Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gårdshistorikk: Vetting Søndre, Vestvågøy, Nordland, Norge

view all

Profiles

Kilde

Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg, Bind II, 2. Opplag _____________________________________________________

Buksnes

Hol

GÅRDSNR. 6 VETTING SØNDRE

Skattemantallet 1650

Her kommer vi, ved skattemantallet 1650, i sikker kontakt med Peder Andersen og Oluf Thommesen, som deles om de to pundslege jord gården har, og som Buksnes kirke eier. Og Oluf og Peder møter vi igjen også 1661, men da er der under Sør-Vetting husmanns leding for Knud og Anders. Men hermed er de alle, bygselmenn som husmenn borte for oss.

Generaljordeboken 1667

Generaljordeboken 1667 viser at Henrik og Knud Olsen, bruker hver 1 pd. i gården, som intet sår, men forer 7 kyr, 2 ungnaut, 6 geiter, 6 sauer. Ingen brenneved, «dog for engens godhed søykes 1 pund». Og dermed så blir det 1 våg også her på Sør-Vetting.

Knud Olsen forsvinner ganske snart, for allerede 1670 er han erstattet med Ludvig Pedersen. Knud Olsen er da 45 år og har en sønn, Peder Knudsen.

Henrik Pedersen 50 år og har tre sønner,

 1. Peder,
 2. Johan
 3. Anders og som husmenn under gården sitter Peder Johansen, 30 år, Anders Pedersen, 40 år, med sønn Hans Andersen.

Nå har vi Henrik og Ludvig Pedersen med oss frem til år 1700, samt som ny husmann Peder Henriksen, men da hører vi ikke mere om Ludvig Pedersen, på hvis bygsel nå sitter Mogens Bertelsen. Gården er delt i to parter med en ½. våg på hver. 1701 er Peder Henriksen, 53 år, og har tre sønner

 1. Anders Pedersen
 2. Christen Pedersen
 3. Peder Pedersen. Og Mogens Bertelsen er 50 år, og har to sønner,
 4. Bertel
 5. Peder Mogensen

Peder Henriksen, som 1690 nevnes som husmann, er kort tid etter blitt bygselmann, og 1720 har han som nabo i Mogens Bertelsens sted fått Christoffer Pedersen.

I likning til krigstyren betaler Peder 4 ort og Christoffer 3 ort. Gården har nå løpenr. 179. 1725 er det to nye brukere på gården, Peder Pedersen, Peder Henriksens sønn, og hans bror Christen Pedersen, og brødrene bruker og Buksnes kirke eier, og alt er sikkert såre vel, inntil år 1738, da dør Christen Pedersens hustru, Lisbeth Johannesdtr., som det er skifte etter 30/9 samme år. Deres barn er:

 1. Daniel
 2. Peder
 3. Johan
 4. Karen
 5. Maren
 6. Synneve
 7. Lene Intet sølv, med 2 kyr, 1 kalv, 2 voksne sauer, 1 gimre, 3 voksne geiter, 2 heiner, og en samlet formue av 28 rdl., 2 mark og 8 sk. Arv til deling 4 rdl., 4 mark og 9 sk.

Men livet går sin gang, Christen og Peder Pedersen høster høy og fisker i sjøen, inntil 1753, da faller Christen Pedersen bort, og hans part, 1 pd. og 12 mark., blir da liggende øde inntil Bjørn Henriksen engang like før 1760 kommer og tar parten i bruk igjen. Men han ble snart ferdig her på Sør-Vetting denne Bjørn, for allerede 1766 er han erstattet med Christen Simonsen, og i Peder Pedersens sted er kommet Hans Pedersen. Christen Simonsen trives nok heller ikke her, for 1767 er hans bygsel overtatt av Bjørn Henriksen, som atter er en ubestandig herre, da hans bruk 1770 er overtatt av Lars Andersen.

Manntallet til ekstraskatten 1772

Manntallet til ekstraskatten 1772 nevner jordmann Hans Pedersen og jordmann Lars Andersen og hustru.

1790

11/12 1790 er det skifte etter Lars Andersen, men da boet er fallitt, nevnes der ingen arvinger. Hans enke sitter en kort tid med bygslen, som imidlertid snart overtas av sønnen Anders Larsen, og 1795 er Hans Pedersens bruk overtatt av Jens Jacobsen, som dør allerede før 1800, og hans enke har bygslen en kort tid.

Nesten samtidig med Jens Jacobsen dør også hans nabo Anders Larsen, enke Johanna Maria Olsdtr. Enda så kort tid de har vært gift, har de lagt seg til en stor barneflokk,

 1. Mathias
 2. Lars
 3. Ole
 4. Andreas
 5. Jacob
 6. Hans
 7. Anders
 8. Karen
 9. Susanna
 10. Anna Martha
 11. Maren Og på alle disse er der til deling en arv på bare 6 rdl., 4 ort og 3 sk.

Folketellingen 1801

Som inderst på gården bor her 1801 Abraham Johansen, g.m. Bereth Marie Andersdtr. I huset er også Abrahams mor, enken Marith Jensdtr., 80 år og fattiglem.

Jens Jacobsens enke, Barbro Hansdtr., sitter enda med bruket, og er da i enkestand for annen gang. Hennes barn er

 1. Hans
 2. Ingeborg
 3. Marie
 4. Ane Malene, Barbros mor, enken Ane Olsdtr., 68 år, er også i huset som fattiglem.

Og enda en enke bor ved den tid på Sør-Vetting, nemlig Brynil Nilsdtr., som «nærer sig af spinding og andre hænders gierninger», og hun har hos seg sin mor, enken Maren Olsdtr., 70 år, som «spiser hendes (datterens) brød». Det er ved den tid således 6 enker på Sør-Vetting.

I en mellomakt — omkring 1810 — opptrer Otte Johansen som bygselmann på gårdens ene part, men stikker fort av og er allerede 1816 erstattet med Erik Eriksen. Da er Karl Pedersen, som kom før 1805, en solidere kar, han — og Erik Eriksen — sitter med sin bygsel enda etter 1825.

21/7 1821 er det skifte etter kårmann Adolf Christensen, Vetting, (Ballstadøy), og etter hans hustru Randi Elisabeth Hansdtr. Deres arvinger er: Berith Adolfsdtr., g.m. Nils Ingebrigtsen, Albusjorden (?). Erikka Adolfsdtr., g.m. Erik Eriksen, Sør-Vetting. Randis arvinger:

 • sønn Abraham Hansen, Vikten, gift.
 • Hans Olaus Hansen, Vikten, gift.
 • Kjersten Marie Hansdtr., g.m. Elias Pedersen, Nord-Vetting.
 • Maren Christianna Hansdtr., g.m. Johan(nes) Christensen, Vik.
 • Bergitte Hansdtr., død, en sønn, Michal Berg Surland, 8 år (Sund),
 • Synneve Hansdtr., bor i Lyngen,
 • Else Johanna Hansdtr., 22 år, tjener i Svolvær,
 • Martha Kristine Hansdtr., g.m. Nils Olsen, Ballstad. Boets brutto formue 374 rdl. 1 ort og 11 sk., arv til deling 186,rdl., 3 ort og 1 sk.

8/12 1823 er det skifte etter tj.pike Ane Hansdtr., Sør-Vetting. Ingen arvinger nevnt. — 23/5 1825 er det skifte etter gårdmannskone Agatha Andersdtr., Sør-Vetting, enkemann Otte Johnsen, leilending. Boet fallitt.

16/5 1828 er det skifte etter gårdm. Karl Pedersen, Sør-Vetting, enke Anne Marie Sørendtr. Deres barn er:

 1. Peder Karlsen (Flæsa)
 2. Søren Karlsen
 3. Malene Karlsdtr.
 4. Anne Karlsdtr.
 5. Sara Karlsdtr.
 6. Katrine Karlsdtr.
 7. Kristine Karlsdtr.
 8. Johanna Karlsdtr., (gift på Store-Sandnes i Flakstad). Arv til deling 214 rdl., 1 ort og 21 sk. — 29/6 1830 er det skifte etter gårdmannskone Erikka Adolfsdtr., Sør-Vetting, enkemann Erik Eriksen. Boet fallitt.

8/11 1850 er det skifte etter gardmann Lars Jensen, Sør-Vetting. Boet fallitt. Han er fra Storeidet, sønn av Jens Johnsen, og omkom den store forlisdag i februar 1849.

1838 sitter på løpenr. 15, Nergård, Erik Eriksen, skyld 2,21, og på løpenr. 16, Øvregården, Hans Olai Rist, skyld 2,21.

Folketellingen 1865

Folketellingen 1865 viser Samuel Israelsen som bygselmann på løpenr. 15, Nedregården, Sør-Vetting. — 1870 får han skjøte på gården —, gbr. og fisker, f. 1825, g.m. Karen Gregusdtr., i. 1842 i Borge. Barn:

 1. Johan
 2. Jakob
 3. Nilde
 4. Sara Hans føderådskone er Martha Christensdtr., enke, 80 år. Kreaturhold 1865: 6 kyr, 20 sauer og 1 gris; utsed 4 td. poteter, og 1875 1 hest, 9 kyr, 3 kalver, 22 sauer; utsed 4 td. poteter.

Matr nr. 15: På matr.nr. 15 bor 1865 Hans Jørgensen som leilending, g.m. Malene Olsdtr. Kreaturhold: 6 kyr, 20 sauer og 1 gris; utsed 4 td. poteter.

Matr nr. 16: Videre på matr.nr. 16 i 1865 Hans Abel Edisen, leilending, 61 år, g.m. Maren Pedersdtr. (hans annen hustru), 41 år. Barn:

 1. Even Hansen (Lilleeidet)
 2. Vilhelm Hansen
 3. Nikolai Hansen (Berg)
 4. Alsing Hansen (Offersøy)
 5. Kristine Hansdtr.
 6. Simonette Hansdtr.
 7. Inga Christensdtr., hustruens dtr. (g.m. Petter Eriksen, Tussan). Kreaturhold: 6 kyr, 16 sauer og 2 griser; utsed 4 td. poteter.

Husmann under Sør-Vetting er Gunnar Engelsen, f. 1831 i Bergen, g.m. Hanna Gregersdtr. (Greisdtr.), f. 1836 i Borge (Unstad). Barn:

 1. Anna
 2. Hilda
 3. Emilie
 4. Mathilde
 5. Gjertine
 6. Hans Gunnarsen Kreaturhold i 1865: 6 sauer og 1 gris, og i 1875 1 ku, 10 sauer og 1 gris; utsed 1 td. poteter.

I 1875 er Johan Samuelsen forpakter på matr.nr. 16, g.m. Caroline Gregusdtr., f. i Borg. Barn:

 1. Mathias
 2. Marie
 3. Kristian Tj.pike Simonette Hansdtr. (Hestneset under Lilleeidet), føderådsenke Maren Pedersdtr., f. 1836 .(enke etter Hans Abel Edisen). Kreaturhold: 2 kyr; 1 kalv, 8 sauer; utsed 1 td. poteter.

Matrikkelen 1886

Matrikkelen 1886 viser

Matr.nr. 15

Samuel Israelsen som bruker på matr.nr. 15, Steinberget, skyld 0,90.

Matr.nr. 15 b

Andreas Eliassen, matr.nr. 15 b, Rognbusletten, skyld 0,70,

Matr.nr. 16 Samuel Israelsen igjen på matr.nr. 16, Øvergården, skyld 1.60.

På Sør-Vetting er der ialt 32 mål jord, men der høstes i 1860-årene 300 våger høy av fjellslåttene på hver av brukene, 15 og 16; skylden er da, den gamle, 2 ort og 12 sk. på hvert bruk, forslag til ny skyld 3 ort og 6 sk.

Matrikkelen 1907:

Br.nr. 1, Steinberget, Jakob Jakobsen, skyld 0,90.

Br.nr. 2, Rognbusletten, Karl Samuelsen, 0,35.

Br.nr. 3, Øvergården, Johan Samuelsen, 0,60.

Br.nr. 4, Halsmyren, Ole Mikkelsen, 0,40.

Br.nr. 5, Lillehaug, Karl Samuelsen, 0,60.

Br.nr. 6, Steinsvold, Jakob Jakobsen, 0,35.

Br.nr. 1, Steinberget:

 • Kongelig skjøte til Martha Christensdtr., tingl. 1845 (hun betalte 280 kr. for gården, da hun kjøpte den).
 • Skjøte til Samuel Israelsen, tingl. 1870.
 • Skjøte fra Samuel Israelsen til sønnen Jakob Samuelsen, tingl. 1897.
 • Skjøte fra Jakob Samuelsen til sønnen Jakob Jakobsen, tingl. 1900.
 • Auksjonsskjøte til Jakob Samuelsen, tingl. 1919.
 • Auksjonsskjøte til Sandrup Jakobsen, tingl. 1937. Skyld i dag 0,90.

Br.nr. 2, Rognbusletten, utskilt fra br.nr. 1 i 1887

Br.nr. 3, Øvergården:

Br.nr. 4, Halsmyren, utskilt fra br.nr. 3 i 1896:

Br.nr. 5, Lillehaug, utskilt fra br.nr. 3 i 1896:

Br.nr. 6, Steinvold, utskilt fra br.nr. 2 i 1905:

 • Skjøte fra Andreas Eliassen til Jakob Jakobsen, tingl. 1910.
 • Auksjonsskjøte til Jakob Jakobsen, tingl. 1919.
 • Auksjonsskjøte til Sandrup Jakobsen, tingl. 1937. Skyld 0,35.

Br.nr. 7, Stibakken, utskilt fra br.nr. 3 i 1912:

Vettingsgårdene, og da særlig Nord-Vetting, er av de gårdene i bygda som har hatt husmenn, såvidt en kan se, nesten uten avbrytelse fra langt tilbake i tiden; vi møter dem jo, som vi har sett, allerede 1610. 1701 sitter som husmenn under Nord-Vetting Michel Hansen, 60 år, Jakob Jensen, 74 år; og under Sør-Vetting Henrik Pedersen, 100 år! — Som det vil huskes møtte vi også under Lilleeidet en husmann ved samme tid, som også var 100 år, hvilket skulle tyde på, at husmennene kan døden vanskelig få bukt med — iallfall noen av dem.

//media.geni.com/p14/22/42/c5/58/5344486375b3a89f/samuel_israelsen_s_r-vetting_large.jpg?hash=da56fc52a52fc8a306a0db986dfb4a966948c514067094cf27b45972672d0d99.1713509999Samuel Israelsen, Sør-Vetting.

Samuel Israelsen var født på Reine i Buksnes, og blant forfedrene var det, iflg. tradisjonen, en som ble gift med en prestedatter fra Buksnes. Blandt Samuels brødre nevner vi Israel Israelsen, bosatt på Bø i Flakstad, Andreas Israelsen, Reine, Jakob Israelsen, som omkom i et snøskred i Ballstadura (Samuel var med i skredet, men ble berget), og søstrene Bergitte Sara Israelsdtr., og Bergitt Israelsdtr., begge bosatt på Reine.

Samuel Israelsen, g.m. Karen Gregersdtr. (Greisdtr.) fra Unstad. Deres barn:

 1. Jakob, g.m. 1) Anna Olsdtr., fra Flakstad, 2) med Marie Kristiansdtr., Hattan, søster av Johan Petter Kristiansen, Napp. Barn:
  1. Jakob Jakobsen, g.m. Mathilde Olsdtr., Horn, datter av Ole Henriksen. Barn :
   1. Magnette, g.m. Sigfred Salomonsen, Reine, bosatt på Skotnes.
   2. Sandrup, g.m. Pedrikke Helbergsdtr. fra Grovfjord i Troms.
   3. Anna, g. i Storfjell i Vågan pr.gjeld.
   4. Anne, g.m. Bjarne Trøyte, Vold.
 2. Johan, g.m. Karoline Gregersdtr., Unstad. Barn:
  1. Marie, g.m. Vilhelm Olsen Berg, Skotnes.
  2. Kristian, g.m. Hilda Gundersen, enke etter Jakob Eriksen, Tussan. Barn :
   1. Hjalmar, g. i Dverberg, bor der.
   2. Analius, ugift
   3. Arthur, ugift.
  3. Karen, g.m. Erling Berg, Hestnes under Reine.
  4. Karl, g. m, Kristine Mikalsdtr. fra Bjørnskinn (ekteskapet barnløst).
  5. Josefine, ugift. Stebarn: mor Jakobia Lukkasdtr.
 3. Markus, utvandret til Amerika.
 4. Karl, g.m. Amanda Berg, Skotnes. Barn:
  1. Samuel, g.m. Antonette Pedersdtr., Græna.
  2. Martha, g.m. Anders Vannebo fra Namdal, bosatt i Alta, hun ble drept under bombing i Alta under siste verdenskrig.
  3. Anna, g. i Namdal.
  4. Lydia, g. i Namsos.
  5. Benoni, g. 2 ganger, og begge hans hustruer fra Finnmark; bosatt i Bergen, forsikringsinspektør.
  6. Karlotte, g. i Orkdal.
  7. Tora, lærerinne, g. på Helgeland.
  8. Inga, g.m. Ragnvald Berg, Skotnes.
  9. Simon ugift.
  10. Marie, g.m. Lind Solheim fra Folda.
 5. Sara, g.m. Andreas Eliassen, Ostad.
 6. Nilde, g,, m. Ole Mikkelsen fra Sotra ved Bergen. Barn :
  1. Afathe, g.m. 1) Obed Olsen, Bogen i Ofoten, 2) med Anton Jensen, Liland i Ofoten.
  2. Nils, g.m. Martha Olsdtr., fra Ofoten.
  3. Botilde, g.m. Magnus Andreassen, Håkvik i Ofoten.
  4. Simon, g.m. Berthe Olsdtr., Vareidet.
  5. Absalon, ugift.
  6. Otelie, g.m. Nikolai Kristiansen, Kr.sand.
  7. Ambrosia, g.m. Astrup Skjerpen, Bogen. Botildes mann er fra Reine. Astrup Skjerpen har nå gården. Barn :
   1. Åse
   2. Nansy
   3. Arvid
   4. Astrid] (tvilling)
   5. Jorunn (tvilling)
   6. Ole alle ugift.

Mathias Johansen, g.m. Gunhild Lie, Gjernes under Reine.

Wilhelm Westgård, g.m. Martha Larsdtr., Hag.

Samuel Israelsen var eier av hele Sør-Vetting, og han delte gården mellom sine barn,

 1. Jakob
 2. Johan
 3. Karl
 4. Nilde Han var som høvedsmann ute i storstormen den 11. februar 1849, og måtte, som de fleste andre båtene, gå unna over fjorden, men de berget seg i land på Kjæringøystranda. Hans bror Jakob var også med i båten, og Jakob berget seg fra havets farer, men ble begravd i snøskreda fra Ballstadfjellet.

Som vi har hørt bodde her på Sør-Vetting Edis Pedersen, og etter ham hans sønn Hans Abel Edisen, g.m. 1) Anniken Abrahamsdtr., Offersøy. Deres barn:

 1. Even Hansen, Lilleeidet.
 2. Karl Hansen, omkom på sjøen ved Straumøy 26/2 1865, 25 år gammel, sammen med Erik Blix fra Leirelva ved Gravdal. Karl ble funnet og er begravd på Buksnes.
 3. Edvard Hansen, utvandret til Amerika.
 4. Vilhelm Hansen, f. på Åkerøy i Trondenes (hvor også hans bror Even er født) 1848, d. 1867.
 5. Nikolai Hansen, bosatt på Berg i Hol.
 6. Alsing Hansen, bosatt i Offersøy.
 7. Kristine Hansen (hun var den eldste av barna), g.m. Hans Olai fra Skotnes, reiste til U.S.A.

Hans Abel g.m. 2) Maren Pedersdtr., vistnok fra Arvika i Hol. Deres barn:

 1. Karoline, reiste til Amerika.
 2. Simonette, g m. Johan Markussen, Tussan, bosatt en tid på Hestnes under Lilleeidet.

Hans Abels første hustru, Anniken, falt død om mens hun satt på vevfjøla og vevde, og Hans Abel falt død om i sin båtstø på Vetting, da han skulle bære noe ned til båten, for utreise på sjøen.

Denne slekt er det ingen av nå mere på Vetting.

Halvdan Johansen fra Nusfjord, g.m. Klara Myrland, kjøpte Johan Samuelsens gårdpart. Deres barn:

 1. Hildur
 2. Halvdan
 3. Margit
 4. Agnes
 5. Klara alle ugift. Halvdan Johansen omkom på sjøen.

Så går vi tilbake i tiden og møter her på Sør-Vetting Gunnar Engelsen fra Strilelandet ved Bergen, g.m. Hanna Gregersdtr., Unstad, søster av foran nevnte Karen Gregersdtr. Deres barn:

 1. Hilda, g.m. 1 ) Jakob Eriksen, Tussan, 2) Kristian Johansen, Sør-Vetting.
 2. Gjertine, g.m. Helmer Eliassen fra Vega.
 3. Mathilde, utvandret til Amerika.
 4. Jørgine, g.m. Bære, bosatt i Narvik.

Her på Sør-Vetting bodde en tid også Bertel, alminnelig kalt «Litl-Bertel», g.m. Dorthea Gregersdtr, Unstad. Blant deres barn kan nevnes

 1. Berntine, g.m. Edvard Haldorsen, Ballstad
 2. Rikard, som er gift utenbygds. Bertel bodde senere på Rekstrand.