henning?
There are already 255 users and over 5,000 genealogy profiles with the Henning surname on Geni. Explore Henning genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Henning Genealogy and Henning Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

 • Anna Elisabeth Henning, b1 SM (bef.1688 - 1712)
  Judi marais-Meyer navorsing - Marnewick lyne. HENNING CHRISTOFFEL (S in CJ 1255, p. 250). - Fehrbellin. Sergeant. Accompanied Olof Bergh on his expeditions to the North (1683) to the stranded English...
 • Christoffel Henning, SV/PROG (1683 - 1700)
  Judi Marais-Meyer Nacvorsing. SV/PROG - HENNING CHRISTOFFEL (S in CJ 1255, p. 250). - Fehrbellin. Sergeant. Accompanied Olof Bergh on his expeditions to the North (1683) to the stranded English ship Jo...
 • Cornelia Magritha Coch (1875 - 1943)
  Sterfkennis/Death notice TAB MHG 5086/43
 • Frans Engelbertus Henning (c.1867 - 1914)
  Boedel/Estate MHG 33013 of 1917
 • Helena Tjaarthina Weldhagen (Koegelenberg) (1864 - 1927)
  Sy en tweede eggenoot 'was separated', geen kinders met hom nie.

About the Henning surname

Bron/Source: Henning Families Worldwide © 2003 - www.henning.org


Afrikaanse Weergawe


Die naam Henning is inheems tot die Noord Duitse gebiede Mecklenburg, Hannover, Hamberg, Holstein en Pommern. Veral die dorpe Stralsund en Greiffswald, in Mecklenburg, naby die Baltiese See staan bekend as plekke waar die naam ontstaan het. Beide hierdie dorpe was tot en met die Dertigjarige-Oorlog (1618 — 1648) deel van Denemarke. Tussen die jare 1300 en 1500 is die naam HENNING as 'n gewilde bynaam aan Johannes se seun gegee. In die ou Baltiese dialek is 'n hoenderhaan 'n “hen” genoem (hen = manlik, henne = vroulik). Die Baltiese (of Noord Duitse) “ing” is bygevoeg om aan te dui dat dit 'n naam is wat afgelei is van 'n vader of voorsaat se naam. In moderne Afrikaans sou ons hom Haantjie genoem het. Dit was dus ’n vriendelike manier om so ’n persoon aan te spreek.

Die naam het ontstaan onder edelmanne en ridders, soos:

 • Henning = Johannes Older, wat in 1290 in die omgewing van Stralsund gewoon het — vermoedelik Demmin, hoewel bewyse van groot Henning betrokkenheid in Stralsund self, in die kerkargief van die Evangeliese Kerk, Stralsund gevind is.
 • Henning = Johannes Brunswick, wat in 1305 te Kolberg gewoon het. Kolberg val vandag binne die grondgebied van Pole, maar was gedurende 1305 deel van die Staat wat vandag Duitsland genoem word.
 • Henning = Johannes Dotenberg (Ridder), wat in 1326 in die omgewing van Greiffswald woonagtig was. Daar word vermoed dat hy 'n nasaat van Johannes Older was.
 • Graaf Henning van Irkesleve wat in 1330 in Haldslohe gewoon het.

Gedurende die 13/14e eeue het nasate van hierdie eerste Hennings versprei oor die gebiede wat vandag as Duitsland, Denemarke, Pole (Poland), Latvia, Estonia, Swede en Noorweë bekend is. Alle rekords uit hierdie tyd het egter met verloop van tyd verlore gegaan.

Gedurende die 17e en 18e eeu het verskeie Hennings begin om elders heen te verhuis — ook na die nuwe wêreld. So vind ons vandag een van die grootste Henning stamme in Suid-Afrika. Henning gesinne word vandag egter in bykans al die beskaafde lande van die Westerse wêreld gevind.

'n Paar Henning nasate het egter in die omgewing van Stralsund en Greiffswald agtergebly. Dit is bekend dat Jacob Henning (die oue), gedurende 1635 te Demmin (naby Greiffswald) gebore is. Jacob Henning en sy nasate het as die Henning familie van Karnin bekend geword. Karnin is ongeveer 25 km vanaf Stralsund. Jacob Henning en sy nasate was groot en welgestelde grondeienaars wat in 'n kasteel gewoon het. Hierdie kasteel is gedurende 1945, tydens die Tweede Wêreldoorlog deur die Kommunistiese regering, wat Oos-Duitsland oorgeneem het, gekonfiskeer. Die familie het hierna oor Wes-Duitsland versprei.English Version


The name Henning is indigenous to the North German areas Mecklenburg, Hannover, Hamberg, Holstein and Pommern. Especially the towns Stralsund and Greiffswald, in Mecklenburg, near the Baltic Sea is well known as places where the name originated. Both towns formed part of Denmark up until the Thirty Years War (1618 — 1648).

Between the years 1300 and 1500 the name HENNING was used as a popular nickname for “the Son of John (Johannes)”. In the old Baltic dialect a rooster was called a “Hen” (hen = male, henne = female). The Baltic (or North German) “ing” was added to indicate that it was a name deduced from the name of a father or ancestor.

The name originated amongst noblemen and knights, such as:

 • Henning = Johannes Older, who lived during 1290 in the vicinity of Stralsund —probably Demmin, although proof have been found of Henning involvement in Stralsund itself in the church archives of the Evangelical Church, Stralsund;
 • Henning = Johannes Brunswick, who lived during 1305 at Kolberg. Today Kolberg is in Poland, but during 1305 it formed part of the country which is known today as Germany.
 • Henning = Johannes Dotenberg (Knight) who lived during 1326 in the vicinity of Greiffswald. It is suspected that he was a descendant of Johannes Older.
 • Earl Henning of Irkesleve who lived during 1330 in Haldslohe.

The name Henning originated approximately in the year 1290 near the town STRALSUND, in the North of Germany. In the year 1305 the name was found in KOLBERG (in the present Poland) and in 1326 in GREIFFSWALD. LIPPSTADT is the town where Peter Henrich Henning, the first ancestor of the most Hennings in South Africa, was born.

During the 13/14th centuries the descendants of these first Hennings spread over the areas today known as Germany, Denmark, Poland, Latvia, Estonia and Norway. All records from this time unfortunately were destroyed.

During the 17th and 18th Centuries several Hennings moved elsewhere — also to the new world. Today we find one of the biggest Henning clans in South Africa. However, we find Henning families in almost every civilised country in the Western world.

A few Henning descendants, however, remained in the vicinity of Stralsund and Greiffswald. It is known that Jacob Henning (the old) was born during 1635 at Demmin (near Stralsund and Greiffswald). Jacob Henning and his descendants became known as the Henning Family of Karnin. Karnin is approximately 25 km from Stralsund. Jacob Henning and his descendants were big and wealthy property owners, who lived in a castle. This castle was confiscated during 1945, during the Second World War, by the communist government who took over Eastern Germany. Consequently this family spread over Western Germany.

......

Balázs Déri's opinion :

Henning family may descend from one of the persons called in the Byble of hebrews Eg-Hen-Nayan - pronounced by jews and christians now Khanun ;

Eg-Hen-Ayan-Na for example - son of Anneg-ha-Sha - called by the irish Henuin,was king of the territory of Ar-Ga-Me-ya-Na identical with Aryana Mega,where armeyans also came from,beyond river Awab-Bag-Ka ( meaning now Ob ) in the days of king Dayawa-De,and became the ancestor through his great-grandson Gurgustius of gurgusht pashtu tribe.

Perhaps they then spoke arini language of osetyaks rather then anything else.

Jews and christians read Khanun,Nakhash,Aammon,Yabbok,Dawid.

See Gyarmati,Warschauer,Anarcsy,Politzer,Kohn,Hackel,Árpástói,Deutsch ,Tevan and others !