Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Karijorden, Vestvågøy, Nordland, Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Kilde

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 46 KARIJORDEN

Denne gård ble i 1835 utskilt fra Skifjord, og ble da en selvstendig gård med gårdsnr. 47. Først i matrikkelen for 1838 får Karijorden det matrikkelnr. gården har i dag, nemlig nr. 46. Gårdens løpenummer er i denne matrikkel nr. 99.

Den første selveier av Karijorden var Johannes Andersen, som i 1798 fikk skjøte på denne gård av sin svigerfar Frantz Pedersen, Skifjord.
Johannes døde omkring 1805, og hans enke nevnes i dette år å være den som sitter med gården.

I 1806 tilkjennes gjestgiver på Ballstad, Ole Hvid, plassen Karijorden for 120 riksdaler.

I 1838 beboddes gården av Ole Olsen. I matrikkelen for dette år får Karijorden ny skyld 1 ort 10 skilling. Den gamle skyld var 1 pund. I 1845 forteller listen over folketallet at der bor i alt 10 mennesker på Karijorden.

Ti år senere er folketallet sunket til 7. Listen over utsæd og kreaturhold i 1845 viser for Karijorden: årlig utsæd: 1 tønne poteter, kreaturhold: 1 hest, 3 storfe, 7 sauer.

I 1865 er der skjøte fra N. G. Tengmann, Ballstad, til Hans og Ole Olsen på denne eiendom for 150 spesidaler. Utstederen hadde visstnok hjemmelsbrev fra skifteretten etter sin mors bo. Samtidig med nevnte skjøte utstedte Hans og Ole Olsen kårbrev til deres mor, Malene Christensdatter.

I folketellingen 1865 opplyses det at gården eies av Hans og Ole i fellesskap. Her bor nå 7 mennesker på gården, og kreaturholdet er 1 hest, 3 storfe og 6 sauer. Gården har dette år en utsæd på ¼ tønne bygg.

I den forberedende komites forslag til ny fordeling av jordskylden i 1866 finner vi en ganske detaljert beskrivelse av denne gård, som vi skal gjengi her. Gården er på 38 mål, hovedsakelig myr. Her er hverken utslåtter eller fjellslåtter, men her er en del udyrket jord som er skikket til oppdyrking. Den årlige utsæd sies å være 4 tønner poteter og 1 våg bygg. Den årlige avling er 6 fold poteter, 3 fold bygg og 35 lass høy. Kreaturholdet er dette år 1 hest, 4 kyr og 12 småfe. Gårdens havnegang er fjellmark, «bekvem, men mindre tilstrekkelig». Ingen ved og lite torv er her, men her er adgang til litt bjerkeris til forsurrogat. På spørsmålet om gården har mer enn alminnelig lett eller vanskelig adkomst til sjøen, svares det i denne beskrivelse at der om vinteren er ubekvem adkomst til sjøen. Gården er også litt frostlendt og mindre enn alminnelig godt dyrket.

1875

I 1875 har Karijorden fått en husmann. Han heter Ove Christiansen og er f. 1824 i Levanger. Han er skomaker ved siden av at han skjøtter sin husmannsplass, som heter Hundhaugen. Ove er ugift, men han har en husholderske til å stelle for seg. Hun heter Elen Olsdatter, er f. 1829 og er en søster av ovennevnte Hans og Ole Olsen. Arnt Nilsen er pleiesønn, f. 1866 i Buksnes prgj. Han ble senere g.m. Olea Andreasdatter, f. 1870 i Rødøy.

Hans og Ole Olsen er her ennå og er gårdbrukere og fiskere. De tre oppsitterne på Karijorden i året 1875 hadde til sammen en hest, 5 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 2 griser, samt en utsæd på 9 tønner poteter.

1891

I 1891 ble det utgitt en ny matrikkel her i landet, avfattet i henhold til kgl. res. av 29. mai 1886. I denne matrikkel blir gårdene i landet skyldsatt på nytt, nå i mark og øre. Og Karijorden får sin skyld revidert til 1 mark 32 øre.

I 1891 er der skjøte fra Hans Olsen til Buksnes kommune på hans halvdel av gården Karijorden for kr. 150. I 1892 er der så deling og skylddelingsforretning, hvorved denne gård er delt i løpenr. 99 a, Karijorden, med skyld mark 0,66, eier Ole Olsen, og løpenr. 99 b, Eidet, med skyld mark 0,66.

Så kan vi ta disse to løpenummer hver for seg, og vi begynner med løpenr. 99 a. I 1892 er der husmannskontrakt fra Ole Olsen til Arnt Nilsen, Ove Christiansens pleiesønn, på plassen Hundhaugen.

I 1905 er der skjøte fra Ole Olsens enke, Johanna Johannesdatter, og Hans Olsen til Ole Olsens sønn, Lars Olsen, på denne eiendom med besetning for kr. 1000.

<bilde> Lars Karijord med hustru og 3 sønner

Så kan vi vende oss til løpenr. 99 b. I 1894 ble det holdt deling og skylddelingsforretning, hvorved denne gård er delt i løpenr. 99 ba, av skyld mark 0,11, Eidet vestre, og løpenr. 99 bb, av skyld mark 0,55, Eidet østre, eiere Buksnes kommune. Disse to løpenr. blir bruksnr. 2 og 3.

I 1906 er der skjøte fra Buksnes kommune på bruksnr. 2, Eidet østre, til Andreas Pedersen. I 1895 er der makeskifteforretning fra Buksnes kommune til Johan Kristensen på bruksnr. 3, Eidet vestre, og fra Johan Kristensen til Buksnes kommune på Seierstad, Skifjord. Samme år er der så skjøte fra Johan Kristensen, Skifjord, til P. L. Wulff på denne eiendom for kr. 300.

Matrikkelen for 1907

Og så er det matrikkelen for 1907.

Bruksnr. 1, Karijorden, Lars Olsen, skyld 66 øre.

Bruksnr. 2, Eidet østre, Andreas Pedersen, skyld 55 øre.

Bruksnr. 3, Eidet vestre, P. L. Wulffs enke, skyld 11 øre.

Hjemmelsbrevene.

Bruksnr. 1, av skyld mark 1,32.

Bruksnr. 2, Eidet østre, av skyld mark 0,28.

Bruksnr. 3, Eidet vestre, av skyld mark 0,11. Utskilt fra bruksnr. 2 i 1894.

 • Skjøte fra P. L. Wulffs enke, Marie, til Hagbart Hansen for kr. 300, tgl. 1909.
 • Skjøte fra Hagbart Hansen til Pauline Jakobsen for kr. 4000 på dette bruk og bruksnr. 4, med beboelsesrett for selgeren, tgl. 1956.

Bruksnr. 4, Eidet nordre, av skyld mark 0,10. Utskilt fra bruksnr. 2 i 1916.

 • Skjøte fra Andreas Pedersen på vegne av Emil Eriksen iflg. fullmakt til Hagbart Hansen for kr. 350, tgl. 1918.
 • Skjøte fra Hagbart Hansen til Pauline Jakobsen på dette bruk og bruksnr. 3 for kr. 4000, med beboelsesrett for selgeren, tgl. 1956.

Bruksnr. 5, Solbakk, av skyld mark 0,13. Utskilt fra bruksnr. 2 i 1916.

 • Skjøte fra Andreas Pedersen til Arnt Nilsen Karijord for kr. 800, tgl. 1922.
 • Skjøte fra Arnt Nilsen til Jarle Holst Try for kr. 1200, tgl. 1940.
 • Auksjonsskjøte til Lars Karijord på denne eiendom for kr. 1300, tgl. 1943.
 • Skjøte fra Lars Karijord til sønner Trygve og Reidar Karijord for kr. 6000 med kår til selgeren og hustru, tgl. 1945.
 • Skjøte fra Trygve og Reidar Karijord til Gunvald Vinje for kr. 2500, tgl. 1954, med forkjøpsrett.

Litt slektshistorie

Johannes Andersen, den første selveier av Karijorden, var, som vi alt har nevnt under Skifjord, g.m. Anne Elisabeth Ursin, f. 1762, datter av Frantz Persen (Pedersen), Skifjord.
Johannes var f. 1753 på Kylpesnes (sønn av Anders Johannesen), hvor han bodde da han i 1785 giftet seg. Johannes og Anne hadde mange barn. Tre av disse døde som spebarn. Deres barn, som er nevnt i folketellingen 1801, er:

 1. Rachel Ursin, f. 1788
 2. Maren, f. 1796
 3. Hanna, f. 1798
 4. Christen, f. 1799.

De hadde også sønnen Arnt Rist, f. 1792, men han døde tidlig. Johannes døde omkring 1805. Hans hustru levde etter ham, men når hun døde, vites ikke. Heller ikke vet vi noe om barna, hvor det ble av dem. Men de har alle reist bort, for vi hører aldri mere om dem her under Karijorden.

I 1838 bodde Ole Olsen her på Karijorden. Hvor denne Ole Olsen er kommet fra, vet vi heller ikke. Men han var g.m. Malene Christensdatter, f. i Borge prestegjeld. Ole Olsen døde i 1855, 82 år gammel. Malene levde lenge etter ham. Hun døde først i 1878 og var da mellom 85 og 90 år. De hadde fem barn, så vidt vi vet om:

 1. Hans, f. 1820. Han var ugift
 2. Jørgen, f. omkring 1823, ugift. Han døde i 1874
 3. Ole, f. 1834
 4. Elen Marie, f. 1829, ugift. Hun stelte i huset hos husmannen Ove Christiansen, senere hos sin bror Hans
 5. Hanna Bergitte, f. omkring 1830, mor til Oluf Nilsen

Hans og Ole Olsen fikk skjøte på Karijorden i 1865, som vi alt har nevnt. Ole ble i 1870 g.m. Johanna Marie Johannesdatter, f. omkring 1845 i Borge prestegjeld. Deres barn:

 1. Nils, f. 1871, g.m. Karen Nikolaisdatter, f. 1864 i Stadsbygd
 2. Katrine, f. 1874, g.m. Hagbart Hansen, død
 3. Hansine, f. 1876
 4. Lars, f. 1880, gift to ganger, annen gang med Amalie Sivertsen
 5. Oluf, f. 1884, reiste til Amerika
 6. Eline, f. 1889

Lars Olsen overtok gården i 1905. Hans barn av første ekteskap er

 1. Magnhild, f. 1907, g.m. Edvin Pettersen.

Før sitt annet ekteskap hadde han sønnen

 1. Olvar, f. 1911, g.m. Edith Johansen.

I sitt ekteskap med Amalie Sivertsen, f. i Gimsøy, hadde Lars Olsen to barn:

 1. Trygve, f. 1916, g.m. Hallfrid Justad, (datter av Hans Norman Olsen, Justad, d. 1946, og Petrine, d. 1954)
 2. Reidar, f. 1918, g.m. Laura Jakobsen. Lars Olsen døde i 1956.

Trygve og Reidar overtok gården i 1945.

Trygves og hustru Hallfrids barn:

 1. Hans Norman, f. 1945, død 1949
 2. Grete, f. 1948

Reidars og hustru Lauras barn:

 1. Evy
 2. Liv Anne

Laura er f. 1917 på Justad av foreldre Arnoldus og Helga Jakobsen.

Lars Olsens sønn Olvar er sjåfør og bor på bruksnr. 6. Hans hustru Edith Johansen er f. 1931 i Stamsund, datter av smed Emil Johansen. Olvars og Ediths barn er:

 1. Per Finn
 2. Lill Grete
 3. Odd Ernst
 4. Willy

Hagbart Hansen var g.m. Katrine, datter av Ole Olsen. Han var f. i 1881 i Sennesvik og d. 1957. Hans og Katrines barn er:

 1. Halvarda, f. 1906, gift i Trøndelag.
 2. Josefa, f. 1904, d. 1927 av tuberkulose.
 3. Hilmar, f. 1909, g. i Trøndelag.
 4. Erling, f. 1912, d. 1930 av tuberkulose.
 5. Ole, f. 1917, gift i Trøndelag, — skilt.

Hagbart Hansen og Paulfne Jakobsen, f. 1887 i Stamsund, har to barn:

 1. Katrine, f. 1925, g.m. Arnold Karlsen, Finstad.
 2. Haldis, d. 1934 av difteri.

Andreas Pedersen, Eidet østre, er f. 1871 på Helgeland, g.m. Amanda Larsen, f. 1886 i Borge. Amanda er mor til Olvar, sønn av Lars Olsen.

Andreas og Amandas barn er

 1. Jenny, f. 1915, g.m. Alf Finseth.

Amanda hadde to fosterbarn:

 • Olav Sundberg, f. 1928
 • Elsa, f. 1936, datter av Olvar.

Gunvald Vinje, Solbakk, er f. 1927, på Karijorden, g.m. Anna, f. i Ballangen. Deres barn er

 1. Anne Grete
 2. Arne Martin.