Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Dønvold, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 16 DØNVOLD

Gårdens navn

Dønvold har intet særskilt gårdsnr., men deler med Buksnes prestegjeld gårdsnr. 16. — Professor Rygh gir ingen forklaring på gårdsnavnet Dønvold, og da vil heller ikke vi befatte oss hermed. I eldre tid skreves navnet som Dønnevold (1667), Dynevold og Dynewold omkring år 1700 og i lang tid fremover. Navnet kan jo være ledet av dynn (dynd) blautmyr, men denne antagelse står vel neppe for sakkyndig kritikk, og vi lar derfor Dønvold stå for hva det er, et ganske pent gårdsnavn.

Beliggenhet

Som sagt, gården — som sikkert har vært bebygget fra langt tilbake i tiden — har helt frem til nyere tid ligget som husmannsplass under prestegården — merkelig nok forresten, da den ligger temmelig langt unna kirkestedet og med to gårder, Haug og Storeidet, imellom. Der står et sted at ,. Dønvold ble solgt til private i 1880-årene, men det første skjøte her daterer seg, som vi senere vil se, fra 1896. — Gården ligger på en forhøyning (dynnvollen), omgitt av myrer i vest og nord, tildels nokså sumpige, og selvsagt meget mer blaute og ufarbare før i tiden.

Den første mann vi hører om på Dønvold er i skatteregistret for 1646, da en Lauritz Dønnevold sitter her selvannen. 1661 dukker husmannen Elling frem, men både Lauritz og Elling forsvinner like plutselig som de kom; de sitter her i prestens skygge.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 nevner sammen med Buksnes «med Dyønnewold» og Lille Himmelsteinengsletten, 2 våger; men ingen personer nevnes som bosittende på Dønvold, hvilket dog ikke behøver bety at presten ikke hadde sin husmann i virksomhet på stedet.

1690 nevnes Buksnes med Dønnevold, og nå utgjør det 3 våger.

Folketellingen 1666

Folketellingen 1666 nevner Buksnes med Dønnevold, som da var presten hr. Claus Mogensen Blix' residens, og som husmenn, Peder Olsen og Olle Thorstensen, og iallfall en av dem, tør man vel plasere her på Dønvold.

Merkelig nok nevner folketellingen 1701, som bringer en særskilt fortegnelse over husmenn i bygden, ingen på Dønvold, men det tør være at en av presten Crantz' drenger, Peder Johnsen eller Herbjørn Isaksen, er husmenn på Dønvold.

Der blir ingen skikk på det her på gården, før vi kommer frem til 1750, da møter oss i en fortegnelse over hus- og værmenn (fiskeværsmenn) Erich Sirsen, Dynewold. Vi gledet oss nå virkelig til litt hyggelig selskap over rabber og myrer, men som med Lauritz og Elling, så også Erich, han smetter vekk fra oss — som sunket i en sump. Likevel må det ha vært noe særlig ved denne Erich Sjursen, for der går enda frasagn om ham, iallfall hva navnet angår, for han kaltes alminnelig «Sjur-Erik».

Folketelling 1801

Vi må vandre ensom videre, til vi kommer frem til år 1801, men nå blir det bra sammenheng i saken også her. Da møter vi Ole Gjertsen, gift for annen gang, og nå med Ingeborg Sofie Iversdtr. Og takk for sist, hilser vi, her møter vi jo kjent folk i husfruen på Dønvold, idet hun er stedatter av velaktede bonde på Lilleeidet, Jens Ellevsen, datter av hans hustru Johanna Pedersdtr. Crantz, av hennes første ekteskap, og søster av Aleth Iversdtr., g.m. Benjamin Nilsen i Ytre Våje, og Iverine Iversdtr., g.m. Anders Nilsen på Haug. Ole Gjertsen er da 53 år gml. men Ingeborg bare 34. Det heter her, som vi også viste før, at Dønvold er plass under prestegården, og Ole er bondehusmann, lever av plassen, på hvilken kan holdes 4-5 kør og nogle gedder og fåer, samt fiske». Av barn i huset nevnes

 1. Bereth Maria Olsdtr., 31 år, og naturligvis av Oles første ekteskap, da hun jo er nesten like gammel som «stimora».

Noen flere barn ser vi ikke til; de er vel, kan hende, så nygifte enda, han Ole og ho Ingeborg, at de ikke er kommet seg til barn.

I. huset oppholder seg også Ole Gjertsens søsterdatter, Malena Jochumsdtr., 20 år.

Og som inderster Anders Erichsen, 62 år, enkemann, som lever av fiske, og sammen med ham hans ugifte søster Sara Erichsdtr., 63 år og fattiglem. Enn om vi gjetter på at disse to, Anders og Sara, er sønn og datter av før nevnte Erich Sjursen (Sjur-Erich) her på gården. Det er så sannsynlig, at vi tror å kunne slå spikeren gjennom det.

