Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Svenska präster genom tiderna

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Lars Isaksson Nordbeck (1679 - 1728)
  Skånska nationen nr 300. Lars Norbeck, broder till 247; f. i Gråmanstorp 12 juli 1679; kom i Helsingborgs skola 1695; medföljde 1704 en del rekryter till Polen; prestvigd i konungens tält 10 maj 1708...
 • Isac Didriksson Mollerus (1643 - 1690)
 • Petrus Philipi Coccius (1728 - 1791)
  Kyrkoherdar i Hörröd och Maglehem 16 (p132) [Bouppteckning 1791:33] Pehr Kock, son af handl Philip K, föddes i Christianstad 1728, blef prest 8/12 1753, magister 1756, war tillförordnad pastor wid Östg...
 • Frans August Bergelin (1819 - 1897)
  Amiralitetspastor.
 • Lars Johan Norrman, Biskop i Göteborg (1651 - 1703)
  Biskop i Göteborg, men först teol. professor i Uppsala.

Svenska präster genom tiderna

Projekt som startades 2012 med målet att samla alla kyrkans män (biskopar, kyrkoherdar, komministrar, kompastorer, teologer, teologiestuderande etc.) i Sverige och alla landskap som tillhört Sverige (exempelvis de i Finland och Baltikum) från reformationen och framåt. En avskrift av personens biografi från herdaminnen (eller annan källa) är uppskattat. Lägg gärna till de präster du har i ditt släktträd och för sedan in dem under nedanstående rubriker (se nederst på sidan hur man gör). Om något är fel - kommentera gärna.

Syftet är att det ska bli enklare att hitta en specifik prästman, vilket kan underlätta i släktforskningen.

De präster som föreslås ska ha förnamn, patronymikon och efternamn som är normerade; se http://www.genealogi.se/namnnorm.htm. Ha inte olika stavning på ett och samma efternamn - bestäm Dig! Lägg sedan in prästerna under följande rubriker beroende på vilket år de dog (om detta är okänt - efter födelseår). Inga nu levande präster får tas med. På deras profilsida ska stå i vilken församling de verkade i så att man kan hitta dem i respektive herdaminne. Alla samfund är tillåtna (men om de inte tillhört lutherska kyrkan så ska detta stå i deras profil). Prästerna ska ges en gemensam logotyp om de inte har en egen bild på sig själva.

Längre ned på denna sida finns lätteraturtips och en länksamling.

1500-tal

1600-tal

1700-tal

1800-tal

1900-tal

2000-tal

[none]

Svenska präster i Nya Sverige

Prästerna Erik Björk, Anders Rudman och Johan Aurén sändes 1696 av Karl XI till Nya Sverige. Erik Björk återvände till Sverige medan Rudman och Aurén stannade i USA.

1703-1786

Trinity Church (Swedesboro, New Jersey)

Gloria Dei (Philadelphia)

 • Johannes Campanius (Holm) (1646-1648) Dedicated the original church at Tinicum Fama 1642 to NSw => Svanen 1648 to Stockholm Wiki
 • Lars Carlsson Lock (1648-1677)
 • Jacob Fabritius (1677-1691)
 • Andreas Rudman (1697-1702) Built Gloria Dei Church and buried on Church grounds
 • Andreas Sandel (1702-1719)
 • Jonas Lidman (1719-1730)
 • Johan Eneberg (1730-1733) Placed the baptismal font in Gloria Dei (1731)
 • Gabriel Falk (1733) Deposed
 • John Dylander (1737-1741) Buried in Gloria Dei Church; preached in German
 • Gabriel Näsman (1743-1750) Controversy over Moravians & German
 • Olof Parlin (1750-1757) Buried in Gloria Dei Church
 • Karl Magnus Wrangel (1759-1768) Powerful & popular speaker; attracted large crowds
 • Anders Göransson (1768-1779)
 • Matthias Hultgren (1780-1786)
 • Nicholas (Nils) Collin (1786-1831) Friend of Ben Franklin, lightening rod system installed in church building

Länkar

Hur man för in präster

 • Gå in på "Om" (förstasidan på projektet) - Redigera (ovan loggan).
 • Gå till det århundrande prästen avled (om detta årtal inte finns - välj under det århundrade han levde under ungefär).
 • Leta i alfabetisk ordning på efternamnet (alltså ej i första hand patronymikon!) och för in prästen på rätt plats.
 • Börja med att hoppa ner en rad från närmast föregående präst.
 • Kopiera nedanstående textrad och fyll i uppgifterna:
 • [Geni_Link Efternamn, Förnamn Patronymikon (Född-Död)] (se tecknen under redigera-sidan)
 • Länken hittar du på prästens profilsida. Kopiera den och klistra in istället för Geni_Link.
 • Födelseår och dödsår står inom parentes (om årtalet är ungefärligt skriv ett "c" direkt framför årtalet).
 • Glöm inte att trycka på SPARA när Du är klar!

Näste präst att föra in (se nya profiler till höger)