Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Het Nederlands Verzet 1940-1945 - Dutch Resistance 1940-1945

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Willem Jan Berrevoets (1919 - 2004)
 • Petrus Johannes Willibrordus Meure (1900 - 1945)
  Resistance Participants in the Netherlands From the beginning of the German occupation who have been here Dutch opposition. It began with several underground newspapers and groups about former soldie...
 • Apolonia (Polly) Johanna Meure (1912 - 2007)
  Polly, was an artist, she owned a few Galleries, with her husband , and after their divorce,around 1972 Polly was an acitve member of the Dutch underground Dutch resistance during the second world war.
 • Wim van Norden (1917 - 2015)
  Wim van Norden (Bussum, 13 juni 1917 – Amsterdam, 29 mei 2015 was een Nederlands journalist. Hij was mede-oprichter, redacteur en later directeur van het dagblad Het Parool en bestuurslid van de...
 • Gezina Hermina Johanna van der Molen (1892 - 1978)
  Externe Links Wikipedia Huygens Protestant nu Vermeldingen De Geni lijst van verzetsstrijders

Het Nederlands Verzet 1940-1945

Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers).

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/c3/3b/2e/c4/5344483e03c4a0db/banner_large.jpg

English: Dutch Resistance during World War II is the collective name for all individuals and groups who offered resistance during World War II to the German occupation of the Netherlands (1940-1945) and the Japanese occupation of the Dutch East Indies (1942-1945) . The resistance was characterized in comparison with other countries occupied by relatively few armed and violent resistance and locally very successful in hiding , which led to a major resistance movement , the LO

Doel van dit project - Scope

Doel van dit project is om zo veel mogelijk verzetsmensen een Ereplaats te geven op Geni.com, en om Geni-gebruikers de kans te bieden weer nieuwe verwantschapslijnen te vinden naar deze zeer dappere mensen.

English: The aim of this project is to find as many recognised resistance people as possible, giving people an Honorary place on Geni.com, and to give Geni-users the chance to find new kinship lines to these very brave people .


‧ Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo'n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo'n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo'n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. ‧

bron: Historisch Nieuwsblad; tweede hoofdstuk, eerste alinea

English:

How many people were just active in the resistance against the Germans is difficult to determine. It is generally assumed that 45,000 people were in the organized resistance, which at the end of the war were still 35,000 survived. They were supported by hundreds of thousands of others and helped. Around 20,000 people were arrested by the Germans during the war years for acts of resistance; many of them did not survive.

Bronnen - Sources

Lijsten - Lists:

Informatief - Informative:

Per Provincie:

Per Plaats:

Gerelateerde Geni projecten - Related Geni projects

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/dc/79/2d/35/5344483e0027d89c/equal_to_horizontal_line_verkleind_large.jpg

De Geni lijst van verzetsstrijders icn_ext_link.gif

Via bovenstaande link vindt u de meest complete lijst met namen van verzetsmensen in Nederland 1940-1945

 • Dagelijks totaal profielen op Geni: 308
 • Dagelijks totaal namen in de hoofdlijst: 9778

Er is voor gekozen de lijst in een extern document te plaatsen daar er maar beperkte ruimte is op het voorblad van dit Geni project.

English:

Via the link above you will find the most complete list of names of resistance fighters in the Netherlands 1940-1945. Profiles that are added to this project will be transfered to this list.

https://s3.amazonaws.com//photos.geni.com/p13/dc/79/2d/35/5344483e0027d89c/equal_to_horizontal_line_verkleind_large.jpg

For questions or suggestions, please contact project managers Anne-Marie Healy, Dimitri Gazan