Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Het Nederlands Verzet 1940-1945 - Dutch Resistance 1940-1945

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Albert Leonard Wittenberg (1909 - 1945)
  Externe links: Verzetsmuseum.org The Righteous Among The Nations Herdenken met nieuwe generaties Bevrijding intercultureel.nl
 • Schoontje "Sieny" Kattenburg
  Hollandsche Schouwburg.nl Verzetsmuseum.org YouTube Crèche Hollandsche Schouwburg
 • Anna Marie van Verschuer (1923 - 1999)
  Externe links: Wikipedia; Van Verschuer; Duits adellijk geslacht Yad Vashem; The Righteous Among The Nations [ ) Wikipedia; NV (verzetsgroep)] Psychotraumanet; De NV en de Joodse kinderen, 19...
 • Sándor Baracs (1900 - 2002)
  Externe links: Wikipedia Yad Vashem; The Righteous Among The Nations Kinderwerk -hoe ging dat en wie waren de verantwoordelijken?
 • Ds. Gerard Jacobus Pontier (1888 - 1976)
  Ds. Gerardus Jacobus Pontier werd op 25 januari 1888 te Breda geboren. Hij studeerde theologie te Kampen en was vanaf december 1911 Gereformeerd predikant te Waardhuizen, Heerlen (ook evangelisatie-pre...

Het Nederlands Verzet 1940-1945

Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers).

English: Dutch Resistance during World War II is the collective name for all individuals and groups who offered resistance during World War II to the German occupation of the Netherlands (1940-1945) and the Japanese occupation of the Dutch East Indies (1942-1945) . The resistance was characterized in comparison with other countries occupied by relatively few armed and violent resistance and locally very successful in hiding , which led to a major resistance movement , the LO

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/dd/4f/67/a6/5344483e0a6f89b7/beige_balk_large.jpg

Doel van dit project - Scope

Doel van dit project is om zo veel mogelijk verzetsmensen een Ereplaats te geven op Geni.com, en om Geni-gebruikers de kans te bieden weer nieuwe verwantschapslijnen te vinden naar deze zeer dappere mensen.

English: The aim of this project is to find as many recognised resistance people as possible, giving people an Honorary place on Geni.com, and to give Geni-users the chance to find new kinship lines to these very brave people .

‧ Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo'n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo'n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo'n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. ‧

bron: Historisch Nieuwsblad; tweede hoofdstuk, eerste alinea

English:

How many people were just active in the resistance against the Germans is difficult to determine. It is generally assumed that 45,000 people were in the organized resistance, which at the end of the war were still 35,000 survived. They were supported by hundreds of thousands of others and helped. Around 20,000 people were arrested by the Germans during the war years for acts of resistance; many of them did not survive.

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/86/d1/ee/17/5344483e120564f5/massaal_verzet_blijft_thans_wet_banner_large.jpg

Bronnen - Sources

Lijsten - Lists:

Informatief - Informative:

Per Provincie:

Per Plaats:

Gerelateerde Geni projecten - Related Geni projects

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/dd/4f/67/a6/5344483e0a6f89b7/beige_balk_large.jpg

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/a0/18/65/a5/5344483e00194644/banner_design_for_geni_project_verkleind_large.jpg

De Geni lijst van verzetsstrijders icn_ext_link.gif

Via bovenstaande link vindt u de meest complete lijst met namen van verzetsmensen in Nederland 1940-1945

 • Dagelijks totaal profielen op Geni: 308
 • Dagelijks totaal namen in de hoofdlijst: 9778

Er is voor gekozen de lijst in een extern document te plaatsen daar er maar beperkte ruimte is op het voorblad van dit Geni project.

English:

Via the link above you will find the most complete list of names of resistance fighters in the Netherlands 1940-1945. Profiles that are added to this project will be transfered to this list.

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/dd/4f/67/a6/5344483e0a6f89b7/beige_balk_large.jpg

For questions or suggestions, please contact project managers Anne-Marie Healy, Dimitri Gazan