//media.geni.com/p13/95/be/d1/dd/5344483f02b20184/ole_johannessen_og_hustru_d_nvold_large.jpg?hash=af894890c1bf6d434b8c5683e1620c1becebb9d65508d5bbf9eaf82f5732c8da.1718866799Ole Johannessen og hustru, Dønvold.

Ole Gjertsens ettermann på Dønvold er Jens Jacobsen, hvorfra, tør vi ikke ha noen mening om, men han blir 18/11 1828 gift med Anne Johanna Marie Dreyer Olsdtr., og selv om det er sagt av slekten i dag, at hun er fra Ramsvik, synes det oss mere rimelig å tro, at hun er datter av Ole Gjertsen, Dønvold.

Det er sikkert Jens Jacobsens bror, Peder Jacobsen som 3/8 1830 inngår ekteskap med Karen Larsdtr., Ramsvik. Som hans hjemsted anføres Dønvold. Anne og Karens fødested er vel her blitt forvekslet av etterkommerne.

Vi har ikke greie på når Ole Gjertsen overlot bygslen til Jens Jacobsen, men han satt iallfall mange år som kårmann på gården, til han 10/11 1842 døde, 96 år gml.

Av Jens Jacobsen og h. Anne Olsdtr.s barn kan nevnes

 1. Gjert Jensen, gbr. på Bolle, f. 19/4 1837.
 2. Erik Johan Busk, f. 22/2 1843
 3. Olina Lavina Rist, f. 7/12 1846
 4. Kirsten Marie Ulrikke Jentoft, f. 17/3 1837, og konfirmert 1852, der hun står som nr. 5 på kirkegulvet.

Oline Lavine dør 12/5 1849, 2½ år gml.
Og det er ganske sikkert Jens Jacobsens datter, Franciska Dorthea Anna Grøn Jensdtr., som dør 30/4 1832, 2½ år gml., og vistnok også hans sønn, Daniel Andreas Angel Jensen, som dør som spebarn 4/9-1833, samt Andreas Johan Bølgen Jensen som 10/11 1835 dør som spebarn.

Samtidig omtrent med Jens Jacobsen bor som inderst på Dønvold en Jens Johannessen, g.m. Guren Andersdtr. De har døtrene

 1. Anna Marie
 2. Maren Kristine, som 10/5 1849 blir gift med inderst Ander Olsen,
 3. Ellen, som konfirmeres 1846.

Jens Johannessen, dør i begynnelsen av juni 1847 og begraves 6. s.m.

Her på Dønvold bor der sist i 1840-årene også en annen inderst, Carl Svendsen, g.m. Marianna Pedersdtr., Dønvold, formentlig en datter av før nevnte Peder Jacobsen og h. Karen Larsdtr., som ble gift i 1830, så det klarer seg såvidt med en liten datterdatter nå.

Videre kan nevnes en Johanna Marie Johansdtr., Dønvold, som blir konfirmert 1851, av foreldre Johan Petter Abrahamsen og h. Kirsten Johanna Marie Bjørnsdtr., Lilleeidet. Det er trolig at Johanna er tj.pike på Dønvold, hun er gammel nok til det, selv om hun samtidig er konfirmert, for hun er 18 år, og det knep sikkert med at presten viste henne heim igjen, for kanskje annen eller tredje gang, for hun er falt helt ned på nr. 21, og gapte vel bare, når presten Berner spurte henne om, f. eks. hvorfor ikke Potifar banket den skarve kjerringa si. — Men nå slapp ho altså fram, ho Johanna på Dønvold.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 viser nå Jens Jacobsen som 60 år gammel husmann med jord, og hans hustru Anne Olsdtr., er da 62 år gml. Av sønnene nevnes

 1. Gjert Jensen, som er 26 år gammel og ugift, og hjelper faren med bruket
 2. Erik Jensen, 23 år, det samme. Kreaturhold: 1 hest, 8 kyr, 16 sauer; utsed 4 td. poteter.

Folketellingen 1875

Jens Jacobsen, f. 1800 i Buksnes, og Anne Olsdtr., hans hustru, f. samme år, er 1875 blitt føderådsfolk hos sønnen

 1. Gjert Jensen, nå g.m. Oleanna Mathiasdtr., f. i Borge.

Gjert Jensen har da overtatt gården som bygselmann, og av barn nevnes

 1. Frantz Gjertsen
 2. Hilda Gjertsdtr.
 3. Edvard Gjertsen
 4. Albert Gjertsen
 5. Ole Gjertsen
 6. Olette Gjertsdtr.

Pleiesønn Frantz Mathisen, f. i Herøy, losjerende Erik Jensen, Gjerts bror. Buskapen består da av 1 hest, 6 kyr, 2 kalver, 12 sauer og 1 gris; utsed 5 td. poteter. Gjert Jensen møter vi senere under Bolle.

Først i 1896 gir Kirkedepartementet skjøte på Dønvold til Ole Johannessen, sønn av Johannes Christoffersen, Bolle, utskilt samme år fra br.nr. 1 (prestegården) samme år. Dønvold får dermed br.nr. 2 under gårdsnr. 16, Buksnes.

Av andre skyldsatte bruk under Dønvold nevnes:

Br.nr. 6, Høyden, Angel Bøe.

Br.nr. 7, Nystad, Ottar Pettersen.

Br.nr. 8, Peder Wetting.

Br.nr. 9, Stenbakk, Ingolf Bolle.

Br.nr. 18, Storeidet, Hans Storeide.

Br.nr. 23, Bjørkli, Petter Bjørnsen.

Br.nr. 25, Ranem, Magna Wetting.

Br.nr. 28, Bakken, Hans Storeide.

Ole Johannessen, f. 1842, g. m. Petrine Hansdtr., Leknes, f. 1858, overtok ca. 1880 Dønvold som bygselmann, inntil han kjøpte i 1896. Deres barn:

 1. Johan, ugift, døde i U.S.A.
 2. Olaf, g.m. Petra fra Talvik, døde 1918 i spanskesyken.
 3. Hans, gift i De Forente Stater.
 4. Schjønning, gift i De Forente Stater.
 5. Bernhard, g.m. Jenny Aleksandersdtr., Bergsøy i Hol.
 6. Magda, g.m. Edvard Pundsvik, Ballangen.
 7. Stine, ugift.
 8. Sverre, g.m. Ågot Kristiansdtr., Skulbru. Han eier nå gården. Barn:
  1. Ingrid
  2. Ole
  3. Sverre
  4. Åge
  5. Arild

Her på Dønvold bodde i mange år skreddermester Stefanus Pedersen fra Gildeskål, g.m. Ingeborg Kristiansdtr., Fygle. Deres barn:

 1. Magnus, utvandret til Amerika.
 2. Viktorie, g.m. ingeniør Samdahl, Trondheim.
 3. Arne, g.m. Skjalgvor Mekiassen, bosatt i Oslo, forretninggsmann.
 4. Ragna, g.m. Kalem Wetting, bosatt på Haug.
 5. Sigurd, ugift, kjøpmann på Skotnes.
 6. Arthur, g.m. Anna Toften fra Trondenes, bosatt i Narvik.

En gammel oppsitter på Dønvold var også bergenseren Ole Hovaldsen, g.m. Nikoline Olsdtr. fra Tussan. Ole Hovaldsen hadde før han ble gift datteren

 1. Olette Olsdtr., g.m. Johan Jensen, Offersøy. Hennes mor er Jensine Svendsdtr. fra Bergen, senere g.m. Andreas Ingebrigtsen, Leknes.

Ole Hovaldsen hadde i ekteskapet følgende barn:

 1. Bergitte, ugift, hennes datter g.m. Ottar Pettersen, Dønvold.
 2. Oluf, g.m. Eline Johansdtr., halvsøsken av Ole Johansen, Vik. Oluf omkom ved Island og hans enke senere g.m. Skjønning Olsen, Kobbosen, Ballstadøy.
 3. Emil gift i Bodin
 4. Helene, gift i Marken i Hadsel.
 5. Berthe, gift ved Finstad.
 6. Nils, gift i Ålesund.

Peder Wetting, agent, sønn av Petter Jacobsen, Vevik, g.m. Magna Steffensdtr., Storeidet. Deres barn:

 1. Arvid, ugift.
 2. Bjørg, g.m. Ottar Nyrud, Sør- Offersøy i Helgeland. G.m. 2) Roald Hagen, Leknes.
 3. Unn, g.m. Herlof Johansen, Røst.
 4. Hans, ugift.

Ottar Pettersen fra Tangstad i Borge, g.m. før nevnte Bergitte Olsdtr.s datter, Borghild Larsen. Deres barn:

 1. Oddny, ugift.

Ingolf Bolle, g.m. Dagny Hammer, Storeidet, datter av Ole Hammer.

Skreddermester Hans Storeidet, sønn av Petter Johannessen, Storeidet, g.m. Margit Johansdtr., fra Tuv i Salten.

Petter Bjørnsen, fra Skulbru,1 g.m. Ester Horn, datter av Alfred Olsen, Horn